de thi toan lop 1 hoc ki 1 nam 2018

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 này là tư liệu ôn luyện hữu ích dành riêng cho những em học viên lớp 1, giúp những em gia tăng và khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức đã và đang được học tập vô học tập kì 1 lớp 1 môn Toán.

Bạn đang xem: de thi toan lop 1 hoc ki 1 nam 2018

1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Tr­ường TH…………….

Phòng ĐT:

Bài đánh giá học tập kì 1 2018 -2019

Môn Toán 1

Thời gian lận thực hiện bài bác 40 phút

Điểm

Họ thương hiệu học tập sinh: ...................................................... Lớp 1.......

Giáo viên coi: ........................ Giáo viên chấm: ........................

Nhận xét: ... ..........................................................................

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng

a) Trong những số kể từ 0 cho tới 10 số bé bỏng nhất là:

A. 3 B .9 C. 8

b) Cho quy tắc tính: 5 - 2 = ..... thành phẩm của quy tắc tính là:

A. 2 B .3 C. 4

c) Số sáu viết lách là

A. 60 B .16 C. 6

d) Số ngay tắp lự sau của số 8 là

A. 7 B. 9 C. 6

e) Cho những số: 9 ; 7 ; 5 số bé bỏng nhất trong những số bại liệt là:

A. 5 B. 9 C. 7

g) Số to hơn 8 là:

A. 6 B. 7 C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 theo gót Thông tư 22

Bài 3: Viết những số: 3 , 5, 2, 4, 7

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 theo gót Thông tư 22

Bài 4: Tính

a) 8 - 6 = ..... 6 + 4 = .....

b) 9 - 3 - 2 = .... 3 + 7 - 5 = .....

Bài 5: Viết quy tắc tính phù hợp vô dù trống:

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 theo gót Thông tư 22

b) Ghi lốt phù hợp vô dù trống:

=

10

Bài 6: Điền số phù hợp vô dù trống;

Hình bên dưới có:

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 theo gót Thông tư 22

........ Hình vuông

........ Hình tam giác

2. Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: 3 điểm

Khoanh đích từng phần mang đến 0,5 điểm

Bài 2: 2 điểm

Điềm đích từng phần cho một,0 điểm

Bài 3: 1 điểm

Viết đích số theo gót trật tự theo gót từng phần mang đến 0,5 điểm

Bài 4: 1 điểm

a) Tính đích thành phẩm từng quy tắc tính mang đến 0,25 điểm.

b)Tính đích thành phẩm từng quy tắc tính mang đến 0,5 điểm.

Bài 5: 2 điểm

Viết đích quy tắc tính từng phần cho một,0 điểm

Bài 6: 1 điểm

Điền đúng: 1 Hình vuông; 4 hình tam giác

3. Ma trận Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu,

số

điểm

Mức 1

( 4)

Mức2

( 3)

Mức 3

( 2)

Mức 4 (1)

Tổng

1.Số học

Đọc, viêt bố trí loại thư tự động những số vô p/vi 10

Số câu

9

9

Số điểm

5

5

-Công, trừ ko lưu giữ vô p/vi 10

Số câu

3

3

Số điểm

2

2

2.Đại lượng

Đo,vẽ đoạn trực tiếp có tính nhiều năm mang đến trước

Số câu

Số điểm

3.Hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

4. giải toán sở hữu tiếng văn

Giải toán sở hữu tiếng văn bởi vì 1 quy tắc tính

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

10

3

Xem thêm: ngu van 7 cuoc chia tay cua nhung con bup be

2

15

Số điểm

5

3

2

10

4. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

HÒNG GD&ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học tập 2018- 2019

MÔN: TOÁN LỚP 1

(THỜI GIAN: 40 phút)

Họ và thương hiệu học tập sinh: ……………………………………….. Lớp: …………………......

Điểm bởi vì số: …………… Điểm bởi vì chữ: ………………………………………….

Giáo viên chấm: …………………………………... Chữ kí:…………………………..

A. TRẮC NGHIỆM (5đ)

KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1 (0,5đ): Trong những số kể từ 0 cho tới 10, số lớn số 1 sở hữu một chữ số là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 2 (0,5đ): Dấu điền vô khu vực chấm của: 5 + 4….. 4 + 5 là:

A. > B. < C. =

Câu 3 (0,5đ): 9 – 4 + 3 =?

A. 8 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 4 (1đ): Cho mặt hàng số: 1, 3, ……, 7, 9. Số điền vô khu vực chấm là:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 5 (1đ): 9 -.... = 1

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 6 (1đ): Xếp những số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: ………………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………………

Câu 7 (0,5đ):

Có: 7 dòng sản phẩm kẹo

Ăn: 3 dòng sản phẩm kẹo

Còn lại: …. dòng sản phẩm kẹo?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1: (1đ)

a. Tính:

6 + 4 – 5 =

…………………

…………………

…………………

4 + 3 + 2 =

…………………

…………………

…………………

b. Đặt tính rồi tính

10 - 6

…………………

…………………

…………………

3 + 6

…………………

…………………

…………………

Câu 2: (2đ)

Có: 10 xe cộ máy

Đã bán: 7 xe cộ máy

Còn lại: ? xe cộ máy

Câu 3 (1đ):

Đề ganh đua Toán lớp 1 cuối kì 1

Hình vẽ mặt mũi có:

- Có………hình vuông

- Có………hình tam giác là: ………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..

Câu 4 (1đ): Số?

Đề ganh đua Toán lớp 1 cuối kì 1

5. Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

A, TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

C

A

D

C

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

Câu 6: Mỗi phần a,b đích mang đến 0,5 đ

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi quy tắc tính đích mang đến 0,25đ

Câu 2 (2 điểm): HS ghi được quy tắc tính đúng

Câu 3 (1điểm):

 • Nêu đầy đủ những điểm 3 hình vuông vắn (0,25đ)
 • Đánh số và nêu đầy đủ 6 hình tam giác, (0,5đ)
 • Nêu 5 hình tam giác (0,25đ)
 • Nêu 4 hình ko mang đến điểm

Câu 4: 1 điểm: Mỗi dù điền đích mang đến 0,25 đ

Xem thêm: một người có 10 đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội vã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc

a, 6 0 b) 10 2

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khác:

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 1
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 2
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 3
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 4
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 5

Bộ đề ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 1:

 • Bộ đề ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Số 1
 • Bộ đề ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Số 2
 • Bộ đề ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Số 3

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2018 - 2019 được chuyên chở nhiều nhất:

 • 16 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1
 • 13 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 theo gót Thông tư 22
 • 50 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ dạy dỗ năm học tập 2018 - 2019
 • Tuyển tập luyện 30 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2018 - 2019
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2018 - 2019 khá đầy đủ những môn

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 được chuyên chở nhiều nhất:

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 sở hữu đáp án
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020 sở hữu đáp án
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 (24 đề)
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 sở hữu đáp án

Trên đấy là đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sở hữu tiếng giải cụ thể, đề ganh đua được biên soạn thực hiện đề đánh giá cần thiết địa thế căn cứ vô đòi hỏi của việc đánh giá, địa thế căn cứ chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức kĩ năng của lịch trình và thực tiễn tiếp thu kiến thức của học viên bên trên lớp nhằm biên soạn trở nên một cỗ đề chuẩn chỉnh. Các bạn cũng có thể chuyên chở về và xem thêm không tính tiền những dạng đề tuy nhiên VnDoc đang được đăng lên.

Trên phía trên VnDoc.com đang được trình làng cho tới độc giả tài liệu: Sở đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van nài trình làng thêm thắt cho tới chúng ta học viên tư liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài bác tập luyện Toán lớp 1 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên với mọi phân mục lớp 1 không giống cần thiết như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 1, Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề ganh đua tham khảo unique đầu năm mới lớp 1,....