đoản mệnh là gì

Tra cứu giúp Từ điển Tiếng Việt - từ: đoản mệnh

đoản mệnh đgt. Chết non, bị tiêu diệt yểu: tướng đoản mệnh.
Nguồn tham lam khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
đoản mệnh đgt (H. mệnh: cuộc sống) Chết non: Ai ngờ người như vậy tuy nhiên đoản mệnh.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
đoản mệnh dt. Số mạng ngắn ngủn, bị tiêu diệt sớm.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Thanh Nghị
đoản mệnh đg. Chết non.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Việt Tân
đoản mệnh Ngắn số, thưa người bị tiêu diệt non.
Nguồn tham lam chiếu: Từ điển - Khai Trí

* Từ tham lam khảo:

đoản thán ngôi trường hu

Bạn đang xem: đoản mệnh là gì

đoản mến

đoản mến

đoản thiên

đoản trình

* Tham khảo ngữ cảnh

Không chính saỏ Khi với mọi người trong nhà cũng đâu tức là gần? Thì xa xăm xôi , cơ hội trở với là gì Khi bọn họ luôn luôn suy nghĩ về nhaủ Và chị chợt thèm được như bà xã anh , người phụ phái nữ đoản mệnh ấy.

Xem thêm: onsen là gì

* Từ đang được tra cứu giúp (Ý nghĩa của kể từ, giải nghĩa từ): đoản mệnh

* Xem thêm: Từ điển Giúp gọi Nôm và Hán Việt

Bài quan liêu tâm