bài tập sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Lý thuyết sự đồng thay đổi, nghịch ngợm thay đổi của hàm sốKí hiệu K là 1 trong những khoảng chừng, một quãng hoặc 1/2 khoảng chừng. Xem cụ thể Câu căn vặn 1 trang 4 SGK Giải tích 12Từ thiết bị thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra rằng những khoảng chừng tăng, tách của hàm số (y = cos x) bên trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và những hàm số (displaystyle nó = left| x right|) bên trên khoảng chừng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)). Xem điều giải

Câu căn vặn 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét những hàm số sau và thiết bị thị của chúng Xét vệt đạo hàm của hàm số và điền vô bảng ứng.

Xem điều giải

Câu căn vặn 3 trang 7 SGK Giải tích 12Khẳng quyết định ngược lại với quyết định lí bên trên đem đúng không ạ ? ... Xem điều giải Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12Tìm những khoảng chừng đơn điệu của những hàm số: Xem điều giải Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12Chứng minh rằng hàm số Xem điều giải

Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh những bất đẳng thức sau:

Xem điều giải

Các dạng toán về việc đồng thay đổi, nghịch ngợm thay đổi của hàm sốMột số dạng bài xích thông thường gặp Xem cụ thể