bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2016

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ………..
CHI BỘ ………………………..
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày … tháng 6 năm 2021BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021
“Học luyện và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Xì Gòn về ý chí
tự lực, tự động cường và khát vọng cách tân và phát triển tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc”
-----

Bạn đang xem: bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2016

Xem thêm: cách tạo liên kết giữa các slide trong powerpoint 2010

- Họ và tên: ……………………………………………………………..
- Chức vụ: ………………………………………………………………
- Đơn vị công tác: ……………………………………………………….
- Đang sinh hoạt tại: ……………………………………………………
I. Trung tâm đăng ký tiếp thu kiến thức và làm theo
1. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng nhanh kiến thiết, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, những biểu thị "tự thao diễn biến", "tự gửi hóa" nhập nội cỗ.
2. Các quy lăm le nêu gương: Quy lăm le 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012; Quy lăm le số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016; Quy lăm le 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy lăm le số 03-QĐ/ThU ngày 17/9/2019 của Thành ủy Đà Lạt…
3. Chuyên đề năm 2021 về “Học luyện và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Xì Gòn về ý chí tự động lực, tự động cường và khát vọng cách tân và phát triển tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc”.
II. Nội dung đăng ký
1. Thực hiện tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII):
- Không nhạt phai hoàn hảo cơ hội mạng; ko xấp xỉ, sút giảm niềm tin tưởng nhập tiềm năng song lập dân tộc bản địa và mái ấm nghĩa xã hội; ko thiếu tín nhiệm, thiếu thốn tin vào mái ấm nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Xì Gòn.
- Không xa thẳm rời tôn chỉ, mục tiêu của Đảng; kiên lăm le con phố tăng trưởng mái ấm nghĩa xã hội; ko phụ họa theo những trí tuệ rơi lệch, ý kiến sai trái khoáy.
- Nói và ghi chép chính với ý kiến, đàng lối của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước. Kiên quyết xử lý hiện tượng rằng ko song song với làm; hứa nhiều thực hiện ít; rằng một đằng, thực hiện một nẻo; nói trong hội nghị không giống, rằng ngoài hội nghị khác; rằng và thực hiện ko nhất quán.
- Trong tự động phê bình ko ỉm giếm, trở thành khẩn nhận yếu điểm nếu như với sai trái; trực tiếp thắn chân thực ko nể nả, tránh mặt, thấy chính nên đảm bảo, thấy sai nên đấu tranh; canh ty ý phê bình với mô tơ nhập sáng sủa. 
2. Thực hiện tại những quy lăm le nêu gương:
- Thực hành việc làm dân mái ấm, khoa học tập, sâu sắc sát thực dắt díu, hiệu suất cao. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thiện chất lượng tốt từng trọng trách Khi được cắt cử. Tâm huyết, tận tụy với việc làm. Hết lòng, rất là phụng sự Tổ quốc, đáp ứng quần chúng. #, vì như thế quyền lợi của Nhân dân, vì như thế tiềm năng, hoàn hảo cách mệnh của Đảng. Không thực hiện bất kể việc gì có hại cho sức khỏe mang lại cơ sở, tổ chức triển khai, có hại cho sức khỏe mang lại Đảng, mang lại tổ quốc và Nhân dân.
- Không ngừng tiếp thu kiến thức, tu chăm sóc, tập luyện, trau dồi đạo đức nghề nghiệp cách mệnh. Mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống. Thực sự cần thiết, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô tư; chân thực, giản dị, trực tiếp thắn, thật tình.
- Nghiêm túc thực hành thực tế tự động phê bình và phê bình; thấy chính nên kiên quyết đảm bảo, thấy sai nên tàn khốc đấu tranh; ko giành giật công ụp lỗi. Dũng cảm biến yếu điểm và trách móc nhiệm.
3. Thực hiện tại chuyên mục năm 2021 “Học luyện và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Xì Gòn về ý chí tự động lực, tự động cường và khát vọng cách tân và phát triển tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc”.
- Nâng cao trí tuệ về tầm quan trọng nêu gương nhập kiến thiết ý chí, khát vọng cách tân và phát triển của phiên bản thân thích. Không ngừng tiếp thu kiến thức, tu chăm sóc, tập luyện, trau dồi đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, tự động giác nêu gương cần thiết, kiệm, liêm, chủ yếu, làm việc tạo ra, dám nghĩ về, dám thực hiện, dám phụ trách.
- Thực hiện tại tráng lệ nhiệm vụ và trách móc nhiệm của tôi, nêu cao khả năng chủ yếu trị, đấu giành giật với hiệu suất cao với từng biểu thị của mái ấm nghĩa cá thể, dịch quan liêu liêu, thời cơ, toàn thể, bè phái, quyền lợi group, mất mặt kết hợp nội cỗ, kháng suy thoái và phá sản về chủ yếu trị tư tưởng.
- Nâng cao ý thức tu chăm sóc, tập luyện phiên bản thân thích theo dõi phương châm “nói song song với làm”, phấn đấu “rèn luyện trong cả đời”, thông thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” phiên bản thân thích nhập tiến hành chức vụ trọng trách được uỷ thác.