cho 1 mol amino axit x phản ứng với dung dịch hcl dư thu được m1 gam muối y

Câu hỏi:

28/03/2020 49,831

Cho 1 mol amino axit X phản xạ với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được m1 gam muối bột Y. Cũng 1 mol amino axit X phản xạ với hỗn hợp NaOH (dư), chiếm được mét vuông gam muối bột Z. tường mét vuông - m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là

Bạn đang xem: cho 1 mol amino axit x phản ứng với dung dịch hcl dư thu được m1 gam muối y

A. C5H9O4N

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

• Gọi a, b theo lần lượt là số group NH2, COOH nhập phân tử amino axit X.

Gọi nX = 1 mol.

- Cho X + dd HCl: m1 = m + 36,5a

- Cho X + dd NaOH: m2 = m + 22b

Mà: m2 - m1 = 7,5 → 22b - 36,5a = 7,5 → a = 1, b = 2

→ X đem 2 group chức COOH, 1 group NH2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 3 hóa học hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để phân biệt hỗn hợp của phụ thân thích hợp hóa học bên trên, chỉ việc uống thuốc test nào là tại đây ?

A. NaOH

B. HCl

C. CH3OH/HCl

D. Quỳ tím

Câu 2:

Cho 100 ml hỗn hợp aminoaxit A 0,2M ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 80 ml hỗn hợp NaOH 0,25M. Mặt không giống 100 ml hỗn hợp aminoaxit bên trên ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 80 ml hỗn hợp HCl 0,5M. tường A đem tỉ khối tương đối đối với H2 vì chưng 52. Công thức phân tử của A là

A. (H2N)2C2H3COOH

B. H2NC2H3(COOH)2

C. (H2N)2C2H2(COOH)2

D. H2NC3H5(COOH)2

Câu 3:

Axit –amino enantoic có:

A. 5 vẹn toàn tử cacbon 

Xem thêm: quyết định 16/2006/qđ bgdđt ngày 05/5/2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông

B. 6 vẹn toàn tử cacbon

C. 7 vẹn toàn tử cacbon  

D. cả A, B, C đều đúng

Câu 4:

Cho láo lếu thích hợp nhì aminoaxit đều chứa chấp 1 group amino và 1 group cacboxyl nhập 440 ml hỗn hợp HCl 1M được hỗn hợp X. Để ứng dụng không còn với hỗn hợp X cần thiết 840 ml hỗn hợp NaOH 1M. Vậy Khi tạo ra trở nên hỗn hợp X thì 

A. aminoaxit và HCl nằm trong hết 

B. dư aminoaxit 

C. dư HCl 

D. không xác lập được 

Câu 5:

Cho 25,65 gam muối bột bao gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 250 ml hỗn hợp H2SO4 1M. Sau phản xạ cô cạn hỗn hợp thì lượng muối bột tự H2NCH2COONa tạo ra trở nên là:

A. 29,25 gam

B. 18,6 gam

C. 37,9 gam

D. 12,4 gam

Câu 6:

Cho những cặp hóa học CH3NH2 + C6H5NH3Cl (1); C6H5NH3Cl + NH3 (2); CH3NH3Cl + NaOH (3); NH4Cl + C6H5NH2 (4). Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ ở ĐK phù hợp là

A. 1

B.

C.

Xem thêm: lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12

D.