đề thi toán lớp 11 học kì 2 cơ bảnPhần bên dưới là list Đề đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 đem đáp án (40 đề). Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán 11.

Đề đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 đem đáp án (40 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 11 học kì 2 cơ bản

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề đua Toán 11 Cuối kì 2 phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian lận thực hiện bài: 90 phút

(Đề 1)

Câu 1: Cho hàm số f(x)liên tục bên trên đoạn [a ; b] và f(a) = b, f(b) = a, với 0 < a < b. Khi cơ phương trình này trong những phương trình tại đây luôn luôn đem nghiệm bên trên khoảng tầm (a, b).

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 2: Kết trái ngược Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình thoi cạnh a, góc Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . lõi SA = SB = SC = a. Góc thân thích nhì mặt mũi phẳng lì (SBD) và (ABCD) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 4: Một cung cấp số nằm trong bao gồm 8 số hạng với số hạng đầu tự - 15 và số hạng cuối là 69. Tìm công sai của cung cấp số nằm trong.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD đem SA ⊥ (ABC) và tam giác ABC vuông ở B. Gọi AH là đàng cao của tam giác SAB. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 6: Tìm xác minh chính trong những xác minh sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 7: Biết Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Tìm tích của a.b.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 8: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Với độ quý hiếm này của thông số m thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên điểm xm = 2?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 9: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ đem cạnh lòng tự a. Gọi M, N, P.. là trung điểm của những cạnh AD, DC, A’D’. Tính khoảng cách thân thích CC’ và mặt mũi phẳng lì (MNP) ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 10: Một người ham muốn mướn khoan một giếng sâu sắc 20m lấy nước tưới mang đến vườn cây của mái ấm gia đình. Tìm hiểu chi phí công khoan giếng ở một hạ tầng nọ, chúng ta tính Theo phong cách sau đây: giá chỉ của mét khoan trước tiên là 10.000 đồng và Tính từ lúc mét khoan loại nhì trở cút, giá chỉ của từng mét sau tăng thêm 7% giá chỉ của mét khoan ngay lập tức trước nó. Hỏi người ấy rất cần được trả số chi phí từng nào mang đến hạ tầng khoan giếng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD đem SA ⊥ (ABCD), tứ giác ABCD là hình thang cân nặng đem lòng rộng lớn AD gấp rất nhiều lần lòng nhỏ BC và cạnh mặt mũi AB = BC. Mặt phẳng lì (P) trải qua A, vuông góc với SD và hạn chế SB, SC, SD theo lần lượt bên trên M, N, P.. Khi cơ tớ hoàn toàn có thể Tóm lại gì về tứ giác AMNP?

A. AMNP là 1 trong tứ giác nội tiếp (không đem cặp cạnh đối này tuy vậy song).

B. AMNP là 1 trong hình thang vuông.

C. AMNP là 1 trong hình thang.

D. AMNP là 1 trong hình chữ nhật.

Câu 12: Cho cung cấp số nằm trong (un) đem tổng của n số hạng trước tiên được xem tự công thức Sn = 4n – n2. Gọi M là tổng của số hạng trước tiên và công sai của cung cấp số nằm trong. Khi đó:

A. M = -1        B. M = 1

C. M = 4        D. M = 7

Câu 13: Trong những số lượng giới hạn sau, số lượng giới hạn này ko tồn bên trên.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 14: Gọi S là luyện những số nguyên vẹn của a sao mang đến Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) có độ quý hiếm hữu hạn. Tính tổng những thành phần của S.

A. S = 4        B. S = 0

C. S = 2        D. S = 1

Câu 15: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) Tìm xác minh sai trong những xác minh sau

A. Hàm số liên tiếp bên trên khoảng tầm (-∞ ; -1).

B. Hàm số liên tiếp bên trên khoảng tầm (-1 ; +∞).

C. Hàm số liên tiếp bên trên điểm x0 = 2.

D. Hàm số liên tiếp bên trên điểm x0 = -1.

Câu 16: Cho hoạt động trực tiếp xác lập tự phương trình s = t3 – 3t2 – 9t + 2 ( t tính tự giây; s tính tự mét). Khẳng quyết định này tại đây đúng?

A. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 4 là v = 15 m/ s.

B. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 5 là v = 18 m/ s.

C. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 3 là v = 12 m/s.

D. Vận tốc của hoạt động tự 0 khi t = 0 hoặc t = 2.

Câu 17: Cho mặt hàng số (un) đem Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Số hạng tự 1/5 là số hạng loại mấy?

A. 10        B. 6

C. 12        D.11

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = x. Tìm x nhằm nhì mặt mũi phẳng lì (SBC) và (SCD) tạo ra cùng nhau một góc 60°.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 19: Giới hạn (nếu tồn bên trên và hữu hạn) này tại đây dùng để làm khái niệm đạo hàm của hàm số nó = f(x) bên trên điểm x0 ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 20: Tìm xác minh chính trong những quyết định chính trong những xác minh tại đây.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 21: Cho cung cấp số nằm trong (un) đem số hạng đầu là u1 = 1 và công sai d = 1. Tìm n sao mang đến tổng của n số hạng trước tiên của cung cấp số nằm trong cơ tự 3003.

A. n = 79        B. n = 78

C. n = 77        D. n = 80

Câu 22: Tìm xác minh chính trong những xác minh tại đây.

A. Hàm số đem số lượng giới hạn bên trên điểm x = a thì đem đạo hàm bên trên điểm x = a.

B. Hàm số đem đạo hàm bên trên điểm x = a thì liên tiếp bên trên điểm x = a.

C. Hàm số đem số lượng giới hạn trái ngược bên trên điểm x = a thì đem đạo hàm bên trên điểm x = a.

D. Hàm số đem liên tiếp bên trên điểm x = a thì đem đạo hàm bên trên điểm x = a.

Câu 23: Viết phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số nó = x3 + 3x2 – 3x sao mang đến tiếp tuyến đem thông số góc nhỏ nhất.

A. nó = -7x + 2      B. nó = -7x - 2

C. nó = -6x - 1      D. nó = -6x - 3

Câu 24: Một cung cấp số nhân đem bảy số hạng với số hạng đầu và công bội là những số âm. lõi tích của số hạng loại tía và số hạng loại năm tự 5184; tích của số hạng loại năm và số hạng cuối tự 746496. Khi cơ số hạng loại năm là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình bình hành. Trong những đẳng thức véc tơ tại đây, đẳng thức này đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 26: Cho hình chóp S.ABC đem lòng là tam giác vuông bên trên B, cạnh mặt mũi SA vuông góc với lòng. Mặt phẳng lì (P) trải qua trung điểm M của AB và vuông góc với SB, hạn chế AC, SC, SB theo lần lượt bên trên N, P.., Q. Tứ giác M PQ là hình gì?

A. Hình thang vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình thang cân nặng.

D. Hình bình hành.

Câu 27: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Để tính đạo hàm f’(x), nhì học viên lập luận theo đuổi nhì cơ hội như sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

- Hỏi cơ hội này đúng trong những nhì những giải trên?

A. Cả nhì đều chính.

B. Chỉ (I) chính.

C. Chỉ (II) chính.

D. Cả nhì đều sai.

Câu 28: Cho mặt hàng số (un) xác lập tự u1 = 5 và un+1 = 3 + un. Số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số này là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 29: Công thức tổng quát tháo của mặt hàng số (un) xác lập tự u1 = 1; un+1 = 2un + 3 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC. A’B’C’, đem cạnh mặt mũi AA’ = 21 centimet, tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A, BC = 42 centimet. Tính khoảng cách kể từ A cho tới mặt mũi phẳng lì (A’BC).

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 31: Trong những mệnh đề sau mệnh đề này đúng?

A. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp là góc nhọn.

B. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và b tự góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và c thì b tuy vậy song với c.

C. Nếu đường thẳng liền mạch b tuy vậy song với đường thẳng liền mạch c thì góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và b tự góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và c.

D. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp tự góc thân thích nhì vectơ chỉ phương của hai tuyến đường trực tiếp cơ.

Câu 32: Cho biết tổng S = x + x2 + x3 +...+ xn. Tìm ĐK của x nhằm Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 33: Cho tứ diện ABCD, biết nhì tam giác ABC và BCD là nhì tam giác cân nặng đem cộng đồng cạnh lòng BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng quyết định này chính trong những xác minh sau?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 34: Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề tại đây.

