giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam nhà xuất bản chính trị quốc gia

Thực hiện tại những quyết nghị của Đảng Cộng sản VN, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác làm việc tư tưởng, lý luận, báo chí truyền thông trước đòi hỏi mới nhất, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên phát hành Quyết ấn định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 về sự phát hành Chương trình môn học tập Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản VN giành cho SV ĐH, cao đẳng khối ko chuyên nghiệp ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Giáo trình Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Giáo trình Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản VN bao gồm 9 chương:

Chương hé đầu: Đối tượng, trách nhiệm và cách thức phân tích môn lối lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem: giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam nhà xuất bản chính trị quốc gia

Chương I: Sự Ra đời của Đảng Cộng sản VN và cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng

Chương II: Đường lối đấu giành giật giành tổ chức chính quyền (1930-1945)

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lăng (1945-1975)

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa

Chương V: Đường lối kiến tạo nền tài chính thị ngôi trường lý thuyết xã hội mái ấm nghĩa

Chương VI: Đường lối kiến tạo khối hệ thống chủ yếu trị

Chương VII: Đường lối kiến tạo, cải tiến và phát triển nền văn hóa truyền thống và xử lý những yếu tố xã hội

Xem thêm: dự báo thời tiết 10 ngày tới vietbao tp hcm

Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Xem thêm: Giáo trình Hỏi & Đáp Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo trình tự tập dượt thể những mái ấm khoa học tập, những giáo viên đem kinh nghiệm tay nghề của một số trong những ngôi trường ĐH biên soạn đang được thực sự thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi mới nhất của thực tiễn biệt giảng dạy dỗ và học hành lúc bấy giờ của học viên, SV. Xin trân trọng giới thiệu!

Tác giả: Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang

Năm XB: 2016

Xem thêm: nguyên hàm của 1/(1+sinx)

NXB: Chính trị quốc gia

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

Lượt xem: 16.666