giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào

Ôn tập luyện chương 1

Câu hỏi

Sách Giáo Khoa

SGK tập luyện 1 - Trang 46

Bạn đang xem: giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào

18 tháng bốn 2017 khi 15:52

Giá trị vô cùng của số hữu tỉ x được xác lập ra làm sao ?

nguyễn quỳnh như

16 mon 11 2021 khi 20:05

ôn tập luyện đề cương 

giá trị vô cùng của số hữu tỉ  được xác lập ra làm sao ?

Xem chi tiết

Hoàn Thiện Sơn

9 mon 12 2018 khi 15:57

->Đề ôn tập luyện lý thuyết toán HK1 phần Đại số

Câu 1: Giá trị vô cùng của số hữu tỉ x được xác lập như vậy nào?

Câu 2: Viết những công thức: nhân, phân chia nhì lũy quá nằm trong cơ số. Lũy quá của: lũy quá, một tích, một thương.

Câu 3: Tỉ lệ thức là gì? Tính hóa học cơ phiên bản của tỉ lệ thành phần thức. Viết công thức đặc thù của sản phẩm tỉ số cân nhau.

Xem chi tiết

Nguyễn Đào Báo Ngân

21 mon 12 2020 khi 16:23

Với x nằm trong Z, thám thính độ quý hiếm nhỏ nhất của số hữu tỉ: 3/(x-4)

Giúp bản thân với 

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK tập luyện 1 - Trang 46

18 tháng bốn 2017 khi 15:51

Thế này là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Xem thêm: bài thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Số hữu tỉ này ko là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm ?

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK tập luyện 1 - Trang 46

18 tháng bốn 2017 khi 15:56

Thế này là tỉ số của nhì số hữu tỉ ? Cho ví dụ ?

Xem chi tiết

Đỗ Yến Nhi

22 mon 10 2017 khi 21:26

thế này là tỉ số của 2 số hữu tỉ ? mang đến ví dụ

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK tập luyện 1 - Trang 46

18 tháng bốn 2017 khi 15:53

Định nghĩa lũy quá với số nón ngẫu nhiên của một số trong những hữu tỉ ?

Xem chi tiết

Đỗ Yến Nhi

22 mon 10 2017 khi 21:17

định nghĩa lũy quá vs số nón ngẫu nhiên của một số ít hữu tỉ

Xem chi tiết

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của A= \(\dfrac{15|x+1|+32}{6|x+1|+8}\)

Chú ý : Dấu độ quý hiếm tuyệt đối

Xem chi tiết