bai 7 thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bình chọn:

4.1 bên trên 87 phiếu

Bạn đang xem: bai 7 thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Câu 1 trang 44 SGK GDCD lớp 10Dựa nhập kiến thức và kỹ năng vẫn học tập và thực tiễn cuộc sống thường ngày, em hãy phân tích và lý giải quan tiền điểm: Thực dắt là hạ tầng của trí tuệ. Xem tiếng giải Câu 3 trang 44 SGK GDCD lớp 10Bản thân thuộc em vẫn sở hữu việc thực hiện này gắn học tập với hành? Việc phối hợp thân thuộc học tập với hành có công năng thế này so với quy trình tiếp thu kiến thức của em Xem cụ thể

Câu 4 trang 44 SGK GDCD lớp 10

Dựa nhập kiến thức và kỹ năng vẫn học tập, em hãy cho thấy chân thành và ý nghĩa của câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học tập một sàng khôn khéo.

Xem tiếng giải

Câu 5 trang 44 SGK GDCD lớp 10Trong Lúc sẵn sàng cho tới bài học kinh nghiệm Thực dắt và tầm quan trọng của thực dắt so với trí tuệ, Hà thưa với Hằng: Xem tiếng giải