cos^4x+sin^4x+cos(x pi/4)sin(3x pi/4) 3/2=0

Câu hỏi:

18/10/2019 40,191

Bạn đang xem: cos^4x+sin^4x+cos(x pi/4)sin(3x pi/4) 3/2=0

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Phương trình cos4x sin4x cos(x-pi/4).sin(3x-pi/4)-3/2=0 sở hữu nghiệm là (ảnh 1)

Vậy nghiệm của phương trình là: x=π4+kπ,k

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình sin3x+cos2x=1+2sinx.cos2x tương đương với phương trình:

Phương trình sin3x cos 2x 1 2sinx cos2x tương tự với phương trình (ảnh 1)

Phương trình sin3x cos 2x 1 2sinx cos2x tương tự với phương trình (ảnh 2)

Phương trình sin3x cos 2x 1 2sinx cos2x tương tự với phương trình (ảnh 3)

Phương trình sin3x cos 2x 1 2sinx cos2x tương tự với phương trình (ảnh 4)

Câu 2:

Nghiệm của phương trình tanx + cotx  = - 2 là

Nghiệm của phương trình tanx + cotx  = - 2 là x=pi/4+k2pi k z (ảnh 1)

Nghiệm của phương trình tanx + cotx  = - 2 là x=pi/4+k2pi k z (ảnh 2)

Nghiệm của phương trình tanx + cotx  = - 2 là x=pi/4+k2pi k z (ảnh 3)

Nghiệm của phương trình tanx + cotx  = - 2 là x=pi/4+k2pi k z (ảnh 4)

Câu 3:

Phương trình 22(sinx+cosx).cos = 3+cos2xcó nghiệm là:

Xem thêm: 02873 là mạng gì

Câu 4:

Số nghiệm của phương trình 2tan x – 2cotx – 3 = 0 vô khoảng -π2; π là :

A.2

B.1

C. 4

D. 3

Câu 5:

Số nghiệm của phương trình cos4xcos2x=tan2x trong khoảng 0; π2 là :

A. 2

B. 4

C.  5

D. 3

Câu 6:

Phương trình tanx + 3cot x = 4 có nghiệm là:

A. π4+k2π,arctan3+k2π,k

B. π4+kπ,k

C. arctan4+kπ,k

D. π4+kπ,arctan3+k2π,k

Xem thêm: do là gì