đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tiếng anh là gì

VIETNAMESE

đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem: đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tiếng anh là gì

revolutionary lines of Vietnamese Communist Party

NOUN

/ˌrevəˈluʃəneri laɪnz ʌv viˌɛtˈnɑmiz ˈkɑmjənəst ˈpɑrti/

Đường lối cách mệnh của Đảng là khối hệ thống ý kiến, căn nhà trương, quyết sách về tiềm năng, cách thức, trọng trách và biện pháp của cách mệnh nước Việt Nam.

Xem thêm: cách gửi hồ sơ xin việc qua email (gmail)

1.

Chúng tớ nên theo đòi đàng lối cách mệnh của Đảng Cộng sản nước Việt Nam.

We have đồ sộ follow the revolutionary lines of Vietnamese Communist Party.

2.

Xem thêm: tranh vẽ an toàn giao thông đường bộ đẹp nhất

Bạn sở hữu ngẫu nhiên định nghĩa này về những loại tất cả chúng ta tiếp tục học tập nhập môn Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản nước Việt Nam không?

Do you have any idea about what we're going đồ sộ study in revolutionary lines of Vietnamese Communist Party?

Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản nước Việt Nam (Revolutionary lines of Vietnamese Communist Party) là khối hệ thống ý kiến (system of viewpoints), căn nhà trương (guideliness), quyết sách về tiềm năng (policies on the goals), cách thức (methods), trọng trách (tasks) và biện pháp (solutions) của cách mệnh nước Việt Nam.