angle là gì

Công cụ cá nhân
 • /'æɳgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Góc

  Xây dựng

  góc nhỏ

  Kỹ thuật công cộng

  ê ke
  góc độ
  góc
  thước đo góc
  fixing angle
  thước đo góc quyết định vị
  optical angle tester
  thước đo góc quang đãng học

  Kinh tế

  câu cá

  Nguồn không giống

  • angle : Corporateinformation

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bend , corner , crook , crotch , cusp , decline , divergence , dogleg , edge , elbow , flare , flection , flexure , fork , incline , intersection , knee , nook , notch , obliquity , point , slant , turn , turning , twist , v , hắn , aim , approach , aspect , direction , hand , intention , outlook , perspective , plan , point of view , position , side , standpoint , viewpoint , facet , frame of reference , light , regard , respect , eye , vantage , gimmick , bevel , bias , bow , cast , fish , hook , intrigue , jockey , lean , phase
  verb
  cast , dangle a line , drop a line , fish , arc , arch , bow , crook , curve , round , turn , deflect , refract , skew , slant

  Bạn đang xem: angle là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: onsen là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;