câu hỏi trắc nghiệm về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Sài Gòn (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) là tổ chức triển khai đại diện thay mặt mang lại lực lượng thanh niên nằm trong sản bên trên nước Việt Nam. Dưới đó là cỗ thắc mắc trắc nghiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn, chào độc giả nằm trong đón coi. 

  Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

  Câu 1. Thanh niên là công dân Việt Nam?

  a) kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc cho tới 30 tuổi hạc.

  b) kể từ đầy đủ 156 tuổi hạc cho tới 30 tuổi hạc.

  c) kể từ đầy đủ 16 tuổi hạc cho tới 30 tuổi hạc.

  d) kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc cho tới 30 tuổi hạc.

  Đáp án: c

  Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

  a) Thanh niên là lực lượng xã hội to tát rộng lớn, xung kích, tạo nên, mũi nhọn tiên phong vô việc làm thay đổi, kiến thiết và bảo đảm Tổ quốc nước Việt Nam xã hội công ty nghĩa; sở hữu tầm quan trọng cần thiết vô sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia, hội nhập quốc tế và kiến thiết công ty nghĩa xã hội

  b) Thanh niên là lực lượng xã hội to tát rộng lớn, xung kích, tạo nên, mũi nhọn tiên phong vô việc làm thay đổi, kiến thiết và bảo đảm Tổ quốc nước Việt Nam xã hội công ty nghĩa; sở hữu tầm quan trọng vô cùng cần thiết vô sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia, hội nhập quốc tế và kiến thiết công ty nghĩa xã hội

  c) Thanh niên là lực lượng xã hội to tát rộng lớn, xung kích, tạo nên, mũi nhọn tiên phong vô việc làm thay đổi, kiến thiết và bảo đảm Tổ quốc nước Việt Nam xã hội công ty nghĩa; sở hữu tầm quan trọng quan trọng cần thiết vô sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia, hội nhập quốc tế và kiến thiết công ty nghĩa xã hội

  Đáp án:  a.

  Câu 3. Ủy ban vương quốc về Thanh niên nước Việt Nam là?

  a) tổ chức triển khai kết hợp liên ngành, sở hữu chức năng tư vấn gom nhà nước về công tác làm việc thanh niên

  b) tổ chức triển khai liên ngành, sở hữu tác dụng tư vấn gom nhà nước về công tác làm việc thanh niên

  c) tổ chức triển khai kết hợp liên ngành, sở hữu tác dụng tư vấn gom Thủ tướng tá nhà nước về công tác làm việc thanh niên

  d) tổ chức triển khai liên ngành, sở hữu tác dụng tư vấn gom Thủ tướng tá nhà nước về công tác làm việc thanh niên

  Đáp án: c

  Câu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban vương quốc về Thanh niên nước Việt Nam tự ai quy định?

  a) Thủ tướng tá Chính phủ

  b) Chính phủ

  c) Sở Nội vụ

  d) Quốc hội

  Đáp án:  a

  Câu 5. Hợp tác quốc tế về thanh niên cần bảo đảm an toàn vẹn toàn tắc?

  a) đồng đẳng, tôn trọng song lập, hòa bình và vẹn toàn cương vực, phù phù hợp với pháp lý từng nước, điều ước quốc tế tuy nhiên nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước Việt Nam là member hoặc thông thường quốc tế.

  b) đồng đẳng, tôn trọng song lập, hòa bình và vẹn toàn cương vực, phù phù hợp với pháp lý từng nước, điều ước quốc tế tuy nhiên nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước Việt Nam là member và thông thường quốc tế.

  c) đồng đẳng, tôn trọng song lập, hòa bình và vẹn toàn cương vực, phù phù hợp với pháp lý từng nước, điều ước quốc tế tuy nhiên nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước Việt Nam là trở thành viên

  Đáp án:  b

  Câu 6. Nội dung liên minh quốc tế về thanh niên bao gồm?

  a) Tham gia tổ chức triển khai quốc tế; thỏa thuận và tiến hành điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về thanh niên; công tác, dự án công trình liên minh quốc tế về thanh niên;

  b) Trao thay đổi vấn đề, tay nghề vận hành và quyết sách, pháp lý về thanh niên;

  c) Giao lưu thân thiết thanh niên nước Việt Nam với thanh niên những nước.

  d) Tất cả nội dung trên

  Đáp án: d

  Câu 7. Tổ chức này bên dưới đó là tổ chức triển khai chủ yếu trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?

  a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  b) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

  c) Hội Sinh viên Việt Nam

  d) Tất cả tổ chức triển khai trên

  Đáp án: a

  2. Câu căn vặn trắc nghiệm về Đoàn TNCS Sài Gòn hoặc nhất:

  2.1. Sở thắc mắc 1: 

  Câu 1. Bài ca đầu tiên của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên là gì?

  a. Thanh niên tuân theo câu nói. Bác.
  b. Tiến lên đoàn viên.
  c. Tuổi trẻ em mới Bác Hồ.
  d. Lên đàng.

