cho 1 56 gam hỗn hợp gồm al và al2o3

Câu hỏi:

20/07/2020 29,993

Cho 1,56 gam lếu thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản ứng không còn với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được V lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp X. Nhỏ kể từ từ dung dịch NH3 đến dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa, thanh lọc không còn lượng kết tủa, nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 2,04 gam hóa học rắn. Viết những PTHH xẩy ra và tính độ quý hiếm của V 

Bạn đang xem: cho 1 56 gam hỗn hợp gồm al và al2o3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 32,04 gam AlCl3 nhập 500 ml hỗn hợp NaOH 1,6M sau thời điểm phản xạ xong xuôi chiếm được thu được từng nào gam kết tủa? 

A. 12,48 gam. 

B. 4,68 gam. 

C. 18,72gam. 

D. 6,24 gam. 

Câu 2:

Nhôm ko tan nhập hỗn hợp nào là bên dưới đây? 

A. HCl. 

B. H2SO4

C. KHSO4

D. NH3

Câu 3:

Khử trọn vẹn 16g bột oxit Fe nguyên vẹn hóa học vày CO ở nhiệt độ phỏng cao. Sau Khi phản xạ kết cổ động, lượng hóa học rắn hạn chế 4,8g. Oxit Fe tiếp tục sử dụng là 

A. Fe2O 

B. Fe2O3 

C. FeO 

Xem thêm: tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác

D. Fe3O4 

Câu 4:

Tính hóa học nào là sau đấy là đặc thù cộng đồng của những thích hợp chất: FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3

A. Tính khử. 

B. Tính oxi hoá. 

C. Tính bazơ 

D. Tính axit. 

Câu 5:

I-Trắc nghiệm:

Phản ứng chất hóa học nào là ko xẩy ra Khi tiến hành quy trình luyện gang nhập lò cao? 

A. C + O2  CO2

B. C + 2O2  2CO.

C. 2C + O2  2CO

D. Cả A và C. 

Câu 6:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng? 

A. Nhôm là một trong sắt kẽm kim loại lưỡng tính. 

B. Al2O3 là một oxit trung tính. 

C. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính. 

Xem thêm: trang đào tạo tín chỉ trường đại học khoa học huế

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.