call for là gìCụm động kể từ Call for đem 5 nghĩa:

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

Bạn đang xem: call for là gì

 • Đòi chất vấn, đòi hỏi (người)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

 
- The Opposition tiệc ngọt CALLED FOR the minister's resignation after the scandal
broke.
Đảng trái lập đòi hỏi sự từ nhiệm kể từ ngài Sở trưởng sau khoản thời gian xẩy ra scandal.

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Đi tích lũy, chuồn lấy kiểu mẫu gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

 
- The courier CALLED FOR your parcel, but I told him it wasn't ready yet.
Người đem thư cho tới lấy gói bưu khiếu nại của công ty, tuy nhiên tôi đang được bảo anh ấy là nó
chưa kết thúc (chưa sẵn sàng).

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Gọi năng lượng điện (cho kiểu mẫu gì)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

 
- I'll CALL FOR a cab right away.
Tôi tiếp tục gọi một con xe xe taxi ngay lập tức phía trên.

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Tới và đón ai cơ chuồn đâu

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

 
- I'll CALL FOR you at seven, so sánh be ready because the film starts at half
past.
Tôi sẽ tới đón các bạn khi 7h, bởi vậy chúng ta nên sẵn sàng cũng chính vì bộ phim truyền hình chính thức 
30p tiếp sau đó.

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

 
- An emergency lượt thích this CALLS FOR some pretty drastic action.
Với tình huồng khẩn cấp cho như vậy này yên cầu những hành vi uy lực.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Call for bên trên, động kể từ Call còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Call after

 • Cụm động kể từ Call around

 • Cụm động kể từ Call at

 • Cụm động kể từ Call back

 • Cụm động kể từ Call for

 • Cụm động kể từ Call forth

 • Cụm động kể từ Call in

 • Cụm động kể từ Call off

 • Cụm động kể từ Call on

 • Cụm động kể từ Call out

  Xem thêm: median là gì

 • Cụm động kể từ Call round

 • Cụm động kể từ Call up


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp