âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Câu hỏi:

09/05/2020 9,076

Đáp án D

Bạn đang xem: âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Theo lý thuyết những đặc thù sinh lí của âm:

Âm sắc là đặc thù sinh lí nối sát với đồ gia dụng thị giao động âm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ lớn của âm là 1 trong đặc thù sinh lí nối sát với đặc thù vật lí này tiếp sau đây của âm ?

A. Tần số.        B. Cường chừng.

C. Mức độ mạnh.        D. Đồ thị giao động.

Câu 2:

Chỉ rời khỏi tuyên bố sai.

Một âm LA của đàn dương chũm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ chũm (violon) rất có thể với cùng

A. chừng cao.        B. độ mạnh.

C. chừng lớn.        D. âm sắc.

Câu 3:

Hãy lựa chọn tuyên bố chính.Âm tự nhì nhạc cụ không giống nhau phân phát rời khỏi luôn luôn trực tiếp không giống nhau về

Xem thêm: fruit là danh từ đếm được hay không đếm được

A. Độ cao        B. chừng lớn.

C. Âm sắc        D. cả chừng cao, chừng lớn lộn music.

Câu 4:

Hãy lựa chọn tuyên bố chính.

Hai âm RÊ và SOL của và một thừng đàn ghi tao rất có thể với cùng

A. tần số.        B. chừng cao.        C. chừng lớn.        D. âm sắc.

Câu 5:

Hãy lựa chọn câu chính.

A. Âm MÌ trầm rộng lớn và với tần số gấp hai tần số của âm MÍ.

B. Âm MÌ trầm rộng lớn và với tần số vì thế 1/2 tần số âm MÍ.

C. Âm MÌ cao hơn nữa và với tần số gấp hai tần số của âm MÍ.

D. Âm MÌ cao hơn nữa và với tần số vì thế 1/2 tần số của âm MÍ.

Câu 6:

Hãy lựa chọn tuyên bố chính.

Để rất có thể thực hiện cho tới giờ đồng hồ đàn oocgan nghe y hệt giờ đồng hồ đàn pianô hoặc giờ đồng hồ kèm cặp saxo,... người tao nên thay cho đổi

Xem thêm: bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết

A. chừng cao.        B. tần số.

C. chừng lớn.        D. âm sắc của âm phân phát rời khỏi.