chức năng không đúng với răng của thú ăn thịt

Câu hỏi:

29/07/2019 76,624

A. Răng cửa ngõ gặm và lấy đồ ăn thoát ra khỏi xương

Bạn đang xem: chức năng không đúng với răng của thú ăn thịt

B. Răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

Đáp án chủ yếu xác

C. Răng nanh cắm và lưu giữ mồi

D. Răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn rời thịt trở nên những miếng nhỏ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chức năng ko trúng với răng của thú ăn cỏ là?

A. Răng cửa ngõ thân thích và lúc lắc cỏ

B. Răng nanh nghiền nát nhừ cỏ

C. Răng trước hàm và răng cấm có tương đối nhiều gờ cứng gom nghiền nát nhừ cỏ

D. Răng nanh lưu giữ và lúc lắc cỏ

Câu 2:

Điểm không giống nhau về cỗ hàm và chừng lâu năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước?

A. Không sắc và nhọn vày ; ruột lâu năm hơn

B. Sắc nhọn rộng lớn ; ruột cụt hơn

C. Không sắc và nhọn bằng; ruột cụt hơn

D. Sắc nhọn hơn; ruột lâu năm hơn

Câu 3:

Các nếp cuống quýt của niêm mạc ruột, bên trên cơ đem những lông ruột và những lông vô cùng nhỏ đem tác dụng?

A. Làm tăng nhu động ruột

B. Làm tăng mặt phẳng hấp thụ

C. Tạo ĐK tiện lợi cho tới hấp thụ hóa học

Xem thêm: nhà lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao

D. Tạo ĐK cho tới hấp thụ cơ học

Câu 4:

Sự hấp thụ đồ ăn ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. Tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein đem ở vi loại vật và cỏ

C. Hấp thụ ráo bớt nước nhập thức ăn

D. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại đồ ăn không giống nhau đem ống hấp thụ biến hóa thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt đem răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt cách tân và phát triển, ruột cụt. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật đem răng dùng để làm nhai và nghiền vạc triển

(4) Thú ăn thực vật đem răng dùng để làm nhai, răng trước hàm và nghiền vạc triển

(5) Thú ăn thực vật đem bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng vô cùng cách tân và phát triển, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt đem domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        

B. 3        

C. 4        

D. 5

Câu 6:

Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. Tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein đem ở loại vật và cỏ

B. Hấp thụ ráo bớt nước nhập thức ăn

C. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

Xem thêm: he was offered the job thanks to his performance during his job interview

D. Thức ăn được ở lên mồm nhằm nhai lại