giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Cho tôi chất vấn cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe xe hơi bám theo trình tự động, giấy tờ thủ tục như vậy nào? Cần sẵn sàng làm hồ sơ rời khỏi sao? Cơ quan lại nào là sở hữu quyền ra quyết định cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe dù tô? Câu chất vấn của anh ấy Minh (Long An).

Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe xe hơi bao gồm những bộ phận nào?

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị toan 65/2016/NĐ-CP (được sửa thay đổi vì thế Điều 2 Nghị toan 138/2018/NĐ-CP) quy toan về giấy tờ thủ tục cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe như sau:

Bạn đang xem: giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Thủ tục cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
1. Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn ý kiến đề nghị bám theo khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục IV tất nhiên Nghị toan này;
b) bằng phẳng chất lượng tốt nghiệp trung cấp cho trở lên trên hoặc chứng từ tài năng nghề nghiệp nhằm dạy dỗ trình độ chuyên môn sơ cấp cho (bản sao kèm cặp bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh hoặc bạn dạng sao sở hữu bệnh thực);
d) Chứng chỉ nhiệm vụ sư phạm (bản sao kèm cặp bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh hoặc bạn dạng sao sở hữu bệnh thực);
e) 01 hình ảnh màu sắc cỡ 3 centimet x 4 centimet nền màu xanh da trời, loại thẻ căn cước, được chụp nhập thời hạn không thật 06 mon.
...

Theo ê, làm hồ sơ ý kiến đề nghị cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe xe hơi bao gồm những bộ phận như sau:

- Đơn ý kiến đề nghị bám theo khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục IV tất nhiên Nghị toan 65/2016/NĐ-CP được sửa thay đổi vì thế biểu khuôn mẫu bên trên Phụ lục V phát hành tất nhiên Nghị toan số 138/2018/NĐ-CP;

Đơn ý kiến đề nghị hướng dẫn, cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe: TẢI VỀ

ô tô

- bằng phẳng chất lượng tốt nghiệp trung cấp cho trở lên trên hoặc chứng từ tài năng nghề nghiệp nhằm dạy dỗ trình độ chuyên môn sơ cấp cho (bản sao kèm cặp bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh hoặc bạn dạng sao sở hữu bệnh thực);

- Chứng chỉ nhiệm vụ sư phạm (bản sao kèm cặp bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh hoặc bạn dạng sao sở hữu bệnh thực);

- 01 hình ảnh màu sắc cỡ 3 centimet x 4 centimet nền màu xanh da trời, loại thẻ căn cước, được chụp nhập thời hạn không thật 06 mon.

Giáo viên dạy dỗ thực hành thực tế tài xế dù tô

Giáo viên dạy dỗ thực hành thực tế tài xế xe hơi (Hình kể từ Internet)

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe xe hơi bám theo trình tự động, giấy tờ thủ tục như vậy nào?

Theo khoản 2 Điều 9 Nghị toan 65/2016/NĐ-CP (được sửa thay đổi một vài điểm vì thế điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị toan 138/2018/NĐ-CP; được sửa thay đổi một vài điểm vì thế điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị toan 138/2018/NĐ-CP; được thay cho thế một vài cụm kể từ vì thế điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị toan 138/2018/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị toan 70/2022/NĐ-CP) quy toan về giấy tờ thủ tục cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe như sau:

Thủ tục cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
...
2. Trình tự động thực hiện
a) Cá nhân hoặc hạ tầng đào tạo và giảng dạy lập 01 cỗ làm hồ sơ gửi thẳng hoặc qua loa lối bưu năng lượng điện cho tới phòng ban sở hữu thẩm quyền cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe quy toan bên trên khoản 4 Điều 8 của Nghị toan này;
b) Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam tiêu thụ làm hồ sơ cá thể hoặc làm hồ sơ, list tự hạ tầng đào tạo và giảng dạy lập bám theo khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục V tất nhiên Nghị toan này; nhập thời hạn không thật 05 ngày thao tác, kể từ lúc nhận làm hồ sơ khá đầy đủ bám theo quy toan, tổ chức triển khai đánh giá, nhận xét. Trường ăn ý cá thể ko đầy đủ ĐK, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam nên vấn đáp vì thế văn bạn dạng và nêu rõ rệt lý do;
c) Trong thời hạn không thật 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày đạt thành phẩm đánh giá, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, nhập buột bám theo dõi bám theo khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục VI tất nhiên Nghị toan này. Trường ăn ý cá thể ko đạt thành phẩm, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam nên thông tin vì thế văn bạn dạng.

