argument là gì

BrE /'ɑ:gjumənt/
NAmE /'ɑ:rgjumənt/

Thông dụng

Danh từ

Lý lẽ, lý luận
argument for
lý lẽ cỗ vũ (cái gì)
argument against
lý lẽ ngăn chặn (cái gì)
strong argument
lý lẽ đanh thép
weak argument
lý lẽ ko vững
Sự giành giật cãi, sự giành giật luận
a matter of argument
một yếu tố giành giật luận
(toán học) Argumen, đối số
argument of a vector
agumen của một vectơ

Chuyên ngành

Toán & tin

agumen, đối số; góc cực; lý luận, triệu chứng minh
argument of a complex number
agumen của số phức
sound argument
lý luận đem cơ sở

Kỹ thuật công cộng

lý lẽ
đối số

Giải quí VN: Những kể từ, những câu, hoặc những số tuy nhiên chúng ta đi vào bên trên và một loại với cùng một mệnh lệnh hoặc câu mệnh lệnh nhằm không ngừng mở rộng hoặc cải biến chuyển cơ hội sinh hoạt của mệnh lệnh hoặc câu mệnh lệnh bại.

Xem thêm: salesforce là gì

Bạn đang xem: argument là gì

luận cứ
góc cực
sự lập luận
tham số

Giải quí VN: Một độ quý hiếm hoặc một phương án tự động lựa chọn tuy nhiên các bạn sẽ bổ sung cập nhật nhập hoặc thay cho thay đổi Lúc thể hiện một mệnh lệnh, nhằm mệnh lệnh bại hoàn toàn có thể triển khai được trách nhiệm của chính nó theo đòi như mình thích. Nếu chúng ta ko tự động thể hiện thông số của tớ, thì lịch trình tiếp tục dùng độ quý hiếm hoặc phương án khoác quyết định.

actual argument
tham số thực

Kinh tế

sự giành giật cãi
tranh luận
circular argument
tranh luận vòng quanh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
altercation , beef , bickering , blowup , bone , bone of contention , bone lớn pick , brannigan * , brawl , brush , clash , controversy , crusher , debate , difference of opinion , disagreement , dispute , donnybrook , dustup , exchange , face-off , falling , feud , finisher , flap , fuss , gin , go * , hassle , knockdown * , knock down and drag out , out , quarrel , rhubarb * , romp , row , ruckus , ruction , rumpus , run-in , scene , scrap , set-to , shindy * , spat , squabble , static * , stew * , talking heads , tiff , words , wrangle , argumentation , assertion , case , claim , contention , defense , discussion , expostulation , grounds , line of reasoning , logic , plea , pleading , polemic , proof , questioning , reason , reasoning , remonstrance , remonstration , bicker , difficulty , fight , word , point , ground , wherefore , why , matter , subject matter , text , theme , topic , combat , difference , discourse , disputation , plot , rhubarb , statement , stew , summary