de thi cuối học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 2020

Đề ganh đua môn Toán lớp 6 học tập kỳ 2 với đáp án

Bạn đang xem: de thi cuối học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 2020

      

   

   

     

      

           

    

    

           

  

              

 



     





             

       

          

        

            

     

       

    c) 







    

   

      





 

 :  

               

     

     

             





Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

     

           

                

               

    



   

         

  

   

      

     

 

 

a)   

   

 





 

Tìm được 

 

  

  

   

 

   



        

      

       .

   

a)         

 

 



Xem thêm: đốt cháy hỗn hợp x gồm glixerol metan ancol etylic

.

         

  • Chia sẻ bởi:
  • Nhóm:
  • Ngày :