  Đáp án: a

  Câu 2. Tác fake của bài xích Đoàn ca là ai?

  a. Văn Cao.
  b. Lưu Hữu Phước.
  c. Hoàng Hà.
  d. Hoàng Hòa.

  Đáp án: d

  Câu 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn tổ chức triển khai và sinh hoạt bám theo cách thức nào?

  a. Hợp tác, đồng đẳng, kết hợp và thống nhất hành vi.
  b. Tập trung dân công ty.
  c. Hiệp thương dân công ty.
  d. Tự nguyện, tự động quản ngại.

  Đáp án: b

  Câu 4. Hãy cho thấy ban ngành chỉ dẫn tối đa của Đoàn TNCS HCM?

  a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn nước.
  b. Đại hội đại biểu Đoàn những cấp cho.
  c. Ban Chấp hành Đoàn những cấp cho.
  d. Ban Thường vụ Đoàn những cấp cho.

  Đáp án: b

  Câu 5. Cơ quan lại chỉ dẫn tối đa của chi đoàn là gì?

  a. Đại hội đại biểu cấp cho chi đoàn.
  b. Đại hội đoàn viên.
  c. Ban Chấp hành chi đoàn.
  d. Đoàn cấp cho bên trên.

  Đáp án: b

  Câu 6. Hệ thống tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn bao hàm bao nhiêu cấp?

  a. 3 cấp cho.
  b. 4 cấp cho.
  c. 5 cấp cho.
  d. 6 cấp cho.

  Đáp án: b

  Câu 7. Tổ chức hạ tầng của Đoàn là gì?

  a. Chi đoàn hạ tầng.
  b. Đoàn hạ tầng.
  c. Đoàn hạ tầng và chi đoàn thành phần.
  d. Đoàn hạ tầng và chi đoàn hạ tầng.

  Đáp án:  b

  Câu 8. Điều khiếu nại ít nhất nhằm xây dựng chi đoàn là gì?

  a. Có tối thiểu 3 đoàn viên.
  b. Có tối thiểu 5 đoàn viên.
  c. Có tối thiểu 10 đoàn viên.
  d. Chỉ cần phải có đoàn viên (không cần thiết số lượng).

  Đáp án: a

  Câu 9. Điều khiếu nại nhằm xây dựng Đoàn hạ tầng là gì?

  a. Có tối thiểu 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  b. Có tối thiểu 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
  c. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  d. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

  Đáp án:  c

  Câu 10. Một trong mỗi ĐK nhằm kết hấp thụ đoàn viên TNCS Sài Gòn là gì?

  a. Do tập luyện thể đoàn viên chi đoàn kiểm tra, biểu quyết đồng ý 100%.
  b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) con số UVBCH đồng ý.
  c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.
  d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên xuất hiện bên trên hội nghị đồng ý.

  Đáp án:  d

  Câu 11. Đoàn viên sở hữu bao nhiêu nhiệm vụ?

  a. 3 trách nhiệm.
  b. 4 trách nhiệm.
  c. 5 trách nhiệm.
  d. 6 trách nhiệm.

  Đáp án: a

  Câu 12. Đoàn viên sở hữu bao nhiêu quyền?

  a. 3 quyền.
  b. 4 quyền.
  c. 5 quyền.
  d. 6 quyền.

  Đáp án:  a. 

  2.2. Sở thắc mắc 2: 

  Câu 1. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại I ra mắt bên trên đâu?

  a. Thái Nguyên.
  b. Tỉnh Thái Bình.
  c. TP Hà Nội.
  d. Hà Tây.

  Đáp án: a

  Câu 2. Tại Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại I, đồng chí được bầu thực hiện Bế Tắc thư loại một là ai?

  a. Vũ Quang.
  b. Vũ Mão.
  c. Nguyễn Lam.
  d. Vũ Trọng Kim.

  Đáp án: c

  Câu 3. Khi được xây dựng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên là gì?

  a. Đoàn Thanh niên Cộng sản nước Việt Nam.
  b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  d. Đoàn Thanh niên Dân công ty Đông Dương.

  Đáp án: b

  Xem thêm: vẽ tranh de tài ước mơ của em lớp 8 đẹp nhất

  Câu 4. Những truyền thống cuội nguồn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn là gì?

  a. Truyền thống trung thành với chủ tuyệt so với sự nghiệp cách mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa, nhất quyết phấn đấu vì như thế song lập, tự tại, vì như thế công ty nghĩa xã hội;
  b. Truyền thống không ngừng nghỉ tập luyện vô đấu giành cách mệnh, sinh hoạt thực tiễn nhằm góp sức tối đa mang lại cách mệnh và trưởng thành và cứng cáp nhanh chóng về từng mặt;
  c. Truyền thống của lực lượng xung kích cách mệnh nêu cao công ty nghĩa nhân vật cách mệnh, liên minh thanh niên toàn nước băng qua từng trở ngại, gian truân, đón lấy những trách nhiệm áp lực, tiến hành đích thị câu nói. dạy dỗ của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thiết thanh niên sở hữu, việc gì rất khó có thanh niên”;
  d. Cả 3 câu bên trên đều đích thị.

