đánh giá tiếng anh là gì

Bản dịch của "đánh giá" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: đánh giá tiếng anh là gì

tấn công giá {động}

reviews sai {động}

reviews thấp {danh}

việc tấn công giá {danh}

sự tấn công giá {danh}

Bản dịch

Bài tè luận/bài viết/luận án này tiếp tục nghiên cứu/đánh giá/phân tích...

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

Xem thêm: 1 tháng 6 là ngày gì

VI

đánh giá chỉ sai {động từ}

VI

đánh giá chỉ thấp {danh từ}

VI

việc tấn công giá {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "đánh giá" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Bài tè luận/bài viết/luận án này tiếp tục nghiên cứu/đánh giá/phân tích...

Xem thêm: spf là gì

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "đánh giá" nhập giờ đồng hồ Anh

đánh chân nhập ngựa động từ