bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 10 violet

Tìm thăm dò Đề ganh đua, Kiểm tra

Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 4

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Ngọc
Ngày gửi: 09h:58' 20-04-2018
Dung lượng: 943.5 KB
Số lượt tải: 4823

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG 4
ĐẠI SỐ 10

Câu 1: Tìm m nhằm phương trình sở hữu nhị nghiệm ngược lốt.
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Tìm tập luyện nghiệm S của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 3: Tìm tập luyện xác lập D của hàm số
A. B. C. D.
Câu 4: Cho bảng xét lốt

3


0

Hỏi bảng xét lốt bên trên là bảng xét lốt của biểu thức nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Giải bất phương trình .
A. . B. C. . D. .
Câu 6: Cho biểu thức f(x) = x2 – 4x + 3 và a là số thức nhỏ rộng lớn 1. Khẳng toan nào là tại đây đúng?
A. . B. . C. D. .
Câu 7: Tập nào là sau đó là tập luyện nghiệm của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 8: Tìm tập luyện nghiệm S của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 9: Tập xác lập của hàm số f(x) = là:
A. B. C. D.
Câu 10: Tập nào là là tập luyện xác lập của hàm số
A. B. C. D.
Câu 12: Tìm tập luyện nghiệm của hệ bất phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho Tìm mệnh đề sai.
A. . B. Nếu thì .
C. Nếu thì . D. .
Câu 14: Giải bất phương trình .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 15: Tìm tập luyện nghiệm của bất phương trình sau
A. . B. .
C. . D. .
Câu 16: Tìm độ quý hiếm m nhằm bất phương trình sở hữu nghiệm với từng x.
A. . B. . C. . D.
Câu 17: Tìm xác minh chính trong số xác minh sau?
A. là tam thức bậc nhị. B. là tam thức bậc nhị.
C. là tam thức bậc nhị. D. là tam thức bậc nhị.
Câu 18: Tìm độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình sở hữu nhị nghiệm ngược lốt.
A. B. C. D. hoặc
Câu 19: Tìm độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình sở hữu nhị nghiệm phân biệt.
A. hoặc . B. Không có mức giá trị m.
C. hoặc . D. hoặc .
Câu 20: Giải bất phương trình .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 21: Cho Tìm ĐK của a và nhằm
A. B. . C. D.
Câu 22: Tìm nhằm vô nghiệm
A. B. C. D.
Câu 23: Giải bất phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Tìm tập luyện xác lập D của hàm số
A. . B. . C. . D. .
Câu 25: Tìm những độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình sở hữu phụ thân nghiệm phân biệt.
A. . B. . C. . D. .
Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 27: Tập nào là sau đó là tập luyện nghiệm của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 28: Tìm tập luyện nghiệm của bất phương trình sau:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 29: Cho tam thức bậc nhị Tìm nhằm
A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Tìm tập luyện nghiệm của bất phương trình .


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác