danh mục tạp chí được tính điểm công trình 2016

Số hiệu văn bản Ngày vạc hành Trích yếu File văn bản Quyết ấn định phê duyệt hạng mục tập san ISI sở hữu đáng tin tưởng nhập nghành nghề khoa học tập ngẫu nhiên và kỹ thuật 30/03/2016

Về việc phê duyệt hạng mục tập san ISI sở hữu đáng tin tưởng nhập nghành nghề khoa học tập ngẫu nhiên và chuyên môn của hội đồng vận hành quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology vương quốc.

Tải file Công văn 37/HĐCDGSNN 04/04/2016

Công văn 37/HĐCDGSNN đòi hỏi về quality khoa học tập và thể thức đăng bài xích trong những tập san khoa học tập được xem điểm.

Bạn đang xem: danh mục tạp chí được tính điểm công trình 2016

Tải file Nghị quyết kỳ họp loại nhì của Hội đồng Chức danh GS núi sông nhiệm kỳ 2014-2019 18/10/2015

Nghị quyết kỳ họp loại nhì của Hội đồng Chức danh GS núi sông nhiệm kỳ 2014-2019

Tải file Thông báo về Lễ công tía Quyết ấn định và trao Giấy ghi nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ GS, PGS năm 2015 30/10/2015

Thông báo về Lễ công tía Quyết ấn định và trao Giấy ghi nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ GS, PGS năm 2015

Tải file Quyết ấn định thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ GS, PGS năm 2015 22/10/2015

Quyết ấn định thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ GS, PGS năm 2015

Tải file Lịch họp của những Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành năm 2015 24/8/2015

Lịch họp của những Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành năm năm ngoái.

Những ngày tô đậm là ngày Hội đồng  nghe report thành quả nghiên cứu và phân tích khoa học tập technology và giảng dạy, thẩm ấn định nước ngoài ngữ của những ứng cử viên.

Tải file Mẫu của mùa xét thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ 2015 12/8/2015

Mẫu của mùa xét thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ 2015

Tải file Công văn số: 282/HĐCDGSNN 6/8/2015

V/v: Ứng viên dùng PowerPoint nhằm trình diễn Báo cáo thành quả nghiên cứu và phân tích khoa học tập, technology và giảng dạy.

Tải file Thông báo số: 270/HĐCDGSNN 22/7/2015

Công văn đòi hỏi report thành quả xét thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ GS, PGS năm năm ngoái của những HĐCDGSCS; và Lịch xét năm năm ngoái của HĐCDGS ngành, liên ngành.

Tải file Quyết ấn định số 2418/QĐ-BGDĐT 11/07/2014

Về việc lắp đặt chủ yếu Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2014 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phát hành Quy chế tổ chức triển khai và sinh hoạt của Hội đồng Chức danh GS núi sông, những Hội đồng chức vụ GS ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh GS cơ sở

Tải file Quyết ấn định số 763/QĐ-TTg 26/05/2014

Về việc xây dựng Hội đồng chức vụ GS núi sông nhiệm kỳ 2014-2019

Tải file Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014

Quy ấn định cơ chế thao tác so với giảng viên

Tải file Quyết ấn định số 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014

Ban hành Điều lệ ngôi trường đại học

Tải file Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014

Thông tư liên tịch này quy ấn định mã số và xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức giảng dạy dỗ trong những hạ tầng dạy dỗ ĐH công lập

Xem thêm: Cách chơi bài pok deng online đổi thưởng chi tiết

Tải file Quyết ấn định số 12/QĐ-HĐCDGSNN 23/07/2014

Về việc xây dựng 28 Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành nhiệm kỳ 2014-2019

Tải file Quyết ấn định số 1047/QĐ-TTg 25/06/2014

Về việc bổ sung cập nhật Ủy viên Hội đồng Chức danh GS núi sông nhiệm kỳ 2014-2019 xây dựng theo dõi Quyết ấn định số 763/QĐ-TTg ngày 26 mon 5 năm năm trước của Thủ tướng tá Chính phủ

Tải file Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT 11/09/2012

Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 mon 7 năm 2009 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra quy ấn định cụ thể việc xét thừa nhận, bỏ vứt thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh, chỉ định, miễn nhiệm chức vụ GS, phó giáo sư

Tải file Quyết ấn định số 109/QĐ-HĐCDGSNN 08/09/2011

Về việc miễn nhiệm và bổ sung cập nhật ủy viên Hội đồng Chức danh GS ngành Sinh học

Tải file Quyết ấn định số 1470/QĐ-TTg 24/08/2011

Về việc thay cho Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư núi sông nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file Quyết ấn định số 106/QĐ-HĐCDGSNN 16/08/2011

Về việc thay tên, tía nhiệm bổ sung cập nhật và miễn nhiệm ủy viên một vài Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành

Tải file Quyết ấn định số 446/QĐ-TTg 25/03/2011

Về việc chỉ định Phó Chủ tịch hội đồng Chức danh GS núi sông nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file Thông báo số 142a/TB-HĐCDGSNN 27/10/2009

Về thành quả xét đạt xài chuẩn chỉnh chức vụ GS, phó GS ở những Hội đồng Chức danh GS hạ tầng và Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành

Tải file Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT 17/07/2009

Quy ấn định cụ thể việc xét thừa nhận, bỏ vứt thừa nhận đạt xài chuẩn chỉnh, chỉ định, miễn nhiệm chức vụ GS, phó giáo sư

Tải file Quyết ấn định số 899/QĐ-TTg 24/06/2009

Về việc chỉ định và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư núi sông nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file Quyết ấn định số 3932/QD-BGDĐT 02/06/2009

Ban hành Quy chế tổ chức triển khai và sinh hoạt của Hội đồng Chức danh GS núi sông, những Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành và Hội đồng chức vụ GS cơ sở

Xem thêm: thị trường mục tiêu là gì

Tải file Quyết ấn định số 449/QĐ-TTg 17/04/2009

Về việc bổ sung cập nhật Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư núi sông nhiệm kỳ 2009-2014 xây dựng theo dõi ra quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 mon 02 năm 2009 của Thủ tướng tá Chính phủ

Tải file Quyết ấn định số 240/QĐ-TTg 23/02/2009

Về việc xây dựng Hội đồng Chức danh GS núi sông nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file Quyết ấn định số 174/2008/QĐ-TTg 31/12/2008

Ban hành quy ấn định xài chuẩn chỉnh, giấy tờ thủ tục chỉ định, miễn nhiệm chức vụ Giáo sư, phó Giáo sư

Tải file