cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron

Phương pháp thăng tự e

Cân tự những phản xạ sau theo dõi cách thức thăng tự electron được VnDoc biên soạn cụ thể dễ dàng nắm bắt chỉ dẫn độc giả thăng bằng phương trình phản xạ lão hóa khử tự cách thức thăng tự electron. Mời chúng ta nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron

1. Quy tắc xác lập số Oxi hóa 

● Quy tắc 1: Số lão hóa của những nhân tố vô đơn hóa học tự 0.

● Quy tắc 2: Trong đa số những ăn ý hóa học :

- Số lão hóa của H là +1 (trừ những ăn ý hóa học của H với sắt kẽm kim loại như NaH, CaH2, thì H với số lão hóa –1).

- Số lão hóa của O là –2 (trừ một số trong những tình huống như H2O2, F2O, oxi với số lão hóa theo thứ tự là : –1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số lão hóa của những nhân tố tự 0. Theo quy tắc này, tao hoàn toàn có thể tìm kiếm được số lão hóa của một nhân tố này cơ vô phân tử nếu như biết số lão hóa của những nhân tố sót lại.

● Quy tắc 4: Trong ion đơn nguyên vẹn tử, số lão hóa của nguyên vẹn tử tự năng lượng điện của ion cơ. Trong ion nhiều nguyên vẹn tử, tổng đại số số lão hóa của những nguyên vẹn tử vô ion cơ tự năng lượng điện của chính nó.

> Chú ý:

Để màn trình diễn số lão hóa thì ghi chép vệt trước, số sau, còn nhằm màn trình diễn năng lượng điện của ion thì ghi chép số trước, vệt sau.

Ví dụ: Số lão hóa Fe+3 còn ion Fe (III) ghi Fe3+.

Nếu năng lượng điện là 1+ (hoặc 1–) hoàn toàn có thể ghi chép giản dị là + (hoặc -) thì so với số lão hóa nên ghi chép rất đầy đủ cả vệt và chữ (+1 hoặc –1).

Trong ăn ý hóa học, số lão hóa của sắt kẽm kim loại kiềm luôn luôn là +1, kiềm thổ luôn luôn là +2 và nhôm luôn luôn là +3.

2. Phương pháp thăng tự electron dựa vào nguyên vẹn tắc

Trong phản xạ oxi hoá - khử luôn luôn tồn bên trên mặt khác hóa học oxi hoá (chất nhận e) và hóa học khử (chất nhường nhịn e).

Tổng số electron tự hóa học khử nhường nhịn nên đích tự tổng số electron nhưng mà hóa học lão hóa nhận

3. Phương pháp thăng tự electron

Bước 1. Xác quyết định số oxi hoá của những nhân tố thay cho thay đổi số oxi hoá

Bước 2. Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thăng bằng từng vượt lên trước trình:

+ Dấu "+e" bịa đặt mặt mũi với số oxi hoá rộng lớn.

+ Số e = số oxi hoá rộng lớn - số oxi hoá nhỏ xíu.

+ Nhân cả quy trình với chỉ số của nhân tố thay cho thay đổi số oxi hoá nếu như chỉ số không giống 1 (với những đơn hóa học hoàn toàn có thể đồng ý không thay đổi chỉ số).

Bước 3: Tìm thông số tương thích sao mang đến tổng số e mang đến tự tổng số e nhận:

+ Tìm bội công cộng nhỏ nhất của số e nhường nhịn và nhận.

+ Lấy bội công cộng nhỏ nhất phân tách mang đến số e ở từng quy trình được thông số.

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ thiết bị phản xạ và ra soát.

4.  Ví dụ thăng bằng phản xạ lão hóa khử tự cách thức thăng tự electron

Ví dụ 1: Cân tự phản xạ lão hóa – khử sau: 

P + O2 → P2O

Hướng dẫn thăng bằng phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác quyết định sự thay cho thay đổi số lão hóa của những nhân tố vô phản ứng 

P0 + O02 → P+52O-25 

Bước 2. Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thăng bằng từng vượt lên trước trình:

Quá trình oxi hóa

Quá trình khử

P0 → P+5 +5e

O20 + 2e → 2O-2

Bước 3: Tìm thông số tương thích sao mang đến tổng số e mang đến tự tổng số e nhận:

x4

x5

P0 → P+5 +5e

O20 + 2e → 2O-2

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ thiết bị phản xạ và ra soát.

