đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

Tìm thám thính Đề ganh đua, Kiểm tra

Đề đánh giá 1 tiết chương 2 môn hóa 10

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thu hiền
Ngày gửi: 21h:32' 07-11-2017
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 2390

CHƯƠNG 2:BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN – ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Các thành phần được bố trí nhập bảng tuần trả ko tuân theo đòi phép tắc nào là sau đây?
A. Các thành phần được bố trí theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân.
B. Các thành phần sở hữu nằm trong số lớp electron được xếp vào trong 1 mặt hàng.
C. Các thành phần sở hữu nằm trong số electron hoá trị được xếp vào trong 1 cột.
D. Các thành phần được bố trí theo hướng tăng dần dần lượng vẹn toàn tử.
Câu 2: Số trật tự dù thành phần ko mang đến biết
A. số electron ở lớp vỏ. B. số proton nhập phân tử nhân.
C. số nơtron nhập phân tử nhân. D. số hiệu vẹn toàn tử.
Câu 3: Chu kì là tập kết những thành phần nhưng mà vẹn toàn tử của chính nó sở hữu cùng:
A. số e B. số lớp e C. số e hoá trị D. số e phần ngoài cùng
Câu 4: Ntố X nằm trong CK 4. Vậy số lớp e của X là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 5: Số thành phần ở chu kì 3 và 4 theo lần lượt là
A. 8 và 8. B. 8 và 18. C. 18 và 18. D. 18 và 32.
Câu 6: Số group (cả A và B) và số cột nhập bảng tuần trả theo lần lượt là
A. 8 và 8. B. 8 và 16. C. 16 và 16. D. 16 và 18.
Câu 7: Số trật tự của group A được xác lập bằng
A. số e đơn thân. C. số e của 2 phân lớp (n –1)dns
B. số e nằm trong phần ngoài cùng D. số e ghép song.
Câu 8: Cặp thành phần nào là tại đây sở hữu đặc thù tương tự động nhau?
A. Na và K. B. K và Ca. C. Na và Mg. D. Mg và Al.
Câu 9: Nguyên tố ở chu kì 4, group VIB sở hữu thông số kỹ thuật electron hoá trị là
A. 4s24p4 B. 4s24p4 C. 3d54s1 D. 3d44s2.
Câu 10: Những đặc thù nào là tại đây của đơn hóa học và vẹn toàn tử những thành phần đổi khác tuần trả theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân?
A. Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi. B. Tỉ khối.
C. Số lớp electron. D. Số electron phần ngoài nằm trong.
Câu 11: Trong một chu kì, lên đường kể từ ngược lịch sự cần theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân
A. nửa đường kính vẹn toàn tử tăng dần dần. B. chừng âm năng lượng điện tăng dần dần.
C. tính sắt kẽm kim loại tăng dần dần. D. hoá trị với H của phi kim tăng dần dần.
Câu 12: Cho những vẹn toàn tử Na; K; Mg. Thứ tự động tăng dần dần nửa đường kính của những vẹn toàn tử bên trên là
A. Na Mg K B. K Mg Na C. Mg Na K D. K Na Mg
Câu 13: Nhận lăm le nào là sau đấy là đúng?
A. Trong một group A, nửa đường kính vẹn toàn tử tăng theo hướng hạn chế chừng âm năng lượng điện.
B. Trong một group A, tích điện ion hoá loại nhất thuyên giảm chiều tăng mức độ âm năng lượng điện.
C. Trong một chu kì, tính sắt kẽm kim loại tăng theo hướng tăng mức độ âm năng lượng điện.
D. Trong một chu kì nửa đường kính vẹn toàn tử thuyên giảm chiều hạn chế chừng âm năng lượng điện.
Câu 14: Oxit tối đa của một ntố R nằm trong group A sở hữu dạng R2O5. Từ cơ suy ra
A. R sở hữu hoá trị tối đa với oxi là 5.
B. công thức ăn ý hóa học khí của R với H sở hữu dạng RH3.
C. R là 1 phi kim.
D. cả A, B, C đều đích.
Câu 15: Nguyên tố X nằm trong chu kỳ luân hồi 3, group VI sở hữu thông số kỹ thuật là:
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p2
C. 1s22s22p23s23d4 D. 1s22s22p63s23p6.
Câu 16: Nguyên tử của thành phần X sở hữu tổng số electron ở phân lớp p vày 7. Vị trí của X nhập bảng khối hệ thống tuần trả là:
A. STT 13; CK 3; group IIIA B. STT 12; CK 3; group IIA
C


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác