đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị ấn định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy ấn định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ sở ngang Bộ;

Căn cứ Nghị ấn định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về quy ấn định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị ấn định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị ấn định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ về sự sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học tập,

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy ấn định Đánh Giá học viên tè học ban hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy ấn định Đánh Giá học viên tè học tập phát hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá bán vì thế sự tiến bộ cỗ của học sinh; quan tâm việc khuyến khích, khuyến nghị sự nỗ lực nhập tiếp thu kiến thức, rèn luyện của học tập sinh; canh ty học viên đẩy mạnh tối đa khả năng; đáp ứng đúng lúc, công vì thế, khách hàng quan liêu.”

“3. Đánh giá bán thông thường xuyên vì thế phán xét, Đánh Giá ấn định kì vì thế điểm số kết hợp với nhận xét; phối kết hợp Đánh Giá của nhà giáo, học viên, phụ thân u học viên, trong cơ Đánh Giá của nhà giáo là cần thiết nhất.”

2. Sửa thay đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá bán sự tạo hình và phát triển năng lượng, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: tự động đáp ứng, tự động quản; hợp tác; tự động học tập và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: thường xuyên học tập, chăm làm; thỏa sức tự tin, trách móc nhiệm; chân thực, kỉ luật; hòa hợp, kính yêu.”

3. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Đánh giá bán thông thường xuyên

1. Đánh giá bán thông thường xuyên là đánh giá bán nhập quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái chừng và một số bộc lộ năng lượng, phẩm hóa học của học viên, được triển khai theo gót tiến bộ trình nội dung của những môn học tập và những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ. Đánh giá bán thông thường xuyên cung cấp thông tin yêu phản hồi mang lại nhà giáo và học viên nhằm mục tiêu tương hỗ, kiểm soát và điều chỉnh đúng lúc, thúc đẩy sự tiến bộ cỗ của học viên theo gót tiềm năng dạy dỗ tè học tập.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập tập:

a) Giáo viên người sử dụng điều phát biểu chỉ ra rằng mang lại học viên hiểu rằng điểm trúng, ko trúng và cơ hội sửa chữa; viết lách phán xét nhập vở hoặc thành phầm tiếp thu kiến thức của học viên khi quan trọng, có biện pháp ví dụ trợ giúp kịp thời;

b) Học sinh tự phán xét và nhập cuộc phán xét thành phầm tiếp thu kiến thức của người sử dụng, group các bạn nhập quá trình triển khai những trách nhiệm tiếp thu kiến thức nhằm học tập và thực hiện đảm bảo chất lượng hơn;

c) Khuyến khích phụ thân u học viên trao thay đổi với nhà giáo về những phán xét, Đánh Giá học tập sinh bằng những mẫu mã tương thích và phối phù hợp với nhà giáo khuyến khích, trợ giúp học sinh tiếp thu kiến thức, tập luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lượng, phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ nhập những bộc lộ về trí tuệ, kĩ năng, thái chừng của học viên ở từng năng lực, phẩm hóa học nhằm phán xét, với phương án trợ giúp kịp thời;

b) Học sinh được tự động phán xét và được nhập cuộc phán xét các bạn, group các bạn về những bộc lộ của từng năng lượng, phẩm hóa học nhằm đầy đủ phiên bản thân;

c) Khuyến khích phụ thân u học viên trao thay đổi, phối phù hợp với nhà giáo khuyến khích, trợ giúp học sinh tập luyện và trở nên tân tiến năng lượng, phẩm hóa học.”

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Đánh giá bán ấn định kì

1. Đánh giá định kì là Đánh Giá sản phẩm dạy dỗ của học viên sau đó 1 quá trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện, nhằm mục tiêu xác lập cường độ hoàn thành xong trách nhiệm tiếp thu kiến thức của học viên so sánh với chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng quy ấn định nhập lịch trình dạy dỗ phổ thông cung cấp tiểu học và sự tạo hình, trở nên tân tiến năng lượng, phẩm hóa học học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, thân mật học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nhà giáo địa thế căn cứ vào quá trình Đánh Giá thông thường xuyên và chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm Đánh Giá học sinh so với từng môn học tập, hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ theo gót những nấc sau:

- Hoàn thành tốt: triển khai đảm bảo chất lượng những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động và sinh hoạt giáo dục;

- Hoàn thành: triển khai được những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động và sinh hoạt giáo dục;

- Chưa hoàn thành: ko triển khai được một số trong những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập, so với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học tập, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tập, Tiếng dân tộc bản địa với bài bác đánh giá ấn định kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, nhận thêm bài bác đánh giá ấn định kì môn Tiếng Việt, môn Toán nhập thân mật học tập kì I và thân mật học tập kì II;

c) Đề kiểm tra ấn định kì tương thích chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và lý thuyết trở nên tân tiến năng lượng, gồm những thắc mắc, bài bác tập dượt được design theo gót những nấc như sau:

- Mức 1: nhận biết, nhắc nhở lại được kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng vẫn học tập, trình diễn, phân tích và lý giải được kỹ năng và kiến thức Theo phong cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học tập nhằm xử lý những yếu tố không xa lạ, tương tự nhập tiếp thu kiến thức, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học tập nhằm xử lý yếu tố mới nhất hoặc thể hiện những phản hồi hợp lí nhập tiếp thu kiến thức, cuộc sống thường ngày một cơ hội linh hoạt;

d) Bài đánh giá được giáo viên sửa lỗi, phán xét, mang lại điểm theo gót thang 10 điểm, ko mang lại điểm 0, ko mang lại điểm thập phân và được trả lại mang lại học viên. Điểm của bài bác đánh giá ấn định kì không dùng nhằm đối chiếu học viên này với học viên không giống. Nếu sản phẩm bài bác đánh giá cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập không bình thường đối với Đánh Giá thông thường xuyên, nhà giáo đề xuất với mái ấm ngôi trường rất có thể mang lại học viên thực hiện bài bác đánh giá không giống nhằm Đánh Giá trúng kết quả tiếp thu kiến thức của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lượng, phẩm chất

Vào thân mật học kì I, cuối học tập kì I, thân mật học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nhà giáo công ty nhiệm căn cứ vào những bộc lộ tương quan cho tới trí tuệ, kĩ năng, thái chừng nhập quá trình đánh giá bán thông thường xuyên về sự việc tạo hình và trở nên tân tiến từng năng lượng, phẩm hóa học của mỗi học viên, tổ hợp theo gót những nấc sau:

a) Tốt: đáp ứng đảm bảo chất lượng đòi hỏi dạy dỗ, bộc lộ rõ ràng và thông thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được đòi hỏi dạy dỗ, bộc lộ tuy nhiên ko thông thường xuyên;

c) Cần cố gắng: chưa đáp ứng nhu cầu được không hề thiếu đòi hỏi dạy dỗ, bộc lộ ko rõ ràng.”

5. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đánh giá bán học viên tàn tật và học viên học tập ở những lớp học tập linh hoạt

Đánh giá bán học viên tàn tật và học sinh học tập ở những lớp học tập hoạt bát bảo vệ quyền được chở che và dạy dỗ.

1. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ hoà nhập được Đánh Giá như so với học viên ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh đòi hỏi hoặc theo gót đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

2. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt được Đánh Giá theo gót quy ấn định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo gót đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

3. Đối với học viên học tập ở những lớp học linh hoạt: nhà giáo địa thế căn cứ nhập phán xét, Đánh Giá thông thường xuyên qua loa những buổi học bên trên lớp học tập hoạt bát và sản phẩm Đánh Giá ấn định kì môn Toán, môn Tiếng Việt được triển khai theo gót quy ấn định bên trên Điều 10 của Quy ấn định này.”

6. Sửa thay đổi, bổ sung thương hiệu Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Đánh Giá và tổ hợp kết quả đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Đánh Giá và tổng hợp ý sản phẩm tấn công giá

Xem thêm: cách xác định tọa độ địa lý trên bản đồ

1. Hồ sơ Đánh Giá bao gồm Học bạ và Bảng tổ hợp sản phẩm Đánh Giá dạy dỗ của lớp.

2. Giữa học tập kì và cuối học kì, nhà giáo ghi sản phẩm Đánh Giá dạy dỗ của học viên nhập Bảng tổ hợp kết quả Đánh Giá dạy dỗ của lớp. Bảng tổ hợp sản phẩm Đánh Giá dạy dỗ của các lớp được lưu lưu giữ tận nơi ngôi trường theo gót quy ấn định.

