các dạng bài tập kinh tế quốc tế có lời giải

Ngày đăng: 25/03/2021, 15:00

Bạn đang xem: các dạng bài tập kinh tế quốc tế có lời giải

Các dạng tập luyện KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ  Dạng 1: Bài tập luyện dựa Lý thuyết Lợi vô cùng Adam Smith Bài tập luyện 1: Có số liệu mang lại bảng sau: Năng suất làm việc (sp/giờ) US UK Lúa mì (W) Vải (C) Phân tích sở, mơ hình quyền lợi mậu dịch vương quốc sở hữu mậu dịch tự động xảy  Hướng dẫn giải - Năng suất động = con số sản phẩm/thời gian trá - giá cả làm việc = thời gian/số lượng thành phầm Nếu đề ko mang lại suất làm việc tuy nhiên mang lại ngân sách nên thay đổi kể từ ngân sách trở thành suất làm việc - Cửa hàng lý thuyết mậu dịch: Với fake thuyết mang lại, vương quốc chun mơn hóa nhập tạo ra xuất thành phầm tuy nhiên chất lượng vô cùng, mặt khác nhập thành phầm tuy nhiên khơng chất lượng vô cùng vớ vương quốc chất lượng  Bài giải: - Cửa hàng mậu dịch vương quốc khác lạ cơ hội vô cùng suất làm việc + Lúa mì (W): US: 6sp/giờ > UK: 1sp/giờ  US chất lượng vô cùng + Vải (C): UK: 5sp/giờ > US: 4sp/giờ  UK chất lượng vô cùng - Mơ hình mậu dịch: US xuất W nhập C UK xuất C nhập W - Lợi ích mậu dịch: + Tại US: Trước sở hữu mậu dịch: 6W = 4C Yêu cầu nhằm US xuất W: 6W > 4C + Tại UK: Trước sở hữu mậu dịch: 5C = 1W Yêu cầu nhằm UK xuất C: 5C > 1W => Khung tỉ lệ thành phần trao đổi: 4C 6W 30C Giả sử tớ lựa chọn 6W = 18C + US: Lợi 14C (tiết kiệm 3.5 lao động) (US tạo ra 6W rước thay đổi lấy 18C) + UK: Lợi 12C (tiết kiệm 2.4 lao động) (UK tạo ra 30C, rước 18C đổi)  Dạng 2: Bài tập luyện dựa Lý thuyết Lợi đối chiếu David Ricardo Bài tập luyện 2: Có số liệu mang lại bảng sau: Năng suất làm việc (sp/giờ) US UK Lúa mì (W) Vải (C) a Phân tích sở, mơ hình quyền lợi MD QG b Mậu dịch sở hữu xảy khơng tỷ trọng trao thay đổi 6W = 18C? Tại sao? Nếu ko vương quốc khơng đồng ý phú thương? c Tại tỷ trọng trao thay đổi quyền lợi MD vương quốc nhau?  Hướng dẫn giải - Cửa hàng lý thuyết mậu dịch: Với fake thuyết mang lại, vương quốc chuyên nghiệp mơn hóa nhập tạo ra xuất thành phầm tuy nhiên chất lượng đối chiếu, mặt khác nhập thành phầm tuy nhiên khơng chất lượng đối chiếu vớ vương quốc chất lượng Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê  Bài giải: a Phân tích sở, mơ hình quyền lợi MD QG - Cửa hàng mậu dịch vương quốc khác lạ cơ hội kha khá suất làm việc + Lúa mì (W): 6/1 > 4/2  US chất lượng đối chiếu thành phầm tiểu mạch - Mơ hình mậu dịch: US xuất W nhập C UK xuất C nhập W - Lợi ích mậu dịch: + Tại US: Trước sở hữu mậu dịch: 6W = 4C + Tại UK: Trước sở hữu mậu dịch: 1W = 2C Yêu cầu nhằm US xuất W: 6W > 4C Yêu cầu nhằm UK xuất W: 2C > 1W => Khung tỉ lệ thành phần trao đổi: 4C 6W 12C Giả sử tớ lựa chọn 6W = 10C Giả sử tớ lựa chọn 6W = 6C + US: Lợi 6C + US: Lợi 2C + UK: Lợi 2C + UK: Lợi 6C b Mậu