các phím tắt trong photoshop cs6 (phần 1)

Phím tắt thông thường được thiết lập sẵn, sở hữu trọng trách tương hỗ tiến hành tác dụng ở những ứng dụng thiết tiếp trang bị họa. Với những người dân sửa đổi hình họa có tính chuyên nghiệp, chúng ta cực kỳ không nhiều khi sử dụng cho tới con chuột tuy nhiên dùng phím tắt nên cực kỳ nhanh chóng và hiệu suất cao. Bài ghi chép tại đây, FPT Arena tiếp tục nằm trong chúng ta thám thính hiểu về các phím tắt vô Photoshop CS6.

tong-hop-phim-tat-thong-dung-trong-photoshop-cs6
Tổng hợp ý phím tắt thông thườn vô Photoshop CS6

Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng sửa đổi ảnh

 • Di chuyển: V
 • Tạo vùng chọn: M
 • Tạo vùng lựa chọn theo dõi màu: W
 • Tạo vùng lựa chọn tự động do: L
 • Cắt hình: C
 • Thước kẻ, chấm màu: I
 • Công cụ vẽ, đường nét cây bút vẽ, tô màu: B
 • Lấy khuôn kể từ hình ảnh: S
 • Khôi phục lại từng thông số kỹ thuật hình họa trước đó: Y
 • Tẩy, xóa: E
 • Đổ màu:G
 • Làm tối ảnh: O
 • Tạo vector, vẽ đường: P
 • Tạo chữ: T
 • Chọn phía, đường: A
 • Vẽ những hình elip, chữ nhật, đường thẳng liền mạch,…: U
 • Xem hình họa Lúc phóng vượt lên trên to: H
 • Xoay: R
 • Thu nhỏ hoặc phóng to: Z
 • Màu đem định: D
 • Chuyển thay đổi color thân thiện Foreground và Background: X
 • Chế chừng Quick Mask: Q
 • Thay thay đổi những cơ chế mùng hình: F
 • Toggle Preserve Transparency: /
 • Giảm form size Brush: [
 • Tăng form size Brush: ]
 • Chọn Brush tiếp tiếp: .
 • Chọn Brush trước đó: ,
 • Chọn Brush cuối cùng: >
 • Chọn Brush đầu tiên: <

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

Bạn đang xem: các phím tắt trong photoshop cs6 (phần 1)

Đổ color vô Photoshop như vậy nào?

Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng Layer

 • Tạo mới: Shift + Ctrl + N
 • Sao chép: Ctrl + J
 • Cắt: Shift + Ctrl + J
 • Release Clipping Mask/Create: Alt + Ctrl + G
 • Nhóm: Ctrl + G
 • Bỏ group : Shift + Ctrl + G
 • Di đem lên trên: Ctrl + ]
 • Di đem xuống dưới: Ctrl + [
 • Di đem lên bên trên cùng: Shift + Ctrl + ]
 • Di đem xuống bên dưới cùng: Shift + Ctrl + [
 • Gộp toàn bộ Layer: Ctrl + E
 • Gộp Layer hiển thị: Shift + Ctrl + E

Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng File

 • Tạo File mới: Ctrl + N
 • Mở File: Ctrl + O
 • Open As: Alt + Shift + Ctrl + O:
 • Edit in ImageReady: Shift + Ctrl +W
 • Đóng File đang được mở: Ctrl +W
 • Đóng toàn bộ File đang được mở: Alt + Ctrl +W
 • Đóng Photoshop và hé Bridge: Shift + Ctrl + W
 • Lưu File: Ctrl  + S
 • Lưu lại bên dưới dạng : Shift + Ctrl + S hoặc Alt + Ctrl + S
 • Lưu bên dưới dạng web: Alt + Shift + Ctrl + S
 • Khôi phục hình họa gốc: F12
 • Xem vấn đề File: Alt + Shift + Ctrl + I
 • Cài bịa đặt trang: Alt + Shift + Ctrl + P
 • Print One Copy in Photoshop: Alt + Shift + Ctrl + P
 • Thoát phần mềm: Ctrl + Q
cac-phim-tat-trong-photoshop-cs6-co-chuc-nang-file-layer
Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng File, Layer,…

Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng sở hữu đặt

 • Cài bịa đặt chung: Ctrl + K
 • Cài bịa đặt color sắc: Shift + Ctrl + K
 • Cài bịa đặt phím tắt: Alt + Shift + Ctrl + K
 • Cài bịa đặt menu: Alt + Shift + Ctrl + M

Phím tắt Photoshop CS6 sở hữu tác dụng Edit

 • Redo hoặc Undo: Ctrl + Z
 • Quay lại thao tác trước: Alt + Ctrl + Z
 • Quay lại thao tác sau đó: Shift +Ctrl + Z
 • Fade: Shift + Ctrl + F
 • Cut: Ctrl + X hoặc F2
 • Copy: Ctrl + C hoặc F3
 • Copy Merged: Shift + Ctrl + C
 • Paste: Ctrl + V hoặc F4
 • Paste Into: Shift + Ctrl + V
 • Mở vỏ hộp thoại Fill: Shift + F5
 • Xoay tự tại, kéo giãn: Ctrl + T

Phím tắt Photoshop CS6 kiểm soát và điều chỉnh hình ảnh

 • Mở vỏ hộp thoại Levels: Ctrl + L
 • Tự thay cho thay đổi Levels: Shift + Ctrl + L
 • Tự kiểm soát và điều chỉnh chừng tương phản: Alt + Shift + Ctrl + L
 • Tự kiểm soát và điều chỉnh màu: Shift + Ctrl + B
 • Mở vỏ hộp thoại Curves: Ctrl + M
 • Mở vỏ hộp thoại màu sắc Balance: Ctrl + B
 • Mở vỏ hộp thoại Saturation/Hue: Ctrl + U
 • Chuyển hình hình họa quý phái color xám: Shift + Ctrl + U
 • Chỉnh sửa độ cao thấp ảnh: Alt + Ctrl + I
 • Canvas Size: Alt + Ctrl + C

Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng Select

 • Chọn vớ cả: Ctrl + A
 • Bỏ chọn: Ctrl + D
 • Chọn lại: Shift + Ctrl + D
 • Đảo vùng chọn: Shift + F7 hoặc Shift + Ctrl + I
 • Chọn toàn bộ Layer: Alt + Ctrl + A
 • Làm lờ mờ viền của vùng chọn: Alt + Ctrl + D hoặc Shift + F6

Xem thêm: Cách dùng Pen Tool vô Photoshop CS6

Xem thêm: đề thi vào 10 nguyễn tất thành 2019 2020

Các phím tắt vô Photoshop CS6 sở hữu tác dụng Filter

Xem thêm: dùng cụm chủ vị để mở rộng câu luyện tập

 • Sử dụng Filter cuối cùng: Ctrl + F
 • Extract: Alt + Ctrl + X
 • Mở vỏ hộp thoại Liquify: Shift + Ctrl + X
 • Mở vỏ hộp thoại Pattern Maker: Alt + Shift + Ctrl + X
 • Mở vỏ hộp thoại Vanishing Point: Alt + Ctrl + V
cac-phim-tat-trong-photoshop-cs6
Các phím tắt vô Photoshop CS6

Các phím tắt vô Photoshop CS6 có  tác dụng hiển thị

 • Target Path: Shift + Ctrl + H
 • Bật tắt lưới: Ctrl + ‘
 • Bật tắt Guides: Ctrl + ;
 • Bật tắt thước kẻ: Ctrl + R
 • Snap: Shift + Ctrl + ;
 • Khóa Guides: Alt + Ctrl + ;
 • Bật, tắt bảng Actions: Alt + F9
 • Bật, tắt bảng Brushes: F5
 • Bật, tắt bảng color Color: F6
 • Bật, tắt bảng Info: F8
 • Bật, tắt bảng Layer: F7
 • Phóng to: Ctrl + + 
 • Thu nhỏ: Ctrl + –
 • Hiển thị không hề thiếu bên trên mùng hình: Ctrl + 0
 • Phóng to lớn 100%: Alt + Ctrl + 0

Các phím tắt có  tác dụng trợ hùn vô Photoshop

 • Bật hành lang cửa số trợ giúp: F1

Bài ghi chép vẫn giúp cho bạn đạt được vấn đề cụ thể về các phím tắt vô Photoshop CS6. Thường xuyên ghé thăm hỏi angiangtourism.net nhằm update tăng nhiều nội dung bài viết không giống về học tập photoshop chúng ta nhé!

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT

FPT Arena Multimedia – https://angiangtourism.net