bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

ĐẢNG BỘ XÃ HÒA BÌNH
CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở HÒA BÌNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 12 mon 03 năm 2019


BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019

Xem thêm: salesforce là gì

Bạn đang xem: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

Họ và thương hiệu : Sinh ngày:
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Hòa Bình
Chức vụ đảng : Đảng viên
Chức vụ cơ quan ban ngành, đoàn thể:
Sinh hoạt Đảng bên trên Chi bộ: Trường trung học cơ sở Hòa Bình .
Sau khi nghiên cứu và phân tích, tiếp thu kiến thức những Nghị quyết, Chỉ thị, quy tấp tểnh của Đảng và mục chính năm 2019, tôi khẳng định tráng lệ và trang nghiêm tiến hành, rõ ràng là những nội dung hầu hết sau đây:
1. Về tư tưởng chủ yếu trị:
- Kiên tấp tểnh với lối lối của Đảng, với tiềm năng song lập dân tộc bản địa và công ty nghĩa xã hội, trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Xì Gòn. Quán triệt chất lượng tốt điều lệ Đảng và quyết nghị những cung cấp.
- Luôn chấp hành chất lượng tốt công ty trương quyết sách pháp lý của Đảng và núi sông, phục tòng sự cắt cử và điều động công tác làm việc của Đảng.
- Tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và tiến hành chất lượng tốt pháp lý, tiến hành chất lượng tốt những công ty trương thay đổi và quyết sách của Đảng và núi sông, không tồn tại thể hiện suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “ tự động biểu diễn biến”, “tự fake hóa”.
2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, tác phong :
- Không ngừng “Học luyện và tuân theo tấm gương theo gót đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”.
- Có lối sinh sống vô sáng sủa, giản dị, khuôn mẫu mực của một người nhà giáo.
- Giữ gìn tư cơ hội, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đẩy mạnh tính chi phí phong kiểu mẫu của những người đảng viên, việc chấp hành Quy tấp tểnh của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được tạo.
- Không sở hữu thể hiện suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.
3. Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được kí thác :
- Luôn nêu cao lòng tin trách cứ nhiệm vô tiến hành nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và phương pháp thực hiện việc
- Tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và tiến hành chất lượng tốt pháp lý, tiến hành chất lượng tốt những công ty trương thay đổi và quyết sách của Đảng và núi sông.
- Tích cực kỳ tiếp thu kiến thức nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; triển khai xong chất lượng tốt chức vụ trách nhiệm được kí thác.
4. Về tổ chức triển khai kỉ luật
- Thực hiện tại cay nghiệt những phép tắc tổ chức triển khai của Đảng, Gương khuôn mẫu chấp hành quyết nghị, thông tư, ra quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; đón đầu tiến hành nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, những nội quy, quy định, quy tấp tểnh của tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị chức năng.
5. Về biện pháp xử lý, thay thế sửa chữa những giới hạn, yếu điểm vô quy trình công tác làm việc và sinh hoạt hằng ngày
- Mạnh dạn vô đấu giành giật phê bình và tự động phê , đấu giành giật với những thể hiện phân chia rẽ, viên bộ- bè phái, với những thể hiện biểu diễn vươn lên là “tự fake hóa” và suy thoái và phá sản đạo đức nghề nghiệp, chủ yếu trị,…
- Sẵn lòng lắng tai những chủ kiến góp phần phê bình của quần bọn chúng quần chúng, của người cùng cơ quan và cung cấp bên trên.
- Chấp hành trang nghiêm quyết sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy định, quy tấp tểnh của địa hạt.
- Luôn sở hữu thái phỏng cầu thị trong công việc nhận và thay thế sửa chữa, xử lý yếu điểm.
6. Đăng ký “ thực hiện theo” tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Xì Gòn theo gót mục chính 2019.
- Thực hiện tại chính những ý kiến của Đảng, quyết sách pháp lý của Nhà nước.
- Kiên quyết đấu giành giật kháng quan tiền liêu, tham ô nhũng, xấu đi, tự động giác tiến hành cần thiết, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô tư lự, hoạt động những giai tầng quần chúng nhập cuộc, tiến hành câu nói. dạy dỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người tớ theo gót bản thân, cần thực hiện gương trước".
- Tự giác tiến hành cay nghiệt Quy tấp tểnh 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy tấp tểnh 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Tắc thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ chủ quản những cấp”, Quy tấp tểnh số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Sở Chính trị khóa XII về “một số việc cần thiết thực hiện tức thì nhằm đẩy mạnh tầm quan trọng nêu