cho isopentan tác dụng với cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Câu hỏi:

10/11/2019 159,338

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 2:

Dãy đồng đẳng của axetilen đem công thức cộng đồng là:

A. CnH2n+2 (n ≥ 2)

B. CnH2n-2 (n ≥ 1)

C. CnH2n-2 (n ≥ 3)

D. CnH2n-2 (n ≥ 2)

Câu 3:

Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 nhập môi trường xung quanh axit, đun giá. Cho toàn cỗ những hóa học cơ học sau phản xạ vào trong 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản xạ hiđrat hóa axetilen là:

A. 92%.

B. 80%.

C. 70%.

Xem thêm: một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kw

D. 60%.

Câu 4:

Ankin B đem chứa chấp 90% C về lượng, mạch trực tiếp, đem phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3. Vậy B là:

A. axetilen.

B. propin.

C. but-1-in.

D. but-2-in.

Câu 5:

Công thức cấu trúc CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 ứng với tên thường gọi này sau đây?

A. neopentan.

B. 2-metylpentan.

C. isobutan.

D. 1,1-đimetylbutan.

Câu 6:

Khi nhen nhóm cháy 1 thể tích hiđrocacbon X mạch hở cần thiết 6 thể tích oxi, tạo nên 4 thể tích khí CO2, X nằm trong HCl tạo nên 1 thành phầm độc nhất. Vậy X là

A. propen

B. but-1-en

C. but-2-en

Xem thêm: đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là

D. eten