  Đáp án: d

  Câu 5. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn quyết tử trong số trận tấn công tàn khốc kháng phân phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong team hình Sư đoàn quốc tế bảo đảm Liên xô) là ai?

  a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.
  b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Trợ.
  c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.
  d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

  Đáp án: b

  Câu 6. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn quyết tử bên trên Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

  a. Huân chương vệ quốc.
  b. Huân chương vệ quốc hạng I.
  c. Huân chương vệ quốc hạng II.
  d. Huân chương vệ quốc hạng III.

  Đáp án: a

  Câu 7. Ngày được bàn nhằm tiến bộ cho tới lựa chọn là ngày xây dựng Đoàn là ngày nào?

  a. Ngày trước tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
  b. Ngày sau cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
  c. Ngày trước tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.
  d. Ngày sau cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

  Đáp án: d

  Câu 8. Ngày 26/3/1931 được lựa chọn là ngày xây dựng Đoàn bên trên Đại hội Đoàn nào?

  a. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại I (2/1950).
  b. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại II (11/1956).
  c. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại III (3/1961).
  d. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại IV (11/1980).

  Đáp án: c

  Câu 9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên gọi Đoàn Thanh niên Dân công ty Đông Dương vô thời hạn nào?

  a. 1936 – 1939.
  b. 1937 – 1939.
  c. 1936 – 1940.
  d. 1937 – 1940.

  Đáp án: b

  Câu 10. Nhiệm vụ của Đoàn đưa ra bên trên Đại hội đại biểu Đoàn toàn nước lượt II mon 11/1956 là gì?

  a. Đi bất kể chỗ nào, thực hiện bất kể việc gì tuy nhiên tổ quốc cần thiết.
  b. Đánh giặc, sản xuất, kiến thiết cuộc sống mới mẻ.
  c. Đoàn kết, tổ chức triển khai, tập luyện hiệp lực lượng thanh niên, học hành, tập luyện, phấn đấu phát triển thành lực lượng hậu bị của Đảng.
  d. Xây dựng công ty nghĩa xã hội và đấu giành thống nhất tổ quốc.

  Đáp án: d

  Câu 11. Tháng 3/1965 trào lưu 5 xung phong tự ai phân phát động?

  a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
  b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên làm việc nước Việt Nam.
  c. Đoàn Thanh niên quần chúng. # cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.
  d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

  Đáp án: d

  Câu 12. Số đoàn viên và thanh niên nhập cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

  a. Hơn 30 vạn.
  b. Hơn 40 vạn.
  c. Hơn 50 vạn.
  d. Hơn 60 vạn.

  Đáp án: c

  Câu 13. Đoàn Thanh niên Lao động đầu tiên có tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn bên trên đâu, thời gian nào?

  a. Đại hội Đảng toàn nước lượt loại IV (12/1976).
  b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 12/1976.
  c. Đại hội Đảng toàn nước lượt loại IV (11/1980).
  d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thay tên.

  Đáp án: b

  Câu 14. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại VI (10/1992) phân phát động 2 trào lưu nào?

  a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó khăn – Giúp các bạn vượt lên trước khó khăn.
  b. Tuổi trẻ em lưu giữ nước; Vượt khó khăn – Giúp các bạn vượt lên trước khó khăn.
  c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ em lưu nước lại.
  d. Tuổi trẻ em lưu giữ nước; Giúp các bạn vượt lên trước khó khăn.

  Đáp án: c

  Câu 15. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại VI ra mắt vô thời hạn nào?

  a. Từ 27/11 cho tới 30/11/1987.
  b. Từ 15/10 cho tới 18/10/1992.
  c. Từ 15/10 cho tới 20/10/1992.
  d. Từ 26/11 cho tới 29/11/1997.

  Đáp án: b

  3. Sở thắc mắc trắc nghiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mới mẻ nhất: 

  Câu 1. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn quyết tử bên trên Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

  a. Huân chương vệ quốc.
  b. Huân chương vệ quốc hạng I.
  c. Huân chương vệ quốc hạng II.
  d. Huân chương vệ quốc hạng III.

  Đáp án: a

  Câu 2. Khi được xây dựng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên là gì?

  a. Đoàn Thanh niên Cộng sản nước Việt Nam.
  b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  d. Đoàn Thanh niên Dân công ty Đông Dương.

