bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN QUANG1
Chi bộ: TrườngTHCS Lê Văn Tám
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Xuân Quang1, ngày20 tháng12 năm 2018

 BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤUNĂM 2018

Bạn đang xem: bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

Xem thêm: các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUNG , sinh ngày: 26-01- 1968.
Đơn vị công tác: ngôi trường trung học cơ sở Lê văn Tám
Chức vụ Đảng: Phó BT Chi cỗ.
Chức vụ chủ yếu quyền: Phó hiệu trưởng. .
Chi cỗ trung học cơ sở Lê Văn Tám, nằm trong Đảng cỗ xã Xuân Quang1
          Sau khi nghiên cứu và phân tích, tiếp thu kiến thức những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, tôi khẳng định trang nghiêm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường thi công, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, những bộc lộ “tự trình diễn biến”, “tự đem hóa” vô nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Sở Chính trị về “Đẩy mạnh tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh” và Quy quyết định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bế Tắc thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ chỉ huy chủ đạo những cấp” với những nội dung rõ ràng như sau:
          1. Về tư tưởng chủ yếu trị
- Kiên quyết định với đàng lối của Đảng, với tiềm năng song lập dân tộc bản địa và công ty nghĩa xã hội, trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Xì Gòn. Quán triệt chất lượng tốt điều lệ Đảng và quyết nghị những cấp cho.
- Luôn chấp hành chất lượng tốt mọichủ trương quyết sách pháp lý của Đảng và sơn hà, phục tòng sự cắt cử và điều động công tác làm việc của Đảng.
- Tuyên truyền, và chuyển động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng. # chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, những công ty trương thay đổi và quyết sách của Đảng và sơn hà, không tồn tại bộc lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “ tự động trình diễn biến”, “tự đem hóa”.
        2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống
- Không ngừng tu chăm sóc, tập luyện tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp,  phong cách Hồ Chí Minh; triển khai cần thiết, kiệm, liêm chủ yếu, chí công vô tư lự vô việc làm, vô cuộc sống thường ngày và mối liên hệ quần bọn chúng quần chúng. #.
- Có lối sinh sống vô sáng sủa, giản dị, chân thực, hình mẫu mực của một người cán cỗ, đảng viên, viên chức sơn hà.
- Giữ gìn tư cơ hội, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đẩy mạnh tính chi phí phong kiểu mẫu của những người đảng viên; chống công ty nghĩa cá thể, quan liêu liêu, cửa ngõ quyền, hống hách, tham lam nhũng, lãng phí; chấp hành đáp ứng Quy quyết định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm; không tồn tại bộc lộ suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.
       3. Về triển khai chức vụ, trọng trách được giao
- Luôn nêu cao lòng tin trách cứ nhiệm vô triển khai nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và cách thức thao tác làm việc trải qua những ĐK vô hình mẫu khẳng định tu chăm sóc của đảng viên
- Tuyên truyền, chuyển động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng. # chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những công ty trương thay đổi và quyết sách của Đảng và sơn hà.
- Tích vô cùng tiếp thu kiến thức nâng lên chuyên môn lý luận chủ yếu trị và năng lượng công tác; nhằm hoàn thiện chất lượng tốt chức vụ trọng trách được uỷ thác.
       4. Về tổ chức triển khai kỷ luật
- Thực hiện tại cay nghiệt phép tắc triệu tập dân công ty, những qui quyết định của những cấp cho uỷ Đảng; kiểu mẫu chấp hành quyết nghị, thông tư, đưa ra quyết định, Kết luận của Đảng sự cắt cử, điều động của tổ chức; triển khai nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng, những nội quy, quy định, quy quyết định của tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị chức năng và điểm cư trú
       5. Về xử lý, thay thế sửa chữa những giới hạn, yếu điểm thời hạn qua chuyện và qua chuyện kiểm điểm, review unique cán cỗ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017.
- Có plan đánh giá, đôn đốc những tổ trình độ chuyên môn những thành phần triển khai chất lượng tốt những tiềm năng, trọng trách theo gót plan của đơn vị chức năng và plan của cấp cho bên trên giao; nhập cuộc sinh hoạt ở chi ủy điểm cư trú
 6. Về plan hành vi triển khai Nghị quyết Đại hội của Đảng.
- Phấn đấu triển khai chất lượng tốt thông tư số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Sở Chính trị về “ Học tập luyện, quán triệt, tuyên truyền, lên kế hoạch triển khai quyết nghị Đại hội đại biểu cả nước chuyến thức XII của Đảng” và trang nghiêm triển khai những nội dung theo gót Nghị