giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

Cho hình vuông vắn ABCD sở hữu cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy thứu tự những trung điểm M, N, P.., Q. Nối tư điểm bại liệt và để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông sở hữu diện tích S đều nhau.

  Diện tích từng tam giác vì thế tích chừng lâu năm nhị cạnh góc vuông phân tách mang đến 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ vì thế diện tích hình vuông vắn ABCD trừ chuồn tổng diện tích S các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- Tìm tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD tớ lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân tách mang đến diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của AB, BC, CD và AD nên tớ sở hữu :

                  AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

                  4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

                 2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Ta thấy những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ sở hữu diện tích S đều nhau.

Diện tích tứ giác MNPQ là :

                  16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

                 \(\displaystyle 8 : 16  = {1 \over 2}\)

                                         Đáp số :  \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Bài 2

Cho hình mặt mũi bao gồm hình chữ nhật ABCD sở hữu AD = 2dm và 50% hình trụ tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích S phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều lâu năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

- Diện tích nửa hình trụ tâm O = (bán kính ⨯ buôn bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu nửa đường kính OD = 2 dm, chiều lâu năm hình chữ nhật ABCD là

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần vẫn tô đậm là : 

Xem thêm: tập hợp các số tự nhiên sao cho là { }

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

                    Đáp số : 1,72dm2.

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) sở hữu AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhị hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) Diện tích từng hình tam giác bại liệt. 

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích S hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình thang ABCD = (đáy rộng lớn + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- Diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- Diện tích tam giác ABC = diện tích S hình thang ABCD – diện tích S tam giác ADC.

- Để tìm hiểu tỉ số tỷ lệ của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC tớ tìm hiểu thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp sau đó nhân thương tìm kiếm được với 100 và thêm thắt kí hiệu % nhập phía bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang ABCD là :

 \(\displaystyle {{\left( {20 + 40} \right) \times 30} \over 2} = 900\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ADC là :

 \(\displaystyle {{40 \times 30} \over 2} = 600\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ABC là :

\(900 – 600 = 300 (cm^2)\)

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC là :

 \(300 : 600 = 0,5 = 50\% \) 

Đáp số : a) Diện tích tam giác ABC : \(300cm^2\) ;

                  Diện tích tam giác ADC : \(600cm^2 \)

                   b) \(50\% \).                                 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài xích 120 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài xích tập dượt phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài xích 121 : Tự đánh giá với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài xích 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 117 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài xích 117 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 116 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài xích 116 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vì sao lại nói châu nam cực là châu lục lạnh nhất thế giới

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.