điều kiện để phương trình bậc 3 có 3 nghiệm

7 Tháng sáu 2017
2,541
2,066
409
22
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn

<=>$2x^3+3x^2-12x-1=-2m$
f(x)=$2x^3+3x^2-12x-1$
f'(x)=$6x^2+6x-12$
f'(x)=0 <=>x=1 hoặc x=-2
Vẽ BBT => PT sở hữu 3 nghiệm PB khi -8<-2m<19
<=>4>m>-9,5