A. Khoảng cơ hội kể từ điểm M cho tới mặt mũi phẳng lì (P) tự phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp MN với N là hình chiếu của M lên trên bề mặt phẳng lì (P) .

B. Khoảng cơ hội thân thích đường thẳng liền mạch a và mặt mũi phẳng lì (P) tuy vậy song với a là khoảng cách từ 1 điểm M ngẫu nhiên nằm trong a cho tới mặt mũi phẳng lì (P).

C. Khoảng cơ hội thân thích nhì mặt mũi phẳng lì tuy vậy song là khoảng cách từ 1 điểm M ngẫu nhiên bên trên trên mặt mũi phẳng lì này cho tới mặt mũi phẳng lì cơ.

D. Khoảng cơ hội thân thích hai tuyến đường trực tiếp chéo cánh nhau a và b là khoảng cách từ 1 điểm N ngẫu nhiên bên trên b cho tới một điểm M ngẫu nhiên nằm trong mặt mũi phẳng lì (P) chứa chấp a và tuy vậy song với b.

Câu 35: Trong những số lượng giới hạn tại đây số lượng giới hạn này đem thành quả tự +∞.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 36: Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau.

A.Hai mặt mũi phẳng lì phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

B.Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một một phía phẳng lì thì tuy vậy song cùng nhau.

C.Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy vậy song cùng nhau.

D.Một đường thẳng liền mạch và một phía phẳng lì (không chứa chấp đường thẳng liền mạch đang được cho) nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

Câu 37: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Hàm số f(x) đem đạo hàm f'(x) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 38: Trong những mặt hàng số sau, mặt hàng số này là 1 trong cung cấp số nhân.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 39: Cho hàm số f(x) = sin4x. cos4x. Tính Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

A. 4        B. - 1

C. 2        D. - 2

Câu 40: Cho hàm số f(x). Tìm xác minh chính trong những xác minh tại đây.

A. Nếu hàm số liên tiếp bên trên (a, b) thì f(a).f(b) < 0.

B. Nếu f(a). f(b) < 0 thì hàm số liên tiếp bên trên (a, b).

C. Nếu hàm số liên tiếp bên trên (a, b) và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 đem tối thiểu một nghiệm bên trên [a, b].

D. Nếu hàm số liên tiếp bên trên [a, b] và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 đem tối thiểu một nghiệm bên trên (a, b).

Câu 41: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 0 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 42: Khẳng quyết định này sau đó là đúng?

A. Nếu một đường thẳng liền mạch vuông góc với hai tuyến đường trực tiếp nằm trong ở trong một phía phẳng lì thì nó vuông góc với mặt mũi phẳng lì ấy.

B. Có vô số mặt mũi phẳng lì trải qua một điểm mang đến trước và vuông góc với đường thẳng liền mạch mang đến trước.

C. Có vô số đường thẳng liền mạch trải qua một điểm mang đến trước và vuông góc với mặt mũi phẳng lì mang đến trước.

D. Đường trực tiếp vuông góc với một phía phẳng lì thì vuông góc với từng đường thẳng liền mạch ở trong mặt mũi phẳng lì cơ.

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình chữ nhật. Cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi lòng. Gọi H,K theo lần lượt là hình chiếu của A lên SC; SD. Dựng KN // CD, với N ∈ SC. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này đúng?

A. Góc thân thích nhì mặt mũi phẳng lì (SAC); (SAD) là góc HAK.

B. Góc thân thích nhì mặt mũi phẳng lì (SCD); (SAD) là góc AKN.

C. Góc thân thích nhì mặt mũi phẳng lì (SBC); (ABCD) là góc BSA.

D. Góc thân thích nhì mặt mũi phẳng lì (SCD) và (ABCD) là góc SCB.

Câu 44: Tìm mệnh đề chính trong những mệnh đề sau đây:

A. Ba véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) đồng phẳng lì khi và chỉ khi Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) với m,n là độc nhất.

B. Ba véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) đồng phẳng lì thì với từng véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) ta đem Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) với m, n, p là độc nhất.

C. Ba véc-tơ đồng phẳng lì là tía véc-tơ ở trong một phía phẳng lì.

D. Nếu giá chỉ của tía véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) đồng quy thì tía véc-tơ cơ đồng phẳng lì.