Theo ê, việc cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được tiến hành bám theo trình tự động, giấy tờ thủ tục như sau:

- Cá nhân hoặc hạ tầng đào tạo và giảng dạy lập 01 cỗ làm hồ sơ gửi thẳng hoặc qua loa lối bưu năng lượng điện cho tới phòng ban sở hữu thẩm quyền cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe quy toan bên trên khoản 4 Điều 8 Nghị toan 65/2016/NĐ-CP;

Xem thêm: is it essential to meet your aunt at the station

- Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam tiêu thụ làm hồ sơ cá thể hoặc làm hồ sơ, list tự hạ tầng đào tạo và giảng dạy lập bám theo khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục V tất nhiên Nghị toan 65/2016/NĐ-CP;

Mẫu list nhà giáo ý kiến đề nghị được hướng dẫn, cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe: TẢI VỀ

lái xe

Trong thời hạn không thật 05 ngày thao tác, kể từ lúc nhận làm hồ sơ khá đầy đủ bám theo quy toan, tổ chức triển khai đánh giá, nhận xét. Trường ăn ý cá thể ko đầy đủ ĐK, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam nên vấn đáp vì thế văn bạn dạng và nêu rõ rệt lý do;

- Trong thời hạn không thật 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày đạt thành phẩm đánh giá, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, nhập buột bám theo dõi bám theo khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục VI tất nhiên Nghị toan 65/2016/NĐ-CP.

Mẫu list nhà giáo dạy dỗ thực hành thực tế được cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe: TẢI VỀ

đơn lái xe

Trường ăn ý cá thể ko đạt thành phẩm, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Cục Đường cỗ nước Việt Nam nên thông tin vì thế văn bạn dạng.

Cơ quan lại nào là sở hữu quyền ra quyết định cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe dù tô?

Theo khoản 4 Điều 8 Nghị toan 65/2016/NĐ-CP (được sửa thay đổi vì thế khoản 5 Điều 1 Nghị toan 138/2018/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị toan 70/2022/NĐ-CP) quy toan về xài chuẩn chỉnh nhà giáo dạy dỗ tài xế, giấy má ghi nhận và thẩm quyền cấp cho giấy má ghi nhận nhà giáo dạy dỗ tài xế xe hơi như sau:

Tiêu chuẩn chỉnh nhà giáo dạy dỗ tài xế, Giấy ghi nhận và thẩm quyền cấp cho Giấy ghi nhận nhà giáo dạy dỗ tài xế dù tô
...
4. Cơ quan lại sở hữu thẩm quyền cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
a) Cục Đường cỗ nước Việt Nam cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe mang lại nhà giáo với mọi hạ tầng đào tạo và giảng dạy nằm trong phòng ban TW tự Sở Giao thông vận tải đường bộ giao;
b) Sở Giao thông vận tải đường bộ cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe mang lại nhà giáo với mọi hạ tầng đào tạo và giảng dạy tự khu vực quản lý và vận hành.

Theo ê, Cục Đường cỗ nước Việt Nam sở hữu quyền ra quyết định cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe xe hơi mang lại nhà giáo với mọi hạ tầng đào tạo và giảng dạy nằm trong phòng ban TW tự Sở Giao thông vận tải đường bộ giao;

Ngoài rời khỏi, Sở Giao thông vận tải đường bộ sở hữu quyền ra quyết định cấp cho giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe mang lại nhà giáo với mọi hạ tầng đào tạo và giảng dạy tự khu vực quản lý và vận hành.

Xem thêm: chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 violet