chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử

  1. Lớp 12

  2. Chất sở hữu tính lão hóa tuy nhiên ko sở hữu tính khử là

hint-header

Cập nhật ngày: 18-08-2022


Chia sẻ bởi: Trần Duy Bảo


Chất sở hữu tính lão hóa tuy nhiên không sở hữu tính khử là

A

FeCl2.

B

Fe.

C

FeO.

D

Fe2O3.

Chủ đề liên quan

Cặp hóa học không xảy rời khỏi phản xạ hoá học tập là

A

Cu và hỗn hợp FeCl3.

B

Fe và hỗn hợp HCl.

C

Fe và hỗn hợp FeCl3.

D

Cu và hỗn hợp FeCl2.

Kim loại này tại đây sở hữu tính nhiễm từ?

A

Au.

B

Fe.

C

Ag.

D

Cu.

Cho hỗn hợp AgNO3 nhập hỗn hợp hóa học X, nhận được kết tủa tan 1 phần nhập axit nitric dư. Chất X là

A

FeCl3.

B

Cu(NO3)2.

C

NaNO3.

D

FeCl2.

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây không có kĩ năng phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A

FeCl3.

B

Fe3O4.

C

Fe2O3.

D

Fe(OH)3.

Dung dịch này tại đây thuộc tính được với Fe?

A

NH3.

B

ZnCl2.

C

NaOH.

D

CuSO4.

Đốt láo lếu thích hợp Fe và Cu vào trong bình chứa chấp khí clo dư, nhận được thành phầm muối hạt gồm

A

FeCl2 và CuCl.

B

FeCl2 và CuCl2.

C

FeCl3 và CuCl.

D

FeCl3 và CuCl2.

Sắt (II) clorua không phản ứng với hỗn hợp này sau đây?

A

Cl2.

B

NaOH.

C

AgNO3.

D

H2SO4 loãng.

Kim loại Fe không phản ứng với

A

dung dịch AgNO3.

B

Cl2.

C

Al2O3.

D

dung dịch HCl đặc nguội.

Sắt bị thụ động bởi hỗn hợp axit

A

HNO3 đặc, nguội.

B

HCl loãng, nguội.

C

HNO3 đặc, rét.

D

HCl đặc, nguội.

Kim loại Fe thuộc tính với hóa học này sau đây (dư) tạo nên muối hạt Fe (III)?

Xem thêm: cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý

A

Dung dịch H2SO4 loãng.

B

S.

C

Dung dịch HCl.

D

Cl2.

Công thức chất hóa học của Fe (III) oxit là

A

Fe2O3.

B

Fe3O4.

C

Fe(OH)3.

D

Fe2(SO4)3.

Một vật thực hiện bởi Fe trang thiếc (sắt tây), bên trên mặt phẳng vết trầy trụa cho tới lớp Fe. Khi vật này xúc tiếp với bầu không khí độ ẩm thì

A

Fe bị lão hóa.

B

Zn bị lão hóa.

C

Fe bị khử.

D

Sn bị khử.

Công thức của Fe (II) hidroxit là

A

Fe(OH)3.

B

Fe(OH)2.

C

Fe2O3.

D

Fe3O4.

Thủy ngân vô cùng độc, dễ dàng cất cánh tương đối. Khi sức nóng tiếp thủy ngân bị vỡ thì sử dụng hóa học này trong những hóa học sau nhằm khử độc thủy ngân?

A

Bột sulfur.

B

Nước.

C

Bột Fe.

D

Bột kêu ca.

Nhiệt phân Fe(OH)3 cho tới lượng ko thay đổi, hóa học rắn nhận được là

A

FeO.

B

Fe2O3.

C

Fe3O4.

D

Fe.

Trong những hóa học sau, hóa học này phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A

CuS.

B

FeS.

C

S.

D

Cu.

Oxit bị lão hóa khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A

MgO.

B

FeO.

C

Fe2O3.

D

Al2O3.

Công thức chất hóa học của muối hạt Fe (II) sunfat là

A

FeSO4.

B

FeS.

C

Fe2(SO3)3.

D

Fe2(SO4)3.

Phản ứng này sau đó là không đúng?

A

Fe3O4 + 4H2SO4 đặc FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O.

B

3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

C

2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + 2HCl + S.

D

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3.

Phương trình chất hóa học này tại đây không đúng?

A

Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2 FeCl3 + 4H2O.

B

2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO+ H2O.

D

3Cu + 2FeCl3 3CuCl2 + 2Fe.