Câu 45: Cho tứ diện ABCD đem những cạnh AB, BC, BD vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng quyết định này tại đây đúng?

A. Góc thân thích AC và (ABD) là góc CAB.

B. Góc thân thích AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc thân thích CD và (ABD) là góc CBD.

D. Góc thân thích AC và (BCD) là góc ACD.

Câu 46: Các độ quý hiếm của x nhằm 1 + sin x; sin2x; 1 + sin3x là tía số hạng tiếp tục của một cung cấp số nằm trong.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 47: Tính tổng Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 48: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Đạo hàm của hàm số là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1)

Câu 49: Tìm mệnh đề chính trong những mệnh đề sau:

A. Hai mặt mũi phẳng lì vuông góc cùng nhau thì từng đường thẳng liền mạch ở trong mặt mũi phẳng lì này tiếp tục vuông góc với mặt mũi phẳng lì cơ.

B. Hai mặt mũi phẳng lì phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

C. Hai mặt mũi phẳng lì vuông góc cùng nhau thì từng đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mũi phẳng lì này tiếp tục nằm trong mặt mũi phẳng lì cơ.

D. Hai mặt mũi phẳng lì phân biệt nằm trong vuông góc với mặt mũi phẳng lì thì vuông góc nhau.

Câu 50: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 1) . Tìm xác minh sai trong những xác minh sau đây?

A. Hàm số liện tục bên trên R.

C. Hàm số loại gián đoạn bên trên x = 2.

B. Hàm số liện tục bên trên khoảng tầm (-∞ ; 2).

D. Hàm số liện tục bên trên khoảng tầm (2 ; +∞).

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian lận thực hiện bài: 90 phút

(Đề 2)

Đề đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 đem đáp án (40 đề)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số nó = x2 + 2x + 2000 đem vật thị (C) . Khi cơ tiếp tuyến của (C) bên trên điểm M( 1; 2003) đem thông số góc là:

A. k = 4        B. k = -2

C. k = 2        D. k = -4

Câu 2: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho cung cấp số nhân lùi vô hạn (un) đem công bội q. Khi cơ tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn này được tính tự công thức này sau đây:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình bình hành. Đặt Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) . Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy vậy song với cùng một đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song nhau nếu như bọn chúng không tồn tại điểm cộng đồng.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy vậy song với một phía phẳng lì thì tuy vậy song cùng nhau.

D. Không xuất hiện phẳng lì này chứa chấp cả hai tuyến đường trực tiếp a và b thì tớ rằng a và b chéo cánh nhau.

Câu 6: Trong không khí mang đến đàng Δ và điểm O. Qua O đem từng nào đường thẳng liền mạch vuông góc với Δ ?

A. 2        B. Vô số

C. 1        D. 3

Câu 7: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tính số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 9: Tính số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 10: Giá trị chính của lim(3n - 5n) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 11: Tính hóa học này tại đây ko nên là đặc thù của hình lăng trụ đứng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

A. Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng vuông góc với nhau

B. Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật

C. Các cạnh mặt mũi của hình lăng trụ đứng đều nhau và tuy vậy song với nhau

D. Hai lòng của hình lăng trụ đứng đem những cạnh ứng tuy vậy song và tự nhau

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) tại x = 0 là:

A. -4        B. 4

C. 2        D. 1

Câu 13: Chọn thành quả chính của Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Xem thêm: chim chích mà đậu cành tre thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm

Câu 14: Số gia của hàm số f(x) = x3 ứng với x0 = 2 và Δx = 1 tự bao nhiêu?

A. -19.        B. 7.

C. 19.        D. -7.

Câu 15: Tìm số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình vuông vắn và SA ⊥ (ABCD). Góc thân thích SC và mp(ABCD) là góc nào?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 17: Cho tứ diện ABCD đem AB = AC = AD = a và Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) . Hãy xác lập góc thân thích cặp vectơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) ?