  Đáp án: b

  Câu 3. Bài ca đầu tiên của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên là gì?

  a. Thanh niên tuân theo câu nói. Bác.
  b. Tiến lên đoàn viên.
  c. Tuổi trẻ em mới Bác Hồ.
  d. Lên đàng.

  Đáp án: a

  Câu 4. Tác fake của bài xích Đoàn ca là ai?

  a. Văn Cao.
  b. Lưu Hữu Phước.
  c. Hoàng Hà.
  d. Hoàng Hòa.

  Đáp án: d

  Câu 5. Hãy cho thấy ban ngành chỉ dẫn tối đa của Đoàn TNCS HCM?

  a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn nước.
  b. Đại hội đại biểu Đoàn những cấp cho.
  c. Ban Chấp hành Đoàn những cấp cho.
  d. Ban Thường vụ Đoàn những cấp cho.

  Đáp án: b

  Câu 6. Cơ quan lại chỉ dẫn tối đa của chi đoàn là gì?

  a. Đại hội đại biểu cấp cho chi đoàn.
  b. Đại hội đoàn viên.
  c. Ban Chấp hành chi đoàn.
  d. Đoàn cấp cho bên trên.

  Đáp án: b

  Câu 7. Hệ thống tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn bao hàm bao nhiêu cấp?

  a. 3 cấp cho.
  b. 4 cấp cho.
  c. 5 cấp cho.
  d. 6 cấp cho.

  Đáp án: b

  Câu 8. Tổ chức hạ tầng của Đoàn là gì?

  a. Chi đoàn hạ tầng.
  b. Đoàn hạ tầng.
  c. Đoàn hạ tầng và chi đoàn thành phần.
  d. Đoàn hạ tầng và chi đoàn hạ tầng.

  Đáp án: b

  Câu 9. Điều khiếu nại ít nhất nhằm xây dựng chi đoàn là gì?

  a. Có tối thiểu 3 đoàn viên.
  b. Có tối thiểu 5 đoàn viên.
  c. Có tối thiểu 10 đoàn viên.
  d. Chỉ cần phải có đoàn viên (không cần thiết số lượng).

  Đáp án: a

  Câu 10. Điều khiếu nại nhằm xây dựng Đoàn hạ tầng là gì?

  a. Có tối thiểu 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  b. Có tối thiểu 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
  c. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  d. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

  Đáp án: c

  Câu 11. Một trong mỗi ĐK nhằm kết hấp thụ đoàn viên TNCS Sài Gòn là gì?

  a. Do tập luyện thể đoàn viên chi đoàn kiểm tra, biểu quyết đồng ý 100%.
  b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) con số UVBCH đồng ý.
  c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.
  d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên xuất hiện bên trên hội nghị đồng ý.

  Đáp án: d

  Câu 12. Đoàn viên sở hữu bao nhiêu nhiệm vụ?

  a. 3 trách nhiệm.
  b. 4 trách nhiệm.
  c. 5 trách nhiệm.
  d. 6 trách nhiệm.

  Đáp án: a

  Câu 13. Đoàn viên sở hữu bao nhiêu quyền?

  a. 3 quyền.
  b. 4 quyền.
  c. 5 quyền.
  d. 6 quyền.

  Đáp án: a

  Câu 14. Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại I ra mắt bên trên đâu?

  a. Thái Nguyên.
  b. Tỉnh Thái Bình.
  c. TP Hà Nội.
  d. Hà Tây.

  Đáp án: a

  Câu 15. Tại Đại hội Đoàn toàn nước lượt loại I, đồng chí được bầu thực hiện Bế Tắc thư loại một là ai?

  a. Vũ Quang.
  b. Vũ Mão.
  c. Nguyễn Lam.
  d. Vũ Trọng Kim.

  Đáp án: c

  Câu 16. Những truyền thống cuội nguồn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn là gì?

  a. Truyền thống trung thành với chủ tuyệt so với sự nghiệp cách mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa, nhất quyết phấn đấu vì như thế song lập, tự tại, vì như thế công ty nghĩa xã hội;
  b. Truyền thống không ngừng nghỉ tập luyện vô đấu giành cách mệnh, sinh hoạt thực tiễn biệt nhằm góp sức tối đa mang lại cách mệnh và trưởng thành và cứng cáp nhanh chóng về từng mặt;
  c. Truyền thống của lực lượng xung kích cách mệnh nêu cao công ty nghĩa nhân vật cách mệnh, liên minh thanh niên toàn nước băng qua từng trở ngại, gian truân, đón lấy những trách nhiệm áp lực, tiến hành đích thị câu nói. dạy dỗ của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thiết thanh niên sở hữu, việc gì rất khó có thanh niên”;
  d. Cả 3 câu bên trên đều đích thị.

  Đáp án: d

  Xem thêm: công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế