bình phương là gì

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

5 ⋅ 5, hoặc 52 (5 nón 2, 5 bình phương). Mỗi khối đại diện thay mặt cho 1 đơn vị chức năng, 1⋅1, và toàn cỗ hình vuông vắn đại diện thay mặt mang đến diện tích S hình vuông vắn cơ, Hay là 5 ⋅ 5.

Bình phương hoặc mũ 2 là phép tắc toán vận dụng mang đến từng số thực hoặc số phức. Bình phương của một trong những là tích của số cơ với chủ yếu bạn dạng thân mật nó gấp đôi.[1] Một cơ hội tổng quát tháo, bình phương đó là lũy quá bậc 2 của một trong những,[1] và phép tắc toán ngược với nó là phép tắc khai căn bậc 2.

Bạn đang xem: bình phương là gì

Xem thêm: angle là gì

Bảng bình phương[sửa | sửa mã nguồn]

n n2 n n2 n n2
1 1 12 144 23 529
2 4 13 169 24 576
3 9 14 196 25 625
4 16 15 225 26 676
5 25 16 256 27 729
6 36 17 289 28 784
7 49 18 324 29 841
8 64 19 361 30 900
9 81 20 400 31 961
10 100 21 441 32 1024
11 121 22 484 33 1089

Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]

Bình phương của số thực luôn luôn là số ≥0. Bình phương của một trong những vẹn toàn gọi là số chủ yếu phương.

Tính hóa học của số chủ yếu phương[sửa | sửa mã nguồn]

 • Số chủ yếu phương chỉ hoàn toàn có thể tận nằm trong là: 0; 1; 4; 5; 6; 9. Số chủ yếu phương ko thể tận nằm trong là: 2; 3; 7; 8.
 • Một số chủ yếu phương sở hữu tận nằm trong là 5 thì chữ số hàng trăm là 2. Một số chủ yếu phương sở hữu tận nằm trong là 6 thì chữ số hàng trăm là lẻ.
 • Khi phân tách một trong những chủ yếu phương rời khỏi quá số nhân tố thì những quá số chỉ chứa chấp số nón chẵn.
 • Số lượng những ước của một trong những chủ yếu phương là một trong những lẻ.
 • N là số chủ yếu phương thì N phân chia không còn mang đến một trong những nhân tố Khi và chỉ Khi N phân chia không còn mang đến bình phương của số nhân tố cơ (trừ tình huống N=0; N=1).
 • Tích của khá nhiều số chủ yếu phương là một trong những chủ yếu phương.
  • Ví dụ: a2 × b2 × c2 = (a × b × c)2

Ký hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Số nón ² phía bên phải của số được bình phương.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Số thực:
22 = 2 × 2 = 4
152 = 15 × 15 = 225
(- 0,5)2 = 0,25
 • Số phức:

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b Phan Đức Chính (2011), tr. 27

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phan Đức Chính, Tôn Thân, Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận, 2011, Toán 6 (tập một) (tái bạn dạng chuyến loại chín), Nhà xuất bạn dạng dạy dỗ VN.
Các chủ thể chủ yếu nhập toán học
Nền tảng toán học tập | Đại số | Giải tích | Hình học tập | Lý thuyết số | Toán học tập tách rộc | Toán học tập phần mềm |
Toán học tập vui chơi | Toán học tập tô pô | Xác suất thống kê