đề kiểm tra 1 tiết hình học 7 chương 1 violet

Tìm thăm dò Đề ganh đua, Kiểm tra

tổ hợp đề đánh giá 1 tiết hình học tập 7 chương 1

Wait

Xem thêm: 1 tháng 6 là ngày gì

Xem thêm: ecg là gì

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Dũng
Ngày gửi: 21h:47' 25-10-2017
Dung lượng: 383.0 KB
Số lượt tải: 6930

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH CHƯƠNG 1
Họ thương hiệu :............................................................... Số báo danh : ...................
Trắc nghiệm
Câu 1: Hai đường thẳng liền mạch rời nhau tạo ra trở thành 4 góc (hình vẽ). hiểu = 680. Số đo những góc còn sót lại là:

A. = 680 và = 1120 B. = 680 và = 1220
C. = 1120 và = 680 D. = 1220 và = 680
Câu 2: Hai tia phân giác của nhì góc đối đỉnh là :
A. Hai tia vuông góc B. Đáp án khác
C. Hai tia trùng nhau D. Hai tia đối nhau
Câu 3: Ba đường thẳng liền mạch phân biệt rời nhau bên trên O tạo ra trở thành từng nào cặp góc đối đỉnh? (Không kể những góc bẹt).
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12
Câu 4: Chứng minh ấn định lí là :
A. Dùng lập luận nhằm kể từ fake thiết suy rời khỏi Kết luận
B. Dùng đo lường thẳng nhằm suy rời khỏi Kết luận
C. Dùng hình vẽ nhằm suy rời khỏi Kết luận
D. Dùng lập luận nhằm kể từ Kết luận suy rời khỏi fake thiết
Câu 5: Cho hình vẽ:
MN // BC, số đo góc A là.
A. 600 B. 900 C. 650 D. 500
Câu 6: Nếu đường thẳng liền mạch xy là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB thì :
A. xy trải qua trung điểm của đoạn trực tiếp AB
B. xy AB bên trên I và I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB
C. xy AB
Câu 7: Vẽ hai tuyến đường trực tiếp a,b sao mang đến a//b .Vẽ nhường nhịn trực tiếp c vuông góc đường thẳng liền mạch a bên trên A Khi bại liệt :
A. c rời b B. c // b C. c b D. c trùng với b
Câu 8: Dạng tuyên bố không giống của “Tiên đề Ơ-CLít” là :
A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem tối thiểu một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó
B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem vô số đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch bại liệt
C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch chỉ tồn tại một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó
Câu 9: Đường trung trực của đoạn trực tiếp là đàng thẳng:
A. Đi qua chuyện trung điểm của đoạn thẳng
B. Vuông góc với đoạn thẳng
C. Vuông góc với đoạn trực tiếp bên trên trung điểm
D. Kết ngược khác
Câu 10: Trong tam giác ABC, những tia phân giác của góc B và góc C rời nhau bên trên G nếu như thì góc A đem số đo là :
A. 300 B. 800 C. 600 D. 400
Câu 11: Cho hình vẽ , biết góc K = góc H và góc K = góc E .
Có những đường thẳng liền mạch tuy vậy song là

A. Hx // Ky // Ez B. Chỉ đem Ky // Ez
C. Đáp án không giống D. Hx rời Ky
Câu 12: Cho đường thẳng liền mạch MN rời đoạn thăng AB bên trên I. Đường trực tiếp MN là trung trực của đoạn trực tiếp AB nếu:
A. MNAB
B. MN AB và I là trung điểm của AB
C. I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB
D. AB là trung trực của MN
Câu 13: Cho nhì góc = 450 như hình vẽ

Phát biểu nào là tại đây đúng?
A. và là nhì góc đối đỉnh B. = 900
C. Tia Oy là tia phân giác của D. và là nhì góc kề bù
Câu 14: Cho hình vẽ sau, góc x đem số đo là:

A. 760 B. 790 C. 770 D. 780
Câu 15: Cho ABC biết , thì tao đem góc C vì thế :
A. B. C. D.
Câu 16: Cho đường thẳng liền mạch c rời hai tuyến đường trực tiếp a, b và trong những góc tạo ra trở thành mang trong mình một cặp góc ví le nhập đều nhau thì:
A. Đường trực tiếp a trùng với đường thẳng liền mạch b
B. a và b tuy vậy song cùng nhau
C. Đường trực tiếp a vuông góc với đường thẳng liền mạch b
D. Đường trực tiếp a rời đường thẳng liền mạch b
Câu 17: Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song là hai tuyến đường trực tiếp
A. Không đem điểm cộng đồng. B. Phân biệt.
C. Có vô số điểm cộng đồng. D. Có tối thiểu một điểm cộng đồng


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác