cp là gì

CP, CPK là một bổ sung cập nhật khá mới đây mang lại nghành quản lý và vận hành quy trình đo đếm, canh ty giản dị hóa đáng chú ý việc quản lý và vận hành những quy trình được trấn áp đo đếm. Bài ghi chép này tiếp tục trình diễn những khái niệm, phép tắc tính, phân tích và lý giải và đối chiếu sự không giống nhau thân thiện CP và CPK.

CP được gọi là năng lực xử lý. Khả năng của tiến độ (CP) là review đo đếm về năng lực của tiến độ sẽ tạo rời khỏi thành phầm nhập một số lượng giới hạn xác lập.

Bạn đang xem: cp là gì

Tỷ lệ CP cho thấy cường độ Viral của quy trình (được biểu thị vì thế sáu phỏng nghiêng chuẩn) phù phù hợp với phạm vi điểm sáng nghệ thuật. Phép đo này được xác lập bằng phương pháp phân tách số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật (tiếng thưa của khách hàng hàng) mang lại phỏng Viral của quy trình (tiếng thưa của vượt lên trình).

Phép tính CP

CP = (USL - LSL) / (6 x sigma);

Trong đó:

USL = số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật trên

LSL = số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật thấp hơn

Các số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật là phạm vi sinh hoạt cho 1 tiến độ chắc chắn. Tại trên đây số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật bên trên là thân phụ phỏng nghiêng chuẩn chỉnh. Giới hạn điểm sáng nghệ thuật bên dưới cũng chính là thân phụ phỏng nghiêng chuẩn chỉnh. Chúng nằm trong lại với tổng phạm vi là 6.

Mỗi thành phầm mong muốn rõ ràng, những thông số kỹ thuật nghệ thuật được thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu những mong ngóng cơ. Ví dụ, nếu khách hàng đang được design một canvas, thì chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của chính nó nên được kiểm tra. Để phát triển thành thành phầm đúng đắn nên với cùng một phép tắc đo hoặc kết cấu rõ ràng.

Giải thích:

  • Nếu sự cân đối của CP bằng 1 thì quy trình với năng lực.
  • Nếu sự cân đối nhỏ rộng lớn 1 thì quy trình không tồn tại năng lực.
  • Nếu độ quý hiếm CP lớn rộng lớn 1, quy trình với năng lực đảm bảo chất lượng.

CPK là gì?

CPK là chỉ số năng lực xử lý.Tỷ lệ CPK cho thấy quan hệ của quy trình trải rộng lớn với những số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật trong những lúc tính cho tới trọng tâm của quy trình đối với những số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật. CPK đại diện mang lại độ quý hiếm thấp nhất của năng lực đối với thông số kỹ thuật nghệ thuật cao hơn nữa hoặc thấp rộng lớn, cho thấy thêm quy trình đang được tạo ra ở đâu, nhập số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật.

Giải thích:

  • Khi độ quý hiếm CPK nhỏ rộng lớn 1 tức là độ quý hiếm CPK <1 : Cho biết độ quý hiếm khoảng của quy trình bị dịch fake ngoài tiềm năng và những tàn tật sẽ tiến hành dẫn đến.
  • Khi độ quý hiếm CPK lớn rộng lớn 1 tức là độ quý hiếm CPK> 1: Trung tâm hoặc độ quý hiếm khoảng của quy trình rất có thể bị dịch fake ngoài tiềm năng tuy nhiên quy trình vẫn đang còn năng lực đáp ứng nhu cầu điểm sáng nghệ thuật của design.

Để đạt được quality Six Sigma nhập tổ chức triển khai, tất cả chúng ta nên hạn chế sự thay cho thay đổi nhập quy trình nhằm đạt giá tốt trị ước muốn của CP.

Ví dụ: “Hãy kiểm tra một con xe tương đối và một mái ấm nhằm xe cộ. Nhà nhằm xe cộ xác lập những số lượng giới hạn điểm sáng kỹ thuật; xe hơi xác lập Output của quy trình. Nếu con xe chỉ nhỏ rộng lớn một ít đối với gara, đảm bảo chất lượng rộng lớn là chúng ta nên sụp đổ nó ngay lập tức thân thiện gara (trung tâm của thông số kỹ thuật kỹ thuật) nếu như bạn thích fake trọn vẹn xe hơi nhập gara. Nếu con xe rộng lớn mênh mông mái ấm nhằm xe cộ, nó sẽ không còn một vừa hai phải. Nếu con xe nhỏ rất nhiều đối với mái ấm nhằm xe cộ (quy trình Six Sigma), ko trở thành yếu tố nếu khách hàng đỗ xe cộ đúng đắn ở giữa; nó sẽ bị thích hợp và các bạn có rất nhiều địa điểm ở nhị mặt mũi. Nếu các bạn với cùng một tiến độ được trấn áp và không nhiều thay cho thay đổi, các bạn sẽ rất có thể đậu xe cộ dễ dàng và đơn giản nhập mái ấm nhằm xe cộ và vì thế đáp ứng nhu cầu những đòi hỏi của người sử dụng. CPK cho các bạn biết quan hệ thân thiện độ cao thấp của xe hơi, độ cao thấp ở trong nhà nhằm xe cộ và khoảng cách từ nửa mái ấm nhằm xe cộ nhưng mà các bạn vẫn đậu xe cộ.”