A. 60°        B. 45°

C. 120°        D. 90°

Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 19: Tìm số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 20: Hàm số nó = f(x) đem vật thị sau đây loại gián đoạn bên trên điểm đem hoành phỏng tự bao nhiêu?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 21: Tìm a, b nhằm hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) có đạo hàm bên trên x = 1.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 22: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) . Tìm mệnh đề chính trong những mệnh đề sau:

A. Với a = -1 thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên x = 1.

B. Với a = 1 thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên R.

C. Với a = -1 thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên R.

D. Với a = 1 thì hàm số đang được mang đến loại gián đoạn bên trên x = 1.

Câu 23: Cho tứ diện ABCD đem AB = AC và DB = DC. Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 24: Tìm m nhằm tiếp tuyến của vật thị hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) tại điểm đem hoành phỏng x = -1 vuông góc với đường thẳng liền mạch d : 2x – nó - 3 = 0.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 25: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2) Tập những độ quý hiếm của x nhằm 2x.f'(x) - f(x) ≥ 0 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm giới hạn:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 2:

1) Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên luyện xác lập của nó:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

2) Chứng minh rằng phương trình sau đem tối thiểu nhì nghiệm : Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 3:

1) Tìm đạo hàm của những hàm số sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

2)Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

   a) Viết phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số bên trên điểm đem hoành phỏng x = – 2.

   b) Viết phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số biết tiếp tuyến tuy vậy song với d: Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng, SA = a√2.

   1) Chứng minh rằng những mặt mũi mặt hình chóp là những tam giác vuông.

   2) Chứng minh rằng: (SAC) ⊥ (SBD).

   3) Tính góc thân thích SC và mp (SAB).

   4) Tính góc thân thích nhì mặt mũi phẳng lì (SBD) và (ABCD).

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian lận thực hiện bài: 90 phút

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) . Đạo hàm y’ của hàm số là biểu thức này sau đây?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 2: Cho mặt hàng số (un) xác lập tự Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) . Tính lim un

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh tự a và SA ⊥ (ABCD). lõi Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) . Tính góc thân thích SC và mp (ABCD).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hệ thức này tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 5: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ kể từ điểm A (2; 3) cho tới vật thị hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 6: Cho hàm số f(x) = x3 - 3x + 2018. Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) > 0 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 7: Tìm m nhằm những hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) có số lượng giới hạn khi x → 0.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 8: Giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 9: Tìm a,b nhằm hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) có đạo hàm bên trên x = 0?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC đem SA = SB = SC và Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) . Hãy xác lập góc thân thích cặp vectơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) ?

A. 60°        B. 120°

C. 45°        D. 90°

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD đem SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đàng cao của ΔSAB. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 12: Giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 13: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 14: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) . Với độ quý hiếm này của k thì Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) ?

A. k = -1        B. k = 1

C. k = -2        D. k = 3

Câu 15: Cho hoạt động trực tiếp xác lập tự phương trình s = t3 - 3t2 - 9t + 2 (t tính tự giây; s tính tự mét). Khẳng quyết định này tại đây chính ?

A. Vận tốc của hoạt động tự 0 khi t = 0 hoặc t = 2.

B. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t= 2 là v = 18m/s.

C. Gia tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 3 là a = 12m/s2.

D. Gia tốc của hoạt động tự 0 khi t = 0.

Câu 16: Cho tứ diện đều ABCD. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp AB và CD bằng:

A. 60°        B. 90°

C. 45°        D. 30°

Câu 17: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB’. Đặt Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) . Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 18: Giá trị của Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD đem toàn bộ những cạnh đều tự a. Tan của góc thân thích mặt mũi mặt và mặt mũi lòng bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 20: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) , đem vật thị là (C). Tìm biết tiếp tuyến của vật thị (C) bên trên giao phó điểm của (C) và trục Ox đem phương trình là Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3) ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm những số lượng giới hạn sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 2: Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên điểm x0 = 2

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hàm số nó = f(x) = -x3 - 3x2 + 9x + 2011 đem vật thị (C).

a) Giải bất phương trình: f'(x) ≤ 0.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với vật thị (C) bên trên điểm đem hoành phỏng tự 1.

Câu 4: Cho tứ diện ABCD đem tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng cách kể từ điểm D cho tới đường thẳng liền mạch BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH.

   1) Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch BC vuông góc với mặt mũi phẳng lì (ADH) và DH = a.

   2) Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch DI vuông góc với mặt mũi phẳng lì (ABC).

   3) Tính khoảng cách thân thích AD và BC.

