cho hỗn hợp gồm 1.12 gam fe và 1 92 gam cu

Ta có: nFe=0,02 mol; nCu= 0,03 mol, nH2SO4= 0,2 mol, nNaNO3= 0,08 mol

nH+= 2nH2SO4= 0,4 mol, nNO3-= 0,08 mol

Bạn đang xem: cho hỗn hợp gồm 1.12 gam fe và 1 92 gam cu

3Cu + 8H+ + 2NO3-® 3Cu2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,03    0,08     0,02 ®  0,03 mol

Fe +    4H+ + NO3-      ® Fe3+ + NO + 2H2O (2)

0,02    0,08    0,02  ®   0,02 mol

Tổng số mol H+ nhập cuộc phản xạ (1) và (2) là 0,08+ 0,08= 0,16 mol

→nH+ dư= 0,4-0,16= 0,24 mol

Dung dịch X đem chứa chấp Cu2+, Fe3+ và H+

H++ OH-→H2O (3)

Cu2++ 2OH- → Cu(OH)2 (4)

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3 (5)

Theo PT (3), (4), (5) tao có

 nOH-= nH++ 2nCu2++ 3nFe3+= 0,24+ 2.0,03+ 3.0,02= 0,36 mol= nNaOH

→V= 0,36 lít= 360 ml

Đáp án A

Câu 2:

Cho 3,2 gam bột Cu thuộc tính với 100ml hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ trọn vẹn sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai ở đktc). Giá trị của V là:

A. 0,764

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672

Câu 3:

Cho 3,48 gam bột Mg tan không còn nhập hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm HCl dư và KNO3, chiếm được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối hạt và 0,56 lít lếu láo hợp ý khí Y bao gồm N2 và H2 ở đktc. Khí Y đem tỉ khối đối với H2 vì thế 11,4. Giá trị của m là:

Xem thêm: cách sửa lỗi this copy of windows is not genuine trên win 7

A. 16,085

B. 18,300

C. 14,485

D. 18,035

Câu 4:

Cho m gam P2O5 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn X, chiếm được 8,56 gam lếu láo hợp ý hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 1,76

B. 2,13

C. 4,46

D. 2,84

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 3,76 gam lếu láo hợp ý H gồm: S, FeS, FeS2 nhập HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và hỗn hợp X. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhập X, thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng ko thay đổi thì lượng hóa học rắn chiếm được là:

A. 17,545 gam

B. 18,355 gam

C. 15,145 gam

Xem thêm: he was such a wet blanket at the party tonight

D. 2,4 gam