âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với việt nam hiện nay

“Diễn trở nên hòa bình” và thủ đoạn, thủ đoạn của những quyền lực cừu địch chống đập phá cách mệnh nước ta nhập tình hình mới

Lượt xem: 20259

“Diễn trở nên hòa bình” là hoạt động và sinh hoạt phản cách mệnh vì thế những quyền lực cừu địch trừng trị động nhằm mục tiêu chống đập phá, trả hóa, thủ tiêu xài những nước xã hội căn nhà nghĩa, những trào lưu nằm trong sản, trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa, ngăn chặn xu thế hoạt động cải tiến và phát triển của xã hội loại người, nhập tê liệt sở hữu cách mệnh nước ta. Âm mưu kế, thủ đoạn của những quyền lực cừu địch chống đập phá cách mệnh nước ta nhập “Diễn trở nên hòa bình” thể hiện tại bên trên những góc nhìn sau:


Một là, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục tiêu vô hiệu căn nhà nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Sài Gòn, lắc đầu tuyến đường tăng trưởng căn nhà nghĩa xã hội ở nước ta. Các quyền lực cừu địch lên giờ đồng hồ yêu cầu “viết lại lịch sử”, hòng lắc đầu những trở nên tựu cách mệnh của dân tộc bản địa và dân chúng tao giành được bên dưới sự chỉ dẫn của Đảng. Với thủ đoạn này, bọn chúng lên án những trận chiến giành ở nước ta là “nội chiến”, thực hiện cho những người nước ta tấn công người nước ta, tấn công đồng những đồng chí cách mệnh quyết tử giành song lập dân tộc bản địa với những kẻ thực hiện tay sai cung cấp nước.

Hai là, tuyên truyền nhằm mục tiêu xóa sổ xã hội căn nhà nghĩa và văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời dân tộc bản địa, quảng bá văn hóa truyền thống phương Tây nhập nước ta. Chúng xuyên tạc, hạ nhục, công kích văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, nhất là văn hóa truyền thống, văn nghệ cách mệnh, lối sinh sống xã hội căn nhà nghĩa. Chúng đi ra mức độ quảng bá tư tưởng, lối sinh sống tư bạn dạng phương Tây nhập VN, nhất là lối sinh sống thực dụng chủ nghĩa, vị lợi và căn nhà nghĩa cá thể, sùng bái đồng xu tiền và dâm dù trụy lạc,…; bọn chúng đâm chồi nối, mua sắm chuộc, khích động lực lượng học thức, văn nghệ sỹ sở hữu tư tưởng bất mãn, cừu địch, thời cơ,…Qua tê liệt, mách bảo chúng ta nhập tuyến đường ngăn chặn Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thám thính cơ hội thao túng, lũng đoạn, phân bổ những phòng ban, tổ chức triển khai văn hóa truyền thống, văn nghệ, chuồn chệch triết lý xã hội căn nhà nghĩa.

Ba là, tận dụng dân căn nhà, nhân quyền, tôn giáo nhằm chống đập phá cách mệnh nước ta. Lợi dụng forums quốc tế, những phương tiện đi lại tuyên truyền không giống nhau nhằm vu cáo nước ta vi tội nhân quyền. Lợi dụng khoảng cách về trí tuệ, tồn bên trên lịch sử vẻ vang và giới hạn, yếu ớt tầm thường nhập tổ chức triển khai tiến hành quyết sách so với đồng bào những dân tộc bản địa không nhiều người nhằm xuyên tạc căn nhà trương, lối lối của Đảng, quyết sách, pháp lý của nước ta. Đồng thời, khích động, mách bảo, hội tụ quần bọn chúng, xây đắp lực lượng, lập những đảng nên, tổ chức triển khai chủ yếu trị, lực lượng vũ trang làm rối, tiến bộ cho tới bạo loàn lật sụp. Chúng vu cáo nước ta đàn áp tôn giáo, vi tội nhân quyền, tạo nên cớ khích động tín trang bị đấu giành chống cơ quan ban ngành, lôi kéo quốc tế can thiệp. Tuyên truyền, cải tiến và phát triển tôn giáo trái khoáy pháp lý, thực hiện mang lại tôn giáo trở nên một lực lượng trái chiều, đối trọng với Đảng nằm trong sản nước ta, xúi dục những hoạt động và sinh hoạt đập phá rối bình yên, tạo nên bạo loàn lật sụp.