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian lận thực hiện bài: 90 phút

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình vỏ hộp ABCD.A'B'C'D' đem tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Đặt Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) . Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

A. 3        B. 18

C. -1        D. 1

Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 4: Hãy viết lách số thập phân vô hạn tuần trả sau bên dưới dạng một phân số. α = 34,121212… (chu kỳ 12)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 5: Cho hình vỏ hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi I và K theo lần lượt là tâm của hình bình hành ABB’A’ và BCC’B’. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 6: Cho tứ diện ABCD với Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) .Gọi là góc thân thích AB và CD. Chọn xác minh đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD đem SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đàng cao của ΔSAB. Khẳng quyết định này tại đây sai ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 8: Một hoạt động trực tiếp xác lập tự ph¬ương trình s = t3 – 3t2 + 5t +2, nhập cơ t tính tự giây và s tính tự mét. Gia tốc của hoạt động khi t= 3 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 9: Cho hàm số nó = f(x) đem đạo hàm bên trên x0 là f'(x0). Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 10: Biết Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) Khi đó:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABC đem SA ⊥ (ABC) và AB ⊥ BC. Số những mặt mũi của tứ diện S.ABC là tam giác vuông là:

A. 1        B. 3

C. 4        D. 2

Câu 12: Đạo hàm này tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 13: Phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số nó = x4 + 2x2 - 1 bên trên điểm đem tung phỏng tiếp điểm tự 2 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 14: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 15: Tìm vi phân của những hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 16: Giới hạn này tại đây đem thành quả tự 0.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 17: Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) . Khi cơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) có độ quý hiếm từng nào ?

A. 23        B. 25

C. 13        D. 14

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình thoi tâm O. lõi SA = SC và SB = SD. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 19: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) Biết a, b là những độ quý hiếm thực nhằm hàm số liên tiếp bên trên x = 2. Khi cơ a + 2b nhận độ quý hiếm bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 20: Cho hàm số g(x) = x.f(x) + x với f(x) là hàm số đem đạo hàm bên trên R. lõi g'(3) = 2, f'(3) = -1 Giá trị của g(3) bằng:

A. -3        B. 3

C. đôi mươi        D. 15

Câu 21: Cho tứ diện ABCD đem cạnh AB, BC, BD đều nhau và vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng quyết định này tại đây đúng?

A. Góc thân thích AC và (BCD) là góc Ngân Hàng Á Châu.

B. Góc thân thích AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc thân thích AC và (ABD) là góc CAB.

D. Góc thân thích CD và (ABD) là góc CBD.

Câu 22: Tìm số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 23: Cho hình chóp S.ABC đem lòng ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. lõi SB = a. Tính số đo của góc thân thích SA và(ABC).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 24: Tìm m nhằm hàm số sau đem số lượng giới hạn khi x → 1.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 25: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) . Với độ quý hiếm này của k thì Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) ?

A. k = -1      B. k = 1

C. k = -2      D. k = 3

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

Câu 2:

a) Chứng minh phương trình sau luôn luôn trực tiếp đem nghiệm:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4)

b) Tìm m nhằm những hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) có số lượng giới hạn khi

c) Trên vật thị của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) có điểm M sao mang đến tiếp tuyến bên trên cơ cùng theo với những trục tọa phỏng tạo ra trở thành một tam giác đem diện tích S tự 2. Tìm tọa phỏng M?

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA = Đề đua Học kì 2 Toán 11 cực kỳ hoặc, đem đáp án (Đề 4) Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của BC và CD:

a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

b) Tính góc thân thích SM và (ABCD).

c) Tính khoảng cách kể từ điểm C cho tới mặt mũi phẳng lì (SMN)?

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một số trong những nội dung đem nhập cỗ Đề đua Toán 11 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu thốn, Thầy/Cô sướng lòng coi thử:

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ đề đua Toán 11 năm 2023 tinh lọc khác:

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 11 đem đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ đôi mươi Đề đua Toán 11 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

 • Đề đua Toán 11 Giữa học tập kì một năm 2023 đem ma mãnh trận (18 đề)

 • Bộ Đề đua Toán 11 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề đua Toán 11 Học kì một năm 2023 (15 đề)

 • Đề đua Toán 11 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề)

 • Bộ Đề đua Toán 11 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

 • Đề đua Toán 11 Giữa kì 2 đem đáp án năm 2023 (10 đề)

 • (mới) Bộ Đề đua Toán 11 năm 2023 (60 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học