đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 1 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Hong
Ngày gửi: 14h:05' 22-09-2017
Dung lượng: 121.2 KB
Số lượt tải: 7601

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN:TOÁN KHỐI:10(LẦN:1)
TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN QUANG KHẢI Thời gian: 45 phút
Năm học: 2017 - 2018 (Ngày đánh giá …./…../201…)
----------------------- -----------------------------
ĐỀ THAM KHẢO
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Với n bởi từng nào thì mệnh đề phân tách không còn mang lại 3” là mệnh đềĐÚNG?
A. B. C. D.
Câu 2: Mệnh đề này sau là mệnh đề SAI?
A. : B. C. D.
Câu 3: Mệnh đề này sau đó là phủ toan của mệnh đề: “Mọi động vật hoang dã đều dịch chuyển đựơc”?
A. Mọi động vật hoang dã đều ko dịch chuyển. B.Mọi động vật hoang dã đều đứng yên lặng.
C.Có tối thiểu một động vật hoang dã ko dịch chuyển. D.Có tối thiểu một động vật hoang dã dịch chuyển.
Câu 4: Hãy liệt kê những thành phần của luyện hợp: X =
A. B. C. D.
Câu 5: Cho luyện X = . Tập X sở hữu từng nào giao hội con?
A.4 B.6 C.8 D.16
Câu 6: Cho nhì giao hội và .Tập ăn ý A B bởi luyện này sau đây?
A. B. C. D.
Câu 7: Cho . Tập ăn ý là
A. B. C. D.
Câu 8: Cho 2 giao hội A =, B =, lựa chọn mệnh đề đúng?
A. B. C. D.
Câu 9:Cho A=[–4;7] và B=(–(;–2)(3;+(). Khi cơ AB là:
A. B. C. D.
Câu 10: Cho nữa khoảng chừng A = [ 0 ; 3 ) và B = ( b ; b + 4 ] . A B nếu như :
A. B. C. D. Đáp án khác

II.TỰ LUẬN
Câu 1:(1,5 điểm)
Cho mệnh đề : “Nếu một số trong những bất ngờ phân tách không còn mang lại 6 thì nó phân tách không còn mang lại 3”. Phát biểu mệnh đề bên dưới dạng “điều khiếu nại cần”.
Cho mệnh đề . Xét tính đích thị sai của mệnh đề P.. và nêu mệnh đề phủ toan của mệnh đề P..
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho nhì giao hội sau :

Liệt kê những thành phần vô luyện A và B.
Câu 3:(1,0 điểm)
Cho nhì giao hội và giao hội . Tìm những luyện hợp
Câu 4:(1,0 điểm)
Cho nhì giao hội và .Tìm những giao hội
Câu 5:(0,5 điểm)
Cho giao hội . Xác toan luyện và màn trình diễn bên trên trục số.
...................................................... HẾT ......................................................
Thí sinh ko được dùng tư liệu. Giám thị ko lý giải gì tăng.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 201… - 201…
Môn:…. - Khối:……(L…..)
(Ngày kiểm tra: …./…./201….)
(Hướng dẫn chấm này gồm….trang)
TRẮC NGHIỆM
1C
2C
3C
4D
5D
6C
7D
8B
9A
10B
TỰ LUẬN
CÂU/ BÀI
NỘI DUNG
BIỂU ĐIỂM

Câu 1
(1,5 điểm)
“Một số bất ngờ phân tách không còn mang lại 3 là ĐK cần thiết nhằm nó phân tách không còn mang lại 6”
Mệnh đề đúng
Phủ định: “ ”
0,75đ
0,25đ
0,5đ

Câu 2
(1,5 điểm)


0,25đ+0,5đ

Xem thêm: soạn thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

0,25đ

0,5đ

Câu 3
(1,0 điểm)


0,25đ+0,25đ

0,25đ+0,25đ

Câu 4
(1,0 điểm)


0,25đ
0,25đ+0,25đ+0,25đ

Câu 5
(0,5 điểm)

Xem thêm: soạn bài khái quát văn học dân gian việt nam


0,25 đ
0,25 đ