3. Cuối năm học tập, giáo viên chủ nhiệm ghi sản phẩm Đánh Giá dạy dỗ của học viên nhập Học bạ. Học bạ được nhà ngôi trường lưu lưu giữ nhập trong cả thời hạn học viên học tập bên trên ngôi trường, được phú cho học sinh khi hoàn thành xong lịch trình tè học tập hoặc đến lớp ngôi trường không giống.”

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn trở nên lịch trình lớp học tập cần đạt những ĐK sau:

- Đánh giá bán ấn định kì về học tập tập cuối năm học tập của từng môn học tập và hoạt động và sinh hoạt giáo dục: Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng hoặc Hoàn thành;

- Đánh giá bán ấn định kì về từng năng lực và phẩm hóa học thời điểm cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

- Bài đánh giá ấn định kì cuối năm học tập của những môn học tập đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành lịch trình lớp học tập, nhà giáo lập plan, chỉ dẫn, canh ty đỡ; đánh giá bổ sung cập nhật nhằm xét hoàn thành xong lịch trình lớp học;

c) Đối với học viên và được chỉ dẫn, canh ty đỡ mà vẫn ko đầy đủ ĐK hoàn thành xong lịch trình lớp học tập, tùy từng cường độ chưa hoàn trở nên ở những môn học tập, hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ, cường độ tạo hình và trở nên tân tiến một số năng lượng, phẩm hóa học, nhà giáo lập list report hiệu trưởng đánh giá, quyết ấn định việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao unique dạy dỗ học sinh nhằm mục tiêu đáp ứng tính khách hàng quan liêu và trách móc nhiệm của nhà giáo về sản phẩm đánh giá học tập sinh; canh ty nhà giáo nhận học viên nhập năm học tập tiếp sau với đầy đủ thông tin quan trọng để sở hữu plan, phương án dạy dỗ hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng lãnh đạo nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học tập sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên công ty nhiệm trao thay đổi với nhà giáo tiếp tục nhận học viên nhập năm học tập tiếp theo về những đường nét nổi trội hoặc giới hạn của học viên, chuyển giao làm hồ sơ Đánh Giá học sinh theo gót quy ấn định bên trên khoản 1 Điều 13 của Quy ấn định này;

b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ chuyên môn rời khỏi đề kiểm tra ấn định kì thời điểm cuối năm học tập cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài bác đánh giá với sự tham gia của nhà giáo ngôi trường trung học tập hạ tầng bên trên nằm trong địa bàn; nhà giáo chủ nhiệm đầy đủ làm hồ sơ Đánh Giá học viên, chuyển giao mang lại mái ấm ngôi trường.

3. Trưởng chống dạy dỗ và đào tạo ra lãnh đạo những mái ấm ngôi trường bên trên nằm trong địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên hoàn thành xong lịch trình tè học tập lên lớp 6 phù hợp với ĐK của những mái ấm ngôi trường và địa hạt.”

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy tờ ca ngợi cho học tập sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Học sinh hoàn trở nên tài tình những nội dung tiếp thu kiến thức và rèn luyện: sản phẩm Đánh Giá những môn học đạt Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng, những năng lượng, phẩm hóa học đạt Tốt; bài bác đánh giá ấn định kì cuối năm học tập những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- Học sinh có thành tích hơn hẳn hoặc tiến bộ cỗ vượt lên trước bậc về tối thiểu một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lực, phẩm hóa học được nhà giáo trình làng và tập dượt thể lớp công nhận;

b) Khen thưởng đột xuất: học viên với kết quả đột xuất nhập năm học tập.

2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được mái ấm ngôi trường đánh giá, ý kiến đề xuất cung cấp bên trên ca ngợi thưởng.”

10. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và giảng dạy, chống dạy dỗ và xẻ tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và giảng dạy chịu đựng trách móc nhiệm:

a) Chỉ đạo trưởng phòng dạy dỗ và giảng dạy tổ chức triển khai việc triển khai Đánh Giá học viên tè học trên địa bàn; report sản phẩm triển khai về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

b) Hướng dẫn việc dùng Học bạ của học viên.

2. Trưởng chống dạy dỗ và xẻ tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc triển khai Đánh Giá, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học viên tè học tập bên trên địa bàn; report sản phẩm triển khai về sở giáo dục và giảng dạy.

3. Giám đốc sở dạy dỗ và giảng dạy, trưởng chống dạy dỗ và giảng dạy phụ trách theo gót dõi, đánh giá, giải quyết khó khăn, vướng vướng nhập quy trình triển khai Thông tư này bên trên địa hạt.”

11. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền triển khai Đánh Giá học viên theo gót quy ấn định tại Thông tư này; đáp ứng unique tấn công giá; report sản phẩm triển khai về phòng giáo dục và giảng dạy.

2. Tôn trọng quyền tự động công ty của nhà giáo trong các công việc triển khai quy ấn định Đánh Giá học viên.

3. Chỉ đạo việc rời khỏi đề đánh giá định kì; thiết kế và triển khai plan tu dưỡng, trợ giúp học tập sinh; nghiệm thu sát hoạch, bàn giao unique dạy dỗ học tập sinh; xác nhận sản phẩm Đánh Giá học viên cuối năm học; xét lên lớp; cai quản lí làm hồ sơ Đánh Giá học viên.

4. Giải trình, xử lý vướng mắc, kiến nghị về Đánh Giá học viên nhập phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.”

12. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm chủ yếu trong các công việc Đánh Giá học viên, sản phẩm dạy dỗ học viên nhập lớp; hoàn trở nên làm hồ sơ Đánh Giá học viên theo gót quy định; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh;

b) Thông báo riêng mang lại phụ thân u học viên về sản phẩm Đánh Giá quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện của mỗi học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét các bạn, group các bạn. Tuyên truyền mang lại phụ thân u học sinh về nội dung và phương thức Đánh Giá theo gót quy ấn định bên trên Thông tư này; phối hợp và chỉ dẫn phụ thân u học viên nhập cuộc nhập quy trình Đánh Giá.

2. Giáo viên ko thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm:

a) Chịu trách móc nhiệm Đánh Giá quá trình tiếp thu kiến thức, tập luyện và sản phẩm tiếp thu kiến thức của học viên so với môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo gót quy định;

b) Phối phù hợp với nhà giáo công ty nhiệm, giáo viên nằm trong lớp, phụ thân u học viên triển khai việc Đánh Giá học tập sinh; hoàn thành làm hồ sơ Đánh Giá học tập sinh; nghiệm thu sát hoạch unique dạy dỗ học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét các bạn, group các bạn.

3. Giáo viên theo gót dõi sự tiến bộ cỗ của học sinh, biên chép những chú ý với học viên với nội dung ko hoàn thành xong hoặc có khả năng hơn hẳn. Trong tình huống quan trọng, nhà giáo thông tin riêng rẽ cho cha u học viên về sản phẩm Đánh Giá của từng học viên.”

13. Sửa thay đổi, bổ sung Điều trăng tròn như sau:

Điều trăng tròn. Quyền và trách móc nhiệm của học tập sinh

1. Được nêu chủ kiến và nhận sự hướng dẫn, phân tích và lý giải của nhà giáo, hiệu trưởng về sản phẩm Đánh Giá.

2. Tự phán xét và nhập cuộc nhận xét các bạn, group các bạn theo phía dẫn của nhà giáo.”

Điều 2. Bãi vứt và thay cho thay đổi kể từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Thay thay đổi cụm từ “đánh giá” trở nên “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tập, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm ấn định unique dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng với tương quan nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, Giám đốc những sở giáo dục và giảng dạy phụ trách thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 11 năm năm nhâm thìn.

Xem thêm: phát biểu cảm nghĩ về bài thơ cảnh khuya của hồ chí minh

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Văn chống Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
- Kiểm toán mái ấm nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