các dạng bài tập về sắt và hợp chất violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 15h:36' 04-03-2017
Dung lượng: 179.9 KB
Số lượt tải: 2504

Xem thêm: áo unisex la gì woshee

Số lượt thích: 0 người

Phần 3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Nguyên tử của yếu tắc Fe sở hữu
A.8 e ở lớp vỏ ngoài nằm trong. B. 6 electron d. C.2 electron hoá trị. D. 56 phân tử đem năng lượng điện.
Câu 2. Tìm thông số kỹ thuật electron chính của Fe2+.
1s22s22p63s23p63d64s2. B. [Ar]3d6. C. 1s22s22p63s23p64s23d4 D. [Ar]d5.
Câu 3. Chất này tại đây ko thể oxi hoá được Fe trở nên Fe3+.
A. S B. Br2 C. AgNO3 D.H2SO4.
Câu 4. Cho Oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được hỗn hợp ko thể hoà tan được Ni. Oxit Fe bại là:
(1) FeO (2) Fe2O3 (3). Fe3O4.
A. (1). B. (2),(3). C. (1), (2), (3). D.(2), (3).
Câu 5. Oxit Fe vô hỗn hợp HNO3 quánh rét chiếm được hỗn hợp X và ko thấy sở hữu khí bay rời khỏi. Oxit Fe là:
(1) FeO (2) Fe2O3 (3). Fe3O4.
A. (1). B. (2), C. (3). D.(1), (2), (3).
Câu 6. Hoà tan oxit Fe kể từ vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được dugn dịch X. Tìm tuyên bố sai.
Dung dịch X làm mất đi color dung dịch tím. D.Dung dịch X ko thể hòa tan Cu.
Cho NaOH dư vô dd X chiếm được kết tủa nhằm lâu ngoài không gian kết tủa sở hữu lượng tạo thêm.
Dung dịc X thuộc tính đwocj với Ag2SO4.
Câu 7. Dung dịch này tại đây cothể oxi hoá Fe trở nên Fe3+?
A. HCl B. H2SO4 loãng. C. FeCl3 D. AgNO3
Câu 8. Trong những phản xạ hoá học tập tại đây, sở hữu từng nào phản xạ hoá học tập sai.
(1). Fe3O4 + HCl ( FeCl2 + FeCl3 + H2O. (2). Fe(OH)3 + H2SO4 quánh rét ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2).
(3). FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O. (4). FeCl2 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O.
(5). Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + H2 (6). FeO + H2SO4 quánh nguội ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9. Có 3 hóa học rắn đang được nhuộm đồng màu: Fe, FeO, Fe2O3. Dung dịch này tại đây hoàn toàn có thể phân biệt mặt khác phụ vương hóa học này.
A. HCl B. H2SO4 quánh. C. HNO3 loãng. D. Tất cả chính.
Câu 10. Fe ko tan nội địa ở sức nóng phỏng thông thường tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao Fe hoàn toàn có thể khử tương đối nước . Sản phẩm của phản xạ khử tương đối nước ở sức nóng phỏng 800oC là: A. FeO B.Fe(OH)2 C. Fe3O4 D. Fe2O3.
Câu 11. Quặng này tại đây sở hữu dung lượng Fe tối đa.
A.Hematit đỏ lòm ( Fe2O3). C. Manhetit ( Fe3O4). B. Pirit. ( FeS2) D. Xederit ( FeCO3).
Câu 12. Thành phần này của khung người người dân có nhiều Fe nhất.
A. Tóc. B. Xương. C. Máu D. Da.
Câu 13. Tìm phản xạ hoá học tập chứng tỏ ăn ý hóa học Fe(II) sở hữu tính khử.
A.FeCl2 + 2 NaOH ( Fe(OH)2 + 2 NaCl B.Fe(OH)2 + 2 HCl ( FeCl2 + 2 H2O.
C.3 FeO + 10 HNO3 ( 3 Fe(NO3)3 + 5 H2O + NO D.FeO + CO Fe + CO2.
Câu 14. Phản ứng này chứng tỏ ăn ý hóa học Fe(III) sở hữu tính lão hóa.
A. Fe3O4 + 4H2 3 Fe + 4 H2O. B. FeCl3 + 3 AgNO3 ( Fe(NO3)3 + 3AgCl.
C. Fe2O3 + 6 HNO3 ( 2Fe(NO3)3 + 3 H2O. D. không tồn tại phản xạ này.
Câu 15. Nhỏ kể từ từ cho tới dư dd FeSO4 đang được axit hoá vì chưng H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Mô miêu tả hiện tượng kỳ lạ để ý được.
A.Dd color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi fake sang trọng gold color. B.dd color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần