đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 có đáp ánVới 300 bài xích tập luyện trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2 đem đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều tương đối đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2. Quý Khách nhập tên bài xích học hoặc Xem chi tiết nhằm theo gót dõi nội dung bài viết.

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2 đem đáp án Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 có đáp án

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2: Động học

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2: Mô mô tả fake động

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chủ đề 2: Lực và fake động

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2: Động lực học tập hóa học điểm (sách cũ)

Quảng cáo

 • 20 câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 2)
 • 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)
 • 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 2)
 • 13 câu trắc nghiệm Lực mê hoặc - Định luật vạn vật mê hoặc đặc biệt hoặc đem đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Lực đàn hồi của lốc xoáy - Định luật húc đặc biệt hoặc đem đáp án
 • 18 câu trắc nghiệm Lực yêu tinh sát đặc biệt hoặc đem đáp án
 • 22 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm nó đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)
 • 22 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm nó đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 2)
 • 17 câu trắc nghiệm Bài toán về vận động ném ngang đặc biệt hoặc đem đáp án
 • 20 câu trắc nghiệm Ôn tập luyện Chương 2 đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Ôn tập luyện Chương 2 đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 2)

Trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực. Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm (có đáp án)

Câu 1: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào tại đây sai?

    A. Phân tích lực là thay cho thế một lực bằng nhì hoặc nhiều lực có tác dụng tương tự hệt như lực đó.

    B. Khi phân tích một lực thành nhì lực thành phần thì phải tuân theo gót quy tắc hình bình hành.

    C. Khi phân tích một lực thành nhì lực thành phần thì nhì lực thành phần làm thành nhì cạnh của hình bình hành.

    D. Phân tích lực là phép thay cho thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó.

Chọn D.

Phân tích lực là thay cho thế một lực vày nhì hoặc nhiều lực có công năng y hệt như lực ê.

Các lực thay cho thế gọi là những lực bộ phận.

Để phân tách lực F trở thành nhì lực F1,F2 theo gót nhì phương Ox, Oy tớ kẻ kể từ ngọn của F hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song với nhì phương, kí thác điếm với nhì phương chỉnh là ngọn của những véc tơ lực bộ phận.

Câu 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của nhì lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Chọn B.

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Áp dụng công thức tính đàng chéo cánh của hình bình hành tớ có:

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 3:Hai lực đồng quy F1 và F2 hợp với nhau một góc α, hợp lực của nhì lực này có độ lớn là

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Chọn D.

Áp dụng công thức tính đàng chéo cánh của hình bình hành tớ có:

Nếu: đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 4:Một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của nhì lực có giá đồng quy F1 và F2 thì vectơ gia tốc của chất điểm

A. cùng phương, cùng chiều vs lực F2.

B. cùng phương, cùng chiều với lực F1.

C. cùng phương, cùng chiều với phương và chiều của hợp lực giữa F1 và F2.

D. cùng phương, ngược chiều với phương và chiều của hợp lực giữa F1 và F2.

Chọn C.

Một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của nhì lực có giá đồng quy F1 và F2 tiếp tục vận động theo gót phương và chiều của hiệp lực

Áp dụng toan luật II Newton tớ có:

F = F1 + F2 = ma

Suy rời khỏi vectơ gia tốc của chất điểmcùng phương, cùng chiều với phương và chiều của hợp lực giữa F1 và F2.

Câu 5: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của nhì lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 15 N và F2. Biết hợp lực bên trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là

    A. 10 N.

    B. đôi mươi N.

    C. 30 N.

    D. 40 N.

Chọn B.

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 6: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 3 N là 4 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của nhì lực này có độ lớn là

    A. 7 N.

    B. 5 N.

    C. 1 N.

    D. 12 N.

Chọn B.

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 7:Hai lực có giá đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 10 N, có (F1, F2) = 60°. Hợp lực của nhì lực này có độ lớn là

    A. 17,3 N.

    B. đôi mươi N.

    C. 14,1 N.

    D. 10 N.

Chọn A.

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 8: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của nhì lực này ko thể có giá trị nào sau đây?

    A. 7 N.

    B. 13 N.

    C. đôi mươi N.

    D. 22 N.

Chọn D.

Hợp lực của nhì lực đồng quy luôn luôn có tính rộng lớn thỏa mãn:

|F1 – F2| ≤ F ≤ F1 + F2 => 6 N ≤ F ≤ đôi mươi N.

Suy rời khỏi F ko thể là 22 N

Câu 9: Một chất điểm chịu tác dụng của nhì lực thành phần có độ lớn 6 N là 8 N. Biết hợp lực của nhì lực này có giá trị 10 N, góc tạo bởi nhì lực này là

    A. 90o.

    B. 30o.

    C. 45o.

    D. 60o.

Chọn A.

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 10:Một chất điểm chịu tác dụng của tía lực đồng phẳng, đồng quy có cùng độ lớn 15 N. Biết góc tạo bởi các lực (F1, F2) = (F2, F3) = 60°. Hợp lực của tía lực này có độ lớn là

    A. 30 N.

    B. đôi mươi N.

    C. 15 N.

    D. 45 N.

Chọn A.

Hợp lực: F = F1 + F2 + F3 = (F_13 ) + F2

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Theo quy tắc hình bình hành và kết hợp với điều kiện tía lực F1, F2, F3 có độ lớn bằng nhau.

=> Hình bình hành thành hình thoi nên hợp lực của F1 và F3 cùng phương, cùng chiều với lực F2 nên độ lớn hợp lực của tía lực bên trên là:

 đôi mươi câu trắc nghiệm Tổng hợp ý và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Trắc nghiệm Ba toan luật Niu-tơn (có đáp án)

Câu 1: Theo định luật I Niu-tơn thì

    A. với mỗi lực tác dụng luôn luôn có một phản lực trực đối với nó.

    B. một vật sẽ giữ vẹn toàn trạng thái đứng yên ổn hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó ko chịu tác dụng của bất kì lực nào khác

    C. một vật ko thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.

    D. mọi vật đang được chuyển động đều có xu hướng dừng lại tự quán tính.

Chọn B.

Định luật I Niu-tơn

Xem thêm: tập hợp các số tự nhiên sao cho là { }

Nếu một vật ko Chịu thuộc tính của lực nào là hoặc Chịu thuộc tính của những lực đem hiệp lực vày ko, thì vật đang được đứng yên ổn tiếp tục nối tiếp đứng yên ổn, đang được vận động tiếp tục nối tiếp vận động trực tiếp đều.

Câu 2: Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực

    A. là cặp lực cân nặng bằng.

    B. là cặp lực có cùng điểm để.

    C. là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

    D. là cặp lực xuất hiện và thiếu đi đồng thời.

Chọn D.

Định luật III Niu-tơn:

Trong từng tình huống, khi vật A thuộc tính lên vật B một lực, thì vật B cũng thuộc tính lại vật A một lực. Hai lực này nằm trong giá bán, nằm trong sự cân đối, tuy nhiên ngược hướng.

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Lực và phản lực

Một nhập nhì lực tương tác gọi là lực thuộc tính, lực ê gọi là phản lực.

- Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện tại (hoặc tổn thất đi) đôi khi.

- Lực và phản lực nằm trong giá bán, nằm trong sự cân đối, tuy nhiên ngược hướng. Hai lực đem điểm lưu ý vì vậy gọi là nhì lực trực đối.

- Lực và phản lực ko cân đối nhau vì như thế bọn chúng bịa đặt nhập nhì vật không giống nhau.

Câu 3: Vật nào tại đây chuyển động theo gót quán tính?

    A. Vật chuyển động tròn đều.

    B. Vật chuyển động bên trên quỹ đạo thẳng.

    C. Vật chuyển động thẳng đều.

    D. Vật chuyển động rơi tự tự.

Chọn C.

Vật chuyển động thẳng đều tức là vận tốc a = 0, hiệp lực thuộc tính lên vật vày 0. Vật vận động vì vậy theo gót toan luật 1 Niu-tơn thì vận động vì vậy gọi là vận động theo gót quán tính chủ quan.

Câu 4: Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào tại đây đúng?

    A. Khi ko có lực tác dụng, vật ko thể chuyển động.

    B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

    C. Gia tốc của vật luôn luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng.

    D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

Chọn C.

Định luật II Niu-tơn

Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực thuộc tính lên vật. Độ rộng lớn của vận tốc tỉ trọng thuận với sự cân đối của lực và tỉ trọng nghịch ngợm với lượng của vật.

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 5: Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kilogam đang được đứng yên ổn. Bỏ qua loa yêu tinh sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng

    A. 32 m/s2.

    B. 0,005 m/s2.

    C. 3,2 m/s2.

    D. 5 m/s2.

Chọn D.

Gia tốc của vật bằng:

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 6: Một quả bóng có khối lượng 500 g đang được nằm yên ổn bên trên mặt đất thì bị một ước thủ đá bằng một lực 250 N. Bỏ qua loa mọi yêu tinh sát. Gia tốc mà quả bóng thu được là

    A. 2 m/s2.

    B. 0,002 m/s2.

    C. 0,5 m/s2.

    D. 500 m/s2.

Chọn D.

Gia tốc mà quả bóng thu được là:

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 7: Lần lượt tác dụng có độ lớn F1 và F2 lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là a1 và a2. Biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua loa mọi yêu tinh sát. Tỉ số a2/a1 là

    A. 3/2.

    B. 2/3.

    C. 3.

    D. 1/3.

Chọn A.

Áp dụng toan luật II Niu-tơn tớ được:

F1 = m.a2; F2 = m.a2

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 8: Một ôtô đem lượng 1 tấn đang được vận động với v = 54km/h thì tắt máy, hãm phanh, vận động chậm rì rì dần dần đều. lõi sự cân đối lực hãm 3000N. Xác toan quãng đàng xe cộ lên đường được cho tới khi tạm dừng.

    A. 18,75 m.

    B. 486 m.

    C. 0,486 m.

    D. 37,5 m.

Chọn D

Chọn chiều + là chiều vận động, gốc thời hạn khi chính thức hãm phanh.

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 9: Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kilogam lúc đầu đứng yên ổn. Quãng đường mà vật lên đường được nhập khoảng thời gian lận 2s là

    A. 2 m.

    B. 0,5 m.

    C. 4 m.

    D. 1 m.

Chọn C

Áp dụng toan luật II Niu-tơn tớ được: a = F/m = 2 m/s2

=> Quãng đường mà vật lên đường được nhập khoảng thời gian lận 2s là:

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Câu 10: Một quả bóng khối lượng 200 g cất cánh với vận tốc 90 km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại theo gót phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian lận va vấp chạm giữa bóng và tường là 0,05s. Độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng là

    A. 120 N.

    B. 210 N.

    C. 200 N.

    D. 160 N.

Chọn D.

Ban đầu bóng đem vận tốc: v0 = 90 km/h = 25 m/s.

Sau va vấp va vấp, bóng đem vận tốc: v = 54 km/h = 15 m/s.

Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động bật rời khỏi của quả bóng.

Định luật III Niu-tơn:

 24 câu trắc nghiệm Ba toan luật Niu - Tơn đặc biệt hoặc đem đáp án (phần 1)

Xem tăng những Bài tập luyện & Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 đem đáp án hoặc khác:

 • Chương 1: Động học tập hóa học điểm
 • Chương 3: Cân vày và vận động của vật rắn
 • Chương 4: Các toan luật bảo toàn
 • Chương 5: Chất khí
 • Chương 6: Trung tâm của nhiệt độ động lực học
 • Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự fake thể

Đã đem lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học