đi một ngày đàng học một sàng khôn tiếng anh

VIETNAMESE

đi một ngày đàng học tập một sàng khôn

Bạn đang xem: đi một ngày đàng học một sàng khôn tiếng anh

travel broadens the mind

PHRASE

/ˈtrævᵊl ˈbrɔːdnz ðə maɪnd/

the more you go, the more you know

Đi một ngày đàng học tập một sàng tinh là câu châm ngôn sở hữu ý răn dạy người xem hãy ra bên ngoài nhằm lần hiểu kỹ năng và những điều mới mẻ mẻ cho chính mình nắm rõ và ko tụt hậu.

1.

Tôi tiếp tục dành riêng 1 năm nhằm lên đường phượt, các bạn biết đấy, lên đường một ngày đàng học tập một sàng tinh tuy nhiên.

Xem thêm: có hai điện tích q1 q2 đặt cách nhau 10cm

I will take a year off to tát travel, you know, "travel broadens the mind."

2.

Anh ấy là 1 trong người uyên chưng vì thế anh ấy đang được gọi và lên đường phượt thật nhiều, các bạn biết đấy, lên đường một ngày đàng học tập một sàng tinh tuy nhiên.

He's a knowledgeable person since he's read and traveled a lot, you know, travel broadens the mind.

Cùng học tập tăng một vài trở thành ngữ răn dạy răn nè!

- Little and often fill the purse. (Kiến ân xá lâu lênh láng tổ.)

- Constant dripping water wears away the stone. (Nước chảy đá hao mòn.)

Xem thêm: there are differences and similarities between vietnamese and american culture

- No pain, no gain. (Có chí thì nên.)

- Practice makes perfect. (Có công giũa Fe, sở hữu ngày nên kim.)

- The man moving a mountain begins by carrying away small stones. (Muốn dời một ngược núi thì nên chính thức kể từ những viên đá nhỏ.)