dịch sở hữu xảy ko tỷ trọng trao thay đổi 6W = 18C? Tại sao? Nếu khơng vương quốc phủ nhận phú thương? - Tỷ lệ 6W = 18C ở sườn tỷ trọng trao thay đổi => mậu dịch ko xảy Anh phủ nhận trao thay đổi bị thiệt sợ hãi c Tại tỷ trọng trao thay đổi quyền lợi MD vương quốc nhau? - Đặt 6W = xC + US: Lợi xC – 4C + UK: Lợi 12C – xC - Lợi ích mậu dịch vương quốc xC – 4C = 12C – xC 2xC = 16C x = Vậy, tỷ trọng 6W = 8C quyền lợi mậu dịch vương quốc  Dạng 3: Bài tập luyện Lợi đối chiếu Tỷ giá chỉ ăn năn đoái Bài tập luyện 3: Có số liệu mang lại bảng sau: Năng suất làm việc (sp/giờ) US UK Lúa mì (W) Vải (C) Giả sử làm việc US trả USD, làm việc UK trả GBP Xác lăm le sườn tỷ giá chỉ ăn năn đoái đồng xu tiền nhằm mậu dịch xảy  Bài giải: - Cửa hàng mậu dịch vương quốc khác lạ cơ hội kha khá suất làm việc + Lúa mì (W): 6/1 > 4/2  US chất lượng đối chiếu thành phầm tiểu mạch - Mơ hình mậu dịch: US xuất W nhập C UK xuất C nhập W - Giá thành phầm quốc gia: + (PW)US = 1USD (PW)UK = 1GBP + (PC)US = 1.5USD (Pc)UK = 0.5GBP - Lợi ích mậu dịch: + Để US xuất lúa mì: (PW)US (PW)UK => 1USD 1GBP + Để UK xuất lúa vải: (PC)UK (PC)US => 0.5GBP 1.5USD (Đưa đồng xu tiền có mức giá trị rộng lớn đơn vị chức năng, đồng xu tiền nhỏ xếp sau) => Khung tỉ giá chỉ ăn năn đối: 1GBP (1USD; 3USD) Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT  Thầy: Nguyễn Hoàng Lê Dạng 4: Bài tập luyện dựa lý thuyết giá cả hội Bài tập luyện 4: Có số liệu mang lại bảng sau: Năng suất làm việc (sp/giờ) US UK Lúa mì (W) Vải (C) a Tính ngân sách hội vương quốc thành phầm b Giả sử ĐK dùng không còn khoáng sản với nghệ thuật mang lại cực tốt, năm US tạo ra 180 đơn vị chức năng tiểu mạch 120 đơn vị chức năng vải vóc, UK tạo ra 60 đơn vị chức năng tiểu mạch 120 đơn vị chức năng vải vóc phẳng phiu vật thị phân tách quyền lợi mậu dịch mậu dịch biết chưa xuất hiện mậu dịch mậu dịch xẩy ra, điểm tự cung tự túc tự động cung cấp mậu dịch A (90W, 60C) A’(40W, 40C)  Hướng dẫn giải - Lý thuyết ngân sách hội: giá cả hội thành phầm con số thành phầm không giống nên mất mát để sở hữu đầy đủ khoáng sản thực hiện ngày càng tăng đơn vị chức năng thành phầm loại - Lý thuyết lối số lượng giới hạn khả sàn xuất (PPF) ngân sách hội khơng đổi: PPF đường thẳng liền mạch phối kết hợp thay cho thành phầm tuy nhiên vương quốc tạo ra dùng tồn khoáng sản với nghệ thuật chất lượng - Tính ngân sách hội mang lại thành phầm nước + Dựa nhập tỉ lệ thành phần trao thay đổi nước + Dựa nhập khái niệm ngân sách hội + kề dụng quy tắc tam suất  Bài giải: a Tính ngân sách hội vương quốc thành phầm - giá cả hội thành phầm quốc gia: + (O.CW)US = 2/3 (O.CC)US = 3/2 + (O.CW)UK = (O.CC)UK = 50% (Nếu vương quốc sở hữu thành phầm ngân sách hội thành phầm nghịch ngợm hòn đảo ngân sách hội thành phầm giá cả hội số tương đối) - Giá kha khá sản phẩm: + (Pw/Pc)US = 2/3 (Pw/Pc)UK = Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê  Hướng dẫn vẽ vật thị - Quốc gia (US): + Cách 1: Dựa nhập tọa phỏng điểm A A’ => trục hoành thể con số thành phầm W, trục tung thể con số thành phầm C + Cách 2: Vẽ lối số lượng giới hạn khả sản suất Xác lăm le tọa phỏng điểm (0W, 120C) (180W, 0C) vật thị Nối điểm lại với (Trong ĐK dùng không còn khoáng sản với nghệ thuật mang lại cực tốt, năm US tạo ra 180 đơn vị chức năng tiểu mạch 120 đơn vị chức năng vải) + Cách 3: Xác xác định trí điểm tự cung tự túc tự động cung cấp A (90W, 60C) vật thị + Cách 4: Nhận xét: US chất lượng W => US xuất W, nhập C (US triệu tập nhập chun mơn hóa tạo ra thành phầm W) - Quốc gia (UK): vẽ tương tự động US - Để mậu dịch xẩy ra, sườn tỉ lệ thành phần trao đổi: (PW/PC) (2/3, 2) - Giả sử tớ lựa chọn PW/PC = 1, fake sử tiếp tớ lấy 70W = 70C (Khi lựa chọn số này, ko lấy vượt lên trên khả tạo ra quốc gia) - Khi mậu dịch xảy US xuất 70W lịch sự UK nhập 70C UK xuất 70C lịch sự US nhập 70W - Khi mậu dịch xảy ra: + Tại US: Điểm A sở hữu Xu thế dịch rời trục hồnh, chun mơn hóa hồn tớ sở hữu điểm B + Tại UK: Điểm A’ sở hữu Xu thế dịch rời trục tung, chun mơn hóa hồn tớ sở hữu điểm B’ - Đường mậu dịch điểm chun mơn hóa, theo hướng xuất nhập (xuất trước, nhập sau) + Tại US: Từ điểm B, xác xác định trí điểm C thể con số thành phầm W lại sau xuất (110W) Từ địa điểm này, nối tiếp xác xác định trí điểm thể con số thành phầm C nhập (70C) Ta sở hữu điểm tọa phỏng điểm chi tiêu và sử dụng E (110W, 70C) + Tại US: Từ điểm B’, xác xác định trí điểm C’ thể con số thành phầm C cịn lại sau xuất (50C) Từ địa điểm này, nối tiếp xác xác định trí điểm thể con số thành phầm W nhập (70W) Ta sở hữu điểm tọa phỏng điểm chi tiêu và sử dụng E’ (50W, 70C) - Lợi ích vương quốc (Lấy điểm chi tiêu và sử dụng - điểm chi tiêu và sử dụng cũ  Lợi ích quốc gia) + US lợi (20W, 10C) + UK lợi (30W, 10C) (2 tam giác:  BCE  B’C’E’ gọi tam giác mậu dịch; bọn chúng BC = B’E’ BE = B’C’)  Dạng 5: Bài tập luyện dựa lý thuyết chuẩn chỉnh mậu dịch quốc tế Bài tập luyện 5: phẳng phiu vật thị, phân tách quyền lợi mậu dịch QG với ngân sách hội tăng biết chưa xuất hiện mậu dịch xẩy ra, giá chỉ thành phầm đối chiếu (GCSPSS) cân nặng trong nước QG là: PA = PX / PY = 1/4 ; PA’ = PX / PY = Cho biết điểm tự cung tự túc tự động cung cấp QG sở hữu tọa phỏng A (50X, 60Y), A’ (80X, 40Y); điểm chun mơn hóa QG sở hữu tọa phỏng B (130X, 20Y), B’ (40X, 120Y)  Hướng dẫn giải - Lý thuyết lối số lượng giới hạn khả sàn xuất (PPF) ngân sách hội khơng đổi: PPF lối cong lõm kể từ gốc tọa phỏng Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê  Bài giải:  Hướng dẫn vẽ vật thị - Quốc gia (US): + Cách 1: Dựa nhập tọa phỏng điểm A A’ => trục hoành thể con số thành phầm X, trục tung thể con số thành phầm Y + Cách 2: Vẽ lối số lượng