enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp arn là

Câu hỏi:

08/02/2020 45,149

B. ARN pôlimeraza

Bạn đang xem: enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp arn là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Trong quy trình tổ hợp ARN, enzim ARN pôlimeraza là enzim phụ trách chủ yếu. Enzim này tiến hành xúc tác tách nhì mạch của gen mặt khác xúc tác mang đến quy trình links bổ sung cập nhật Một trong những nuclêôtit của môi trường xung quanh nội bào với những nuclêôtit bên trên mạch khuôn sẽ tạo trở thành mạch ARN mới mẻ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói tới quy trình phiên mã ở loại vật nhân thực, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Quá trình phiên mã chỉ ra mắt bên trên mạch mã gốc của gen

B. Quá trình phiên mã cần phải có sự nhập cuộc của enzim ligaza

C. Quá trình phiên mã chỉ xẩy ra nhập nhân nhưng mà ko xẩy ra nhập tế bào chất

D. Quá trình phiên mã cần thiết môi trường xung quanh nội bào hỗ trợ những nuclêôtit A, T, G, X

Câu 2:

Khi nói tới thể dị nhiều bội, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Lai xa xôi kèm cặp nhiều bội hóa hoàn toàn có thể dẫn đến thể dị nhiều bội đem loại gen đồng phù hợp tử về toàn bộ những gen.

II. Tại thực vật đem hoa, thể dị nhiều bội luôn luôn tạo ra trái khoáy ko phân tử.

III. Từ thể dị nhiều bội hoàn toàn có thể tạo hình nên loại mới mẻ.

IV. Thể dị nhiều bội hoàn toàn có thể được dẫn đến bằng phương pháp vận dụng kinh nghiệm dung phù hợp tế bào trần kết phù hợp với nuôi ghép tế bào.

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 3:

Cà độc dược đem 2n = 24 NST. Một thể đột đổi thay, nhập bại liệt ở cặp NST số 2 có một cái bị mất mặt đoạn, ở cặp NST số 3 mang 1 cái bị lập đoạn, ở cặp NST số 4 mang 1 cái bị hòn đảo đoạn, ở NST số 6 mang 1 cái bị gửi đoạn, những cặp NST không giống thông thường. Khi rời phân nếu như những cặp NST phân li thông thường thì nhập số những tuyên bố sau, đem từng nào tuyên bố đúng?

I. Trong số những loại giao phó tử được dẫn đến, giao phó tử ko đem đột đổi thay đem tỉ lệ thành phần 1/16

II. Trong số những loại giao phó tử được dẫn đến, giao phó tử đem đột đổi thay cướp tỉ lệ thành phần 87,5%.

III. Giao tử chỉ đem đột đổi thay ở NST số 3 cướp tỉ lệ thành phần 6,25%

IV. Giao tử đem nhì NST đột đổi thay cướp tỉ lệ thành phần 37,5%.

A. 1

B. 2

Xem thêm: bài thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

C. 3

D. 4

Câu 4:

Thành phần này sau đây không tồn tại nhập cấu trúc của opêron Lac ở E.coli

A. Gen điều hoà

B. Nhóm gen cấu trúc

C. Vùng vận hành (O)

D. Vùng phát động (P)

Câu 5:

Trong những đạng đột đổi thay gen sau đây, dạng này đem năng lực tạo ra kết quả nguy hiểm nhất?

A. Thay thế một cặp nuclêôtit ở phía trên thân của vùng đem mã hoá của gen

B. Thêm một cặp nuclêôtit ở chỗ cuối của vùng đem mã hoá của gen

C. Mất một cặp nuclêôtit ở chỗ đầu của vùng đem mã hoá của gen

D. Đảo tía cặp nuclêôtit nằm trong và một cỗ tía mã hoá của gen

Câu 6:

Hình vẽ tại đây tế bào miêu tả nhì tế bào ở nhì khung người luỡng bội đang được phân bào

Biết rằng ko xẩy ra đột đổi thay, những vần âm A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho những NST. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố này tại đây đúng?

   I. Tế bào 1 đang được ở kì sau rời phân II, tế bào 2 đang được ở kì sau của nguyên vẹn phân

   II. Khi kết cổ động quy trình phân bào ở nhì tế bào bên trên thì kể từ tế bào 1 dẫn đến nhì tế bào đơn bội, kể từ tế bào 2 dẫn đến nhì tế bào lưỡng bội

   III. Tế bào một là tế bào sinh chăm sóc, tế bào 2 là tế bào sinh dục.

   IV. Sở NST của khung người đem tế bào một là 2n = 8, cỗ NST của khung người đem tế bào 2 là 2n = 4

A. 2

B. 1

C. 4

Xem thêm: từ văn bản bàn luận về phép học em có suy nghĩ gì về mục đích và phương pháp học của bản thân

D. 3