đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toán có đáp án

3 đề ôn thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4

Bộ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 với đáp án tất nhiên là tư liệu được VnDoc thuế tầm, tinh lọc kể từ những cỗ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng hoặc canh ty những em học viên ôn tập dượt, nâng lên kĩ năng giải những dạng Toán. Sau phía trên chào quý thầy cô với mọi em học viên tìm hiểu thêm và chuyên chở về.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toán có đáp án

Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 - Đề số 1

Câu 1: (2 điểm) Tính thời gian nhanh tổng sau:

Bộ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4

Câu 2: (2 điểm)

Tìm toàn bộ những số với 3 chữ số sao cho tới nếu như lấy từng số cùng theo với 543 thì được số với 3 chữ số như thể nhau?

Câu 3: (2 điểm) Tìm những phân số to hơn 1/5 và không giống với số đương nhiên, hiểu được nếu như lấy hình mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cùng theo với 2 thì độ quý hiếm phân số ko thay cho đổi?

Câu 4: (2 điểm) Linh mua sắm 4 tập dượt giấy tờ và 3 quyển vở không còn 5400 đồng. Dương mua sắm 7 tập dượt giấy tờ và 6 quyển vở nằm trong loại không còn 9900 đồng. Tính giá bán chi phí một tập dượt giấy tờ và một quyển vở?

Câu 5: (2 điểm) Một mái ấm gia đình với 2 người con cái và một thửa khu đất hình chữ nhật với chiều rộng lớn 20m, chiều lâu năm vội vã gấp đôi chiều rộng lớn. Nay phân tách thửa khu đất cơ trở nên nhị hình chữ nhật nhỏ với tỉ số diện tích S là 2/3 nhằm cho những người con cái loại nhị phần nhỏ rộng lớn và người con cái cả phần to hơn. Hỏi với bao nhiêu cơ hội chia? Theo em nên phân tách Theo phong cách nào? Tại sao?

Đáp án Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 - Đề số 1

Câu 1: (2 điểm)

Bộ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4

S = Bộ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4

Nhân cả hai vế với 3 tớ có:

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Câu 2: (2 điểm)

Các số với 3 chữ số như thể nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999. (0,5 điểm)

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout (0,5 điểm)

Vì số: 555 - 543 < ***

Còn lại tớ có:

666 - 543 = 123

777 - 543 = 234 (0,5 điểm)

888 - 543 = 345

999 - 543 = 456

Vậy tớ với 4 số là:

123; 234; 345; 456.

Đáp số: 123; 234; 345; 456. ( 0,5 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Vậy b = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Nên tớ với những phân số sau:

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Câu 4: (2 điểm)

Giả sử Linh mua sắm gấp rất nhiều lần số sản phẩm và nên trả gấp rất nhiều lần chi phí tức là: 8 tập dượt giấy tờ + 6 quyển vở và không còn 10800 đồng. Dương mua sắm 7 tập dượt giấy tờ + 6 quyển vở và không còn 9900 đồng. ( 0,5 điểm )

Như vậy nhị người tiêu dùng chênh chếch nhau 1 tập dượt giấy tờ với số chi phí là:

10800 - 9900 = 900 ( đồng ) ( 0,5 điểm )

900 đồng đó là chi phí một tập dượt giấy

Giá chi phí mua sắm 6 quyển vở là:

9900 - (900 x 7 ) = 3600 ( đồng) ( 0,5 điểm )

Giá chi phí 1 quyển vở là:

3600 : 6 = 600 ( đồng ) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 900 đồng; 600 đồng

Câu 5:

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Quan sát hình 1 và hình 2 phần khu đất hình chữ nhật đều phải có cộng đồng 1 cạnh ( chiều lâu năm ở hình 1; chiều rộng lớn ở hình 2) nên tớ chỉ việc phân tách cạnh cơ trở nên 2 phần với tỉ số 2/3 là được. (0,25 điểm)

Như vậy hình chữ nhật ABNM với chiều rộng lớn là:

20 : ( 2 + 3 ) × 2 = 8 ( m ) (0,5 điểm)

ở hình 2 chiều rộng lớn AM là :

20 × 2 : ( 2 + 3 ) × 2 = 16 (m ) (0,5 điểm )

Vậy cơ hội phân tách đẹp tuyệt vời nhất là phân tách như hình 2 vì thế 2 phần khu đất đều phẳng phiu nhằm xây nhà ở.

Đáp số: Chia chiều lâu năm trở nên 2 phần tỉ số là 2/3 (0,5 điểm)

(Hình vẽ 0,25 điểm)


Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 - Đề số 2

Câu 1: Tính nhẩm những luật lệ tính sau bằng phương pháp hợp lý.

a) 63000 - 49000 b) 81000 - 45000

Câu 2: Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36 b) 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 3: Tìm số với 2 chữ số hiểu được nếu như viết lách xen chữ số 0 nhập thân ái 2 chữ số của số cơ thì tớ được số mới nhất vì thế 7 thứ tự số nên dò thám.

Câu 4: Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn nữa lớp 4A 5 cây tuy nhiên lại xoàng xĩnh lớp 4C 8 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Câu 5: Tìm số nhỏ nhất với tư chữ số sao cho tới lấy phân tách số cơ cho tới 675 thì được số dư là số dư lớn số 1.