giới hạn khả sản suất Xác lăm le tọa phỏng điểm A(50X, 60Y) B(130X, 20Y) vật thị Vẽ lối GHKNSX qua quýt điểm (là lối cong) + Cách 3: Nhận xét: Điểm tự cung tự túc tự động cung cấp A không ở gần trục hoành => US chất lượng thành phầm X => US xuất X, nhập Y (US triệu tập nhập chuyên nghiệp mơn hóa tạo ra thành phầm X khơng chun mơn hóa hồn tồn ngân sách hội tạo thêm nhanh) - Quốc gia (UK): vẽ tương tự động US - Để xảy mậu dịch, sườn tỉ lệ thành phần trao đổi: PX/PY (1/4, 4) - Giả sử tớ lựa chọn PX/PY = Giả sử tiếp tớ lấy 60X = 60Y - Khi mậu dịch xảy US xuất 60X lịch sự UK nhập 60Y UK xuất 60Y lịch sự US nhập 60X - Đường mậu dịch điểm chun mơn hóa, theo hướng xuất nhập (xuất trước, nhập sau) + Tại US: Từ điểm B, xác xác định trí điểm C thể con số thành phầm X lại sau xuất (70X) Từ địa điểm này, nối tiếp xác xác định trí điểm thể con số thành phầm Y nhập (60X) Ta sở hữu điểm tọa phỏng điểm chi tiêu và sử dụng E (70X, 80Y) + Tại US: Từ điểm B’, xác xác định trí điểm C’ thể con số thành phầm Y lại sau xuất (60Y) Từ địa điểm này, nối tiếp xác xác định trí điểm thể con số thành phầm X nhập (tăng tăng 60X) Ta sở hữu điểm tọa phỏng điểm chi tiêu và sử dụng E’ (100X, 60Y) - Lợi ích vương quốc + US lợi (20X, 20Y) + UK lợi (20X, 20Y) Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT  Thầy: Nguyễn Hoàng Lê Dạng 6: Bài tập luyện dựa lý thuyết Nguồn lực tạo ra Heckscher-Olin (Lý thuyết H-O Lý thuyết H-O-S) Bài tập luyện 6: giá cả SX Sản phẩm X Y PK/PL Quốc gia K L 2 Quốc gia K L 4/3 Xác lăm le mơ hình mậu dịch QG biểu thị lợi đối chiếu QG vật thị  Hướng dẫn giải - Yếu tố rạm dụng: + X thành phầm rạm dụng làm việc (L/K) X > (L/K)Y + Y thành phầm rạm dụng làm việc (K/L)Y > (K/L) X - Yếu tố dư quá (một cơ hội tương đối): (yếu tố dư quá  giá chỉ nguyên tố rẻ) + Quốc gia dư quá làm việc, khan tư (PL/PK)QG1 (PL/PK)QG2 (giá kha khá làm việc QG1 giá chỉ kha khá làm việc vương quốc 2) + Quốc gia dư quá tư phiên bản, khan làm việc (PK/PL)QG1 (PK/PL)QG2 (giá kha khá làm việc QG1 giá chỉ kha khá làm việc vương quốc 2) - Lý thuyết H-O Với fake thuyết mang lại, mậu dịch xảy mơ hình mậu dịch vương quốc là: + Xuất thành phầm rạm dụng nguyên tố tuy nhiên vương quốc dư quá + Nhập thành phầm rạm dụng nguyên tố tuy nhiên vương quốc khan  Cửa hàng mậu dịch: nguồn lực có sẵn tạo ra vốn liếng sở hữu vương quốc - Lý thuyết H-O-S Với fake thuyết mang lại, mậu dịch quốc tế dẫn theo cân nặng kha khá cân nặng vô cùng giá chỉ nguyên tố tạo ra (giá làm việc, giá chỉ tư bản) vương quốc + Giá lao động: chi phí lộc (wage-w) + Giá tư bản: lãi vay (interest-r) + Tiền lộc tương đối: (w/r)QG1 = (w/r)QG2 (r/w)QG1 = (r/w)QG2 wQG1 = wQG2 rQG1 = rQG2  Bài giải: - Xác lăm le nguyên tố rạm dụng: Tại quốc gia: X thành phầm rạm dụng làm việc, Y thành phầm rạm dụng tư - Xác lăm le nguyên tố dư thừa: (PK/PL)QG1 = > (PK/PL)QG2 = 4/3  Quốc gia dư quá làm việc, khan tư - Mơ hình mậu dịch: + Quốc gia 1: Xuất X nhập Y + Quốc gia 2: Xuất Y nhập X - Biểu thị lối số lượng giới hạn khả tạo ra Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê - Giá làm việc (w/r)QG1 thấp; giá chỉ tư (r/w)QG2 thấp Khi sở hữu mậu dịch, QG1 chun mơn hóa nhập X (xản phẩm rạm dụng lao động)  yêu cầu làm việc tăng  chi phí lộc tăng Tương tự động QG2  Dạng 7: Bài tập luyện phân tách Cân viên hiệu quả Thuế quan tiền Cho hàm cầu hàm cung sp X QG sở hữu dạng sau: QDX = –20PX + 90 ; QSX = 10PX Trong đó: QDX, QSX con số thành phầm X tính đơn vị; PX giá chỉ thành phầm X tính USD Giả thiết QG nước nhỏ giá chỉ giới PW = PX = USD a) Hãy phân tách thị ngôi trường thành phầm X sở hữu mậu dịch tự động b) Để bảo lãnh tạo ra nước, phủ tấn công thuế quan tiền = 100% lên độ quý hiếm thành phầm X nhập Hãy phân tách cân nặng viên hiệu quả thuế quan tiền  Hướng dẫn giải - Dạng tập luyện sẽ phải vẽ vật thị - Theo fake thiết, vương quốc nước nhỏ, mua bán dùng giá chỉ giới Giá giới lối co và giãn trọn vẹn tuy vậy song với trục hoành - Biểu biểu diễn hàm cung và cầu QDX, QSX vật thị Trục tung thể giá chỉ thành phầm, trục hoành thể con số thành phầm  Bài giải: - Xác lăm le điểm cân nặng (E): Điểm cân nặng điểm tuy nhiên QDX = QSX –20PX + 90 = 10PX PX = => Giá cân nặng bằng: 3USD; con số thành phầm cân nặng bằng: 30sp Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê a Phân tích thị ngôi trường (Xác lăm le nội dung: nút giá chỉ mua bán, lượng tạo ra, lượng chi tiêu và sử dụng, lượng thương mại) - Giá giới bắt đầu từ điểm sở hữu tung phỏng (theo đề bài) Giả định vị giới hạn chế lối cung lối cầu điểm A B - Thay nút giá chỉ giới nhập hàm cung và cầu, tớ có: + PX = + SX = 10X (sản xuất 10 thành phầm X) + TD = 70X (tiêu sử dụng 70 thành phầm X) + NK = 60X (nhập 60 thành phầm X = chênh chéo Tiêu sử dụng Sản xuất = phỏng nhiều năm đoạn AB vật thị) - Đối với những người xài dùng: Khi chưa xuất hiện mậu dịch, NTD chi tiêu và sử dụng 30X với nút giá chỉ 3USD; Khi sở hữu mậu dịch, NTD chi tiêu và sử dụng 70X với nút giá chỉ 1USD - Đối với mái ấm sản xuất: Trước mậu dịch tự động xẩy ra, lợi nhuận NSX: 30 x = 90USD Khi mậu dịch tự động xẩy ra, lợi nhuận NSX: 10 x = 30USD b Phân tích cân nặng viên thuế quan tiền - Khi tấn công thuế 100%, nút giá chỉ 2USD Giả định vị giới hạn chế lối cung lối cầu điểm C D + PX = + SX = 20X (sản xuất 10 thành phầm X) + TD = 50X (tiêu sử dụng 70 thành phầm X) + NK = 30X - Phân tích viên bộ: Khi sở hữu thuế, NSX chất lượng, lợi nhuận tăng, ngân sách phủ tăng; NTD chịu đựng thiệt sợ hãi, chi tiêu và sử dụng với nút giá chỉ cao - Xác định vị trị a, b, c, d vật thị: a = 15, b = 5, c = 30, d = 10 - Thiệt sợ hãi đi: Số dư NTD giảm: a + b + c + d = 60USD - Lợi ích thu được: + Lợi ích NSX: Số