Phép tính CPK

Để đo lường và tính toán CPK, hãy đối chiếu độ quý hiếm khoảng của tài liệu với tất cả số lượng giới hạn bên trên và số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật thấp rộng lớn. Một tiến độ ko được triệu tập sẽ sở hữu được nhiều khủng hoảng rộng lớn về sự việc tác động cho tới số lượng giới hạn điểm sáng nghệ thuật sớm nhất với độ quý hiếm khoảng của tiến độ. CPK được report được xem là chỉ số đo lường và thống kê khủng hoảng cao nhất

Điều khiếu nại để sở hữu một tiến độ tuyệt vời nhất triệu tập là: CP = CPK.

Sự khác lạ thân thiện CP và CPK là gì?

Sự khác lạ ở vị trí chính giữa CP và CPK là CP phân tích năng lực của một quy trình nhằm biện minh mang lại điểm sáng nghệ thuật với cấu hình cho 1 thành phầm. Trong Khi CPK mô mô tả phỏng nghiêng của một quy trình kể từ trung tâm nhập phạm vi dung sai. 

Một sự khác lạ không giống thân thiện CP và CPK là trong những lúc CP đưa rời khỏi tế bào mô tả về biểu kiểu, thì CPK cung cung cấp tế bào mô tả về biểu kiểu và địa điểm.

Tiêu chí sánh sánh 

CP

CPK

Xem thêm: cộng sản là gì

Định nghĩa

CP (khả năng xử lý) là năng lực năng của quy trình tuân bám theo phân loại kế hoạch cho 1 thành phầm.

CPK (chỉ số năng lực xử lý) dự trù sự thay cho thay đổi của quy trình kể từ trung tâm bên phía trong phạm vi dung sai.

Độ lớn

CP bằng CPK hoặc to hơn CPK.

CPK luôn nhỏ rộng lớn CP.

Công thức tính

CP = (USL - LSL) / 6

CPK = min {(µ - LSL) / 3 sigma, hoặc (USL - µ) / 3 sigma}

Giá trị ít nhất (cho một tiến độ với khả năng)

1.0 – 1.33

2.00

Bảng đối chiếu sự không giống nhau thân thiện CP và CPK

Trong đó:

µ = cường độ trung bình

Điều cần thiết cần thiết cảnh báo là việc khác lạ thân thiện CP và CPK cho biết vừa và thấp của quy trình và điểm sáng nghệ thuật tiềm năng không giống xa xăm nhau ra sao. Khi độ quý hiếm khoảng của quy trình ngay sát tiềm năng, khoảng cách CP và CPK đóng lại và Khi độ quý hiếm điểm sáng nghệ thuật có mức giá trị khoảng vì thế độ quý hiếm tiềm năng, CP và CPK trở nên đều nhau.

Ứng dụng của CP và CPK

Mặc cho dù những biểu loại trấn áp quy trình (SPC) đo đếm rất có thể đã cho thấy liệu một quy trình với ổn định quyết định hay là không, bọn chúng không chỉ là rời khỏi liệu quy trình với năng lực dẫn đến sản lượng gật đầu đồng ý được hay là không - và liệu quy trình với sinh hoạt với năng lực tiềm năng hay là không.

Các chỉ số về năng lực (CP) và hiệu suất (CPK) vượt lên ra bên ngoài trấn áp quality nhân tố nhằm minh họa năng lực đáp ứng nhu cầu những thông số kỹ thuật nghệ thuật của tiến độ. Sử dụng vấn đề kể từ những số liệu đo đếm này, chúng ta cũng có thể làm rõ rộng lớn tiến độ này cần thiết nâng cấp, điểm các bạn với thời cơ nhằm nâng cấp năng suất và cơ hội ưu tiên những sinh hoạt nâng cấp.

CP và CPK được dùng mang lại năng lực của quy trình Khi một quy trình được trấn áp đo đếm. Khả năng xử lý dùng độ quý hiếm sigma của quy trình được xác lập kể từ phạm vi, phạm vi dịch rời hoặc biểu loại trấn áp sigma. Khi thao tác với những vươn lên là liên tiếp, những phương án đo đếm khá hữu ích, nhất là trong những tiến độ tạo ra.

Xem thêm: median là gì

CP và CPK có thể được dùng Khi design những thành phầm hoặc tiến độ mới nhất. CP và CPK sẽ cho mình thấy sản lượng của quy trình nên là từng nào, trừ lên đường tác động của ngẫu nhiên vẹn toàn nhân biến hóa này. So sánh năng suất dự con kiến ​​của một tiến độ với lợi suất thực tiễn cho mình thấy còn từng nào địa điểm nhằm nâng cấp nhập tiến độ. Nhấn mạnh nhập CP và CPK được triển khai nhập việc phòng tránh ngẫu nhiên tàn tật này, chứ không cần nên trị hiện tại những tàn tật. CP và CPK dẫn cho tới năng suất cao hơn nữa, ngân sách thấp rộng lớn, không nhiều tác động rộng lớn và thời hạn đánh giá thấp hơn.

Trên đấy là vấn đề nhưng mà ISOCERT ham muốn share cho tới Quý độc giả về CP, CPK là gì? Hy vọng tiếp tục hỗ trợ những kỹ năng có ích tương hỗ tốt nhất có thể mang lại việc làm của khách hàng. Nếu với điều gì vướng mắc cần thiết trả lời mừng lòng tương tác mang lại Cửa Hàng chúng tôi qua loa đường dây nóng 0976.389.199 và để được tương hỗ đến nơi và cụ thể nhất!

Ngày cập nhật: 08-11-2021