Đáp án Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 - Đề số 2

Câu 1. sát dụng nằm trong thêm thắt số bị trừ và số trừ nằm trong một vài đơn vị chức năng như nhau.

a- 63000 - 49000

= (63000 + 1000) - (49000 + 1000)

= 64000 - 50000

= 14000

b- 81000 - 45000

= (81000 + 5000) - (45000 + 5000)

= 86000 - 50000

= 36000

Câu 2. Tìm x:

a- 1200: 24 - (17 - x) = 36

50 - (17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b- 9 x (x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 3. Gọi số nên dò thám là: ab; Lúc viết lách coi chữ số 0 và thân ái 2 chữ số của số cơ tớ được số mới nhất là: a0b. Phân tích cấu trúc số tớ có:

Theo đầu bài xích tớ có: a0b = 7 x ab. Phân tích cấu trúc số tớ với.

a x 100 + b = 7 x ( 10 x a + b)

a x 100 + b = 70 x a + 7 x b

Xem thêm: đề thi thử tiếng anh 2019 có đáp án chi tiết

Cùng ngắn hơn b + 70 x a ở cả hai vế tớ có:

30 x a = 6 x b

hay 5 x a = b (1)

Vì a; b là những chữ số a ≠ 0; a ≤ 9; b ≤ 9

nên kể từ ( 1) tớ với a = 1; b = 5

Số nên dò thám là: 15

Đáp số 15

Câu 4. Theo đầu bài xích tớ với sơ đồ:

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Theo sơ đồ dùng tớ thấy 3 thứ tự số lượng km 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số nhỏ nhất với 4 chữ số Lúc phân tách cho tới 675 thì thương là 1 trong và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số nên dò thám là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349


Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:

a/ Sắp xếp những phân số tại đây bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

Bộ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4

b/ Tìm toàn bộ những phân số vì thế phân số 22/26 sao cho tới hình mẫu số là số với 2 chữ số.

Bài 2: Cho sản phẩm số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức vốn của sản phẩm số bên trên.

b/ Tìm số có mức giá trị to hơn tầm nằm trong của sản phẩm là 8. Cho biết số này đó là số loại từng nào của sản phẩm số trên?

Bài 3: Có nhị rổ cam, nếu như thêm nữa rổ loại nhất 4 ngược thì tiếp sau đó số cam ở nhị rổ đều nhau, nếu như thêm thắt 24 ngược cam nhập rổ loại nhất thì tiếp sau đó số cam ở rổ loại nhất vội vã 3 thứ tự số cam ở rổ loại nhị. Hỏi khi đầu từng rổ với từng nào ngược cam?

Bài 4: Trong một mon nào là cơ với 3 ngày loại 5 trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi ngày 26 mon này đó là ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Một khu vực vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm 35m. Khu vườn này được được mở thêm theo hướng rộng lớn thực hiện cho tới chiều rộng lớn đối với trước tăng vội vã rưỡi và bởi vậy diện tích S gia tăng 280m².

Tính chiều rộng lớn và diện tích S khu vực vườn sau thời điểm được mở thêm.

Đáp án Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Bài 2: (2 điểm)

a/ Dãy số đang được cho tới bao gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của sản phẩm số đang được cho tới là:

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 40,5 điểm

b/ Trung bình nằm trong của sản phẩm số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số to hơn số Trung bình nằm trong 8 đơn vị chức năng là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta với quy luật của sản phẩm là: Mỗi số hạng, Tính từ lúc số hạng loại nhị vì thế nhân với số trật tự rồi cùng theo với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng loại ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3: ( 2 điểm)

Nếu thêm thắt 4 ngược cam nhập rổ loại nhất thì 2 rổ đều nhau.

Suy đi ra rổ loại nhị nhiều hơn nữa rổ loại nhất 4 ngược. 0.25đ

Nếu thêm thắt 24 ngược nhập rổ loại nhất thì số cam rổ loại nhất vội vã 3 thứ tự số cam rổ loại nhị. trăng tròn quả

Ta với sơ đồ:

Bộ đề thi đua HSG môn Toán lớp 4

Nhìn nhập sơ đồ dùng tớ thấy:

Số cam ở rổ loại nhất là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ loại nhị là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 ngược 02,5đ

10 quả

Bài 4: ( 2 điểm)

Vì tuần với 7 ngày nên nhị loại 5 của tuần liên tục ko thể là ngày chẵn .

Hay thân ái tía loại 5 là ngày chẵn với nhị loại năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cùng nhập mon cơ hội loại năm chẵn trước tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ mất tối đa 31 ngày nên loại 5 và là ngày chẵn trước tiên nên là mồng 2, ngày chẵn loại 3 nhập mon là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 mon cơ nhập công ty nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật này đó là a.

Sau Lúc được mở thêm thì chiều rộng lớn là \frac{3}{2}\times a0,5đ

Vậy chiều rộng lớn đã tiếp tục tăng thêm: \frac{3}{2}\times a\ -a=\frac{1}{2}\times a= 0,5đ

Chiều rộng lớn đã tiếp tục tăng thêm thắt số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra: \frac{1}{2}\times a\ =8 0,5đ

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật( khu vực vườn cơ )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau thời điểm được mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m2 0,5đ

Xem thêm: soạn văn 9 bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

............

Bộ đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 4 với đáp án với đáp án cụ thể cho tới từng đề thi đua là tư liệu cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kiến thức và kỹ năng Toán nâng lên lớp 4, sẵn sàng cho những kì thi đua học viên đảm bảo chất lượng, kì thi đua gặp mặt học viên đảm bảo chất lượng nhập năm học tập.

Tham khảo những tư liệu tiếp thu kiến thức lớp 4:

  • Lời Giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 4
  • Các chuyên mục tu dưỡng học viên đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4
  • Đề gặp mặt học viên đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4 ngôi trường tè học tập Kim An, Hà Nội
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4: Toán tầm cộng