cách tính phương sai và độ lệch chuẩn trong excel

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn mang đến Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem tăng...Ẩn bớt

Ước tính độ lệch chuẩn phối hợp mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so sánh với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: cách tính phương sai và độ lệch chuẩn trong excel

Quan trọng: Hàm này đã và đang được thay cho thế bởi vì một hoặc nhiều hàm mới nhất với chừng đúng mực cao hơn nữa và mang tên gọi phản ánh rõ ràng rộng lớn hiệu quả của bọn chúng. Mặc cho dù hàm này vẫn sẵn dùng làm đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên đánh giá dùng những hàm mới nhất kể từ lúc này trở lên đường, vì như thế hàm này hoàn toàn có thể tiếp tục không thể sẵn sử dụng nữa ở những phiên bạn dạng sau này của Excel.

Để biết tăng vấn đề về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,[number2],...)

Cú pháp hàm STDEV sở hữu các đối số sau đây:

 • Number1     Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

 • Number2, ...     Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hoặc tham lam chiếu tới một mảng thay cho thế mang đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

 • STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của người mua hàng bảo hộ mang đến toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

 • Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

 • Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tham lam chiếu có chứa số.

 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà người mua hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • Nếu đối số là mảng hoặc tham lam chiếu, chỉ các số nhập mảng hoặc tham lam chiếu đó mới được tính. Các dù trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi nhập mảng hoặc tham lam chiếu bị bỏ qua loa.

 • Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy rời khỏi lỗi.

 • Nếu người mua hàng muốn khái quát các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số nhập tham lam chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

 • STDEV dùng công thức sau đây:

  Công thức

  trong cơ x là trung chừng khuôn AVERAGE(number1,number2,...) và n là độ dài rộng khuôn.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị thành quả, nên chọn lựa bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

Xem thêm: dầu hào là gì

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STDEV(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của số lượng giới hạn bền (27,46392)

Xem thêm: losartan 50mg là thuốc gì

27,46392

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám phá huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện, dò la hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của khách hàng và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng và kiến thức phong phú và đa dạng.

Tác giả

Bình luận