4P + 5O2 → 2P2O

Ví dụ 2: Cân tự phản xạ lão hóa – khử sau:

 Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Hướng dẫn thăng bằng phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác quyết định sự thay cho thay đổi số lão hóa của những nhân tố vô phản ứng

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Bước 2, 3: Ta hoàn toàn có thể gộp bước 2, 3 lại với nhau

Cu thuộc tính HNO3

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ thiết bị phản xạ và ra soát.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Ví dụ 3: Cân tự phản xạ lão hóa – khử sau: 

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Hướng dẫn thăng bằng phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác quyết định sự thay cho thay đổi số lão hóa của những nhân tố vô phản ứng

Fe+8/33O4 + H+5NO3 → Fe(NO3)3 + N+2O + H2O

Bước 2 + 3:  Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, mò mẫm thông số tương thích sao mang đến tổng số e mang đến tự tổng số e nhận

Quá trình oxi hóa: x3

Quá trình khử:       x1

Fe3(+8/3) → 3Fe(+3) + 1e

N(+5) + 3e →N(+2)

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ thiết bị phản xạ và ra soát.

Fe3O4 là hóa học bị lão hóa, HNO3 vừa vặn là môi trường thiên nhiên vừa vặn là hóa học bị khử.

Cứ 28 phân tử HNO3 nhập cuộc phản xạ chỉ có một phân tử vào vai trò là hóa học bị khử, 27 phân tử sót lại vào vai trò là môi trường thiên nhiên.

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Ví dụ 4: Cân tự phản xạ lão hóa – khử sau

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. 

Hướng dẫn thăng bằng phương trình lão hóa khử

Fe+2SO4 + K2Cr+62O7 + H2SO4 → Fe2+3(SO4)3 + K2SO4 + Cr2+3(SO4)2 + H2O.

Xem thêm: mẫu số 05 thông tư 23/2014/tt blđtbxh

Quá trình oxi hóa: 6x

Quá trình khử: 1x

Fe2+ → Fe3+ + 1e

2Cr6+ + 2.3e → 2Cr+3

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt K2SO4 vô về phải; thêm thắt 7H2SO4 vô vế ngược → thêm thắt 7H2O vô vế nên.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Ví dụ 5.  Cân tự phản xạ lão hóa – khử sau:  

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2

Hướng dẫn thăng bằng phương trình lão hóa khử

Bước 1: Xác quyết định số lão hóa của một số trong những nhân tố thay cho thay đổi vô phản xạ trên:

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + +2y/xNxOy + H2O

Bước 2: Quá trình lão hóa và quy trình khử là:

Quá trình oxi hóa: 5x - 2y

Quá trình khử: 1

+8/3Fe3 → 3Fe3+ + 1e

+2y/xNx + (5x-2y)e → xN+2y/x

Vậy phương trình chất hóa học được thăng bằng là:

(5x - 2y) Fe3O4 + (46x - 18y) HNO3 → 3(5x - 2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x - 9y)H 2O

5. Cân tự những phản xạ sau theo dõi cách thức thăng tự electron

5.1. Cân tự phương trình phản xạ lão hóa khử

 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2
 • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O
 • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2
 • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4
 • H2S + FeCl3 → S + FeCl2 + HCl
 • H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O
 • H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl
 • K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
 • C2H2 + KMnO4 + H2O → (COOH)2 + MnO2 + KOH
 • C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH
 • Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 • FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 • FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O
 • Cl2 + KOH quánh rét → KCl + KClO3 + H2O
 • Cl2 + Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + H2O
 • HCOOH + AgNO3 + H2O + NH3 → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3
 • AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O
 • KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
 • MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
 • Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O
 • Fe(NO3)2 + HCl → Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO + H2O
 • Fe(NO3)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 • AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

5.2. Cân tự phương trình phản xạ lão hóa khử chứa chấp ẩn

1) FexOy+ H2 → Fe + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

5.3. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 5,6 gam Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp H2SO4 quánh rét, sau phản xạ nhận được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải chi tiết

nFe= 5,6/56=0,1 mol

Quá trình nhường nhịn e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 2. Cho 11,2 gam Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Hướng dẫn giải chi tiết

Số mol của Fe bằng:

nFe = 0,2 mol.

Phương trình phản xạ minh họa liên quan

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O

=> nNO = 0,2

=> VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 3. Hoà tan m gam lếu láo ăn ý bao gồm Al, Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) vô hỗn hợp X, nhận được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn Z là:

A. lếu láo ăn ý bao gồm Al2O3 và Fe2O3

B. lếu láo ăn ý bao gồm BaSO4 và Fe2O3

C. lếu láo ăn ý bao gồm BaSO4 và FeO

D. Fe2O3

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản xạ hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H 2SO4 → FeSO4 + H2

Dung dịch X bao gồm Al2(SO4)3 và FeSO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + Al(OH)3

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + H2O

Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4

Nung kết tủa Y được Fe2O3 và BaSO4

Xem thêm: cấu trúc của trái đất thạch quyển thuyết kiến tạo mảng

-------------------------------

Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác luyện Hóa 10, Trắc nghiệm Hóa 10...

>> Mời chúng ta xem thêm một số trong những tư liệu liên quan:

 • Phương trình lão hóa khử
 • Các nguyên tố tác động cho tới thăng bằng hóa học
 • Cách thăng bằng phương trình chất hóa học lớp 10