dư NSX tăng: a = 15USD + Lợi ích phủ (mức thuế thành phầm 1USD; con số thành phầm nhập 30) Ngân sách phủ tăng: c = 30USD - Thiệt sợ hãi ròng: b + d = 15USD  Ý nghĩa diện tích S b, d vật thị: - Diện tích b: biến đổi phí, khoản chi phí tuy nhiên phủ vứt nhằm trì ngành tạo ra khơng chất lượng đối chiếu - Diện tích d: NTD nên chi tiêu và sử dụng với nút giá chỉ cao nhằm mục đích bù che ngân sách thiếu vắng việc cố ý trì ngành tạo ra thành phầm X phủ Đây thiệt sợ hãi NTD Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT  Thầy: Nguyễn Hoàng Lê Dạng 8: Bài tập luyện Liên hiệp thuế quan Có số liệu mang lại bảng sau: Quốc gia A B C PX(USD) 16 12 10 a) Nếu QG A tấn công TQ ko phân biệt 100% lên độ quý hiếm thành phầm X nhập tình huống này, QG A nhập thành phầm X kể từ đâu hoặc tự động tạo ra nước? Sau cơ, QG A links với QG B liên hợp thuế quan liên hợp thuế quan tạo ra trở thành loại gì? Tại sao? b) Đổi nút thuế trở thành 50%  Hướng dẫn lý thuyết - Liên hiệp thuế quan tiền tạo ra lập mậu dịch (Trade Creating Customs Union) Là liên hợp thuế quan tiền tuy nhiên ngân sách tạo ra cao nước member thay cho ngân sách tạo ra thấp nước member không giống  Ln đưa đến quyền lợi cùng với nước cho dù member hay là không - Liên hiệp thuế quan tiền chuyển qua làn đường khác MD (Trade Diverting Customs Union) Là liên hợp thuế quan tiền tuy nhiên ngân sách tạo ra thấp nước member thay cho ngân sách tạo ra cao nước member  Luôn đem bất lợi cho tới nước khơng member, cịn nước member lợi, ko  Bài giải: Quốc gia PX(USD) t = 100% A links B A 16 16 16 B 12 24 12 C 10 trăng tròn 20 t = 50% A links B 16 16 18 12 15 15 Ngoại thương 003 – khóa 16  A tự động tạo ra  Nhập kể từ B A nước member sở hữu ngân sách cao thay cho B nước member sở hữu ngân sách thấp  Tạo lập mậu dịch  Nhập kể từ C  Nhập kể từ B C nước khơng member sở hữu ngân sách thấp thay cho B nước member sở hữu ngân sách thấp  Chuyển phía mậu dịch Trang ... 1GBP (1USD; 3USD) Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT  Thầy: Nguyễn Hoàng Lê Dạng 4: Bài tập luyện dựa lý thuyết giá cả hội Bài tập luyện 4: Có số liệu mang lại bảng sau: Năng suất làm việc (sp/giờ)... xC - Lợi ích mậu dịch vương quốc xC – 4C = 12C – xC 2xC = 16C x = Vậy, tỷ trọng 6W = 8C quyền lợi mậu dịch vương quốc  Dạng 3: Bài tập luyện Lợi đối chiếu Tỷ giá chỉ ăn năn đối Bài tập luyện 3: Có số liệu mang lại... sử dụng E’ (100X, 60Y) - Lợi ích vương quốc + US lợi (20X, 20Y) + UK lợi (20X, 20Y) Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang Các dạng tập luyện KTQT  Thầy: Nguyễn Hoàng Lê Dạng 6: Bài tập luyện dựa lý thuyết Nguồn lực

Xem thêm: is it essential to meet your aunt at the station

- Xem tăng -

Xem thêm: CÁC DẠNG bài xích tập luyện môn KINH tế QUỐC tế ,

Xem thêm: chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 violet