Xem thêm: cách tạo liên kết giữa các slide trong powerpoint 2010

Bạn đang xem: âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với việt nam hiện nay

Tác giả: Sông Tranh

Nguồn tin: Trung Tâm Chính trị huyện

Xem thêm: he was offered the job thanks to his performance during his job interview

[Trở về]

Các tin cậy mới nhất hơn:

 • Cán cỗ, đảng viên nên thiệt sự tươi tắn khi dùng social, cần thiết chấp hành những quy tấp tểnh được nêu nhập Quy tấp tểnh 85 -QĐ/TW của Ban Tắc thư ( 15:31 | 02/11 )
 • Nâng cao hiệu suất cao đấu giành chống, chống thao diễn trở nên chủ quyền bên trên không khí mạng ( 9:35 | 01/11 )
 • NAM TRÀ MY SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI ( 15:38 | 11/10 )
 • Quy tấp tểnh 85-QĐ/TW của Ban Tắc thư nâng lên không chỉ có vậy trách cứ nhiệm, nhiệm vụ của cán cỗ, đảng viên trong các việc thiết lập và dùng những trang vấn đề năng lượng điện tử cá thể bên trên môi trường xung quanh mạng ( 8:18 | 27/09 )
 • Phát huy tầm quan trọng lực lượng chủ yếu ủy, chủ yếu trị viên nhập đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng của đảng, đấu giành phản bác bỏ những ý kiến sai trái khoáy, cừu địch hiện tại nay ( 8:02 | 27/09 )
 • Nâng cao năng lực phát hiện và đấu giành với những ý kiến sai trái khoáy, cừu địch bên trên social mang lại lực lượng cán cỗ, đảng viên ( 10:45 | 20/09 )
 • Đấu giành phản bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, đảm bảo an toàn trở nên trái khoáy cách mệnh Tháng 8/1945 là trách cứ nhiệm của từng công dân ( 14:06 | 29/08 )
 • Đấu giành phản bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, đảm bảo an toàn trở nên trái khoáy Cách mạng mon 8/1945 là trách cứ nhiệm của từng công dân. ( 7:58 | 18/08 )
 • Cảnh giác trước những thủ đoạn, thủ đoạn của những quyền lực cừu địch tận dụng yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo chống đập phá Đảng, Nhà nước ở vùng núi cao Nam Trà My ( 14:43 | 17/08 )
 • Nhận diện cách mệnh color và trách cứ nhiệm của cán cỗ, đảng viên trong các việc chống, chống ( 16:21 | 14/08 )

Các tin cậy cũ hơn:

 • Nhận thức rõ ràng thủ đoạn, thủ đoạn chống đập phá của những quyền lực cừu địch nhập tình hình mới ( 16:38 | 22/06 )
 • Trách nhiệm của tổ chức triển khai đảng, đảng viên thị trấn Nam Trà My nhập đấu giành chống, chống ý kiến sai trái khoáy, cừu địch nhập tình hình mới ( 16:13 | 21/06 )
 • Internet, social những yếu tố cần thiết quan liêu tâm ( 14:27 | 20/06 )
 • NÂNG CAO CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ( 14:27 | 18/07 )
 • NAM TRÀ MY LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ( 13:34 | 09/06 )
 • Vì sao Việt Tân giữ lại 1.000 thông tin tài khoản bên trên social nhằm chống đập phá bầu cử? ( 10:56 | 05/05 )
 • Lật tẩy thủ đoạn đập phá rối bầu cử ( 10:14 | 12/04 )
 • Kiên tấp tểnh tiềm năng kép, chặn lại thủ đoạn xuyên tạc, đập phá hoại ( 9:04 | 03/03 )
 • Ngăn ngăn chiêu trò tận dụng hùn ý xây đắp dự thảo những văn khiếu nại đại hội đảng nhằm chống phá ( 8:00 | 25/12 )
 • Thượng tôn pháp lý để ngăn cản năng khiếu nại, cáo giác sai sự thật ( 9:36 | 29/03 )