giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Mẫu Giấy kiến nghị lịch sự thương hiệu hợp ý đồng giao thương điện

Năng lượng mặt mày trời Việt Nhật van nài reviews cho tới chúng ta Mẫu giấy má kiến nghị thay cho thay đổi vấn đề hợp ý đồng giao thương năng lượng điện. Đây là hình mẫu dùng để làm kiến nghị lên năng lượng điện lực nhằm mục tiêu thay cho đổi: Họ thương hiệu, địa điểm, mục tiêu dùng.... ghi bên trên hợp ý đồng. 

Bạn đang xem: giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Nội dung của Mẫu giấy má kiến nghị thay cho thay đổi vấn đề hợp ý đồng giao thương điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Kính gửi: Điện lực …………………….

Phần mặt mày mua sắm năng lượng điện ghi:

Tên tổ chức/cá nhân:………….……………………………………………………

Trong HĐMBĐ số: .............................……………………………………………..

Mã khách hàng hàng:….....................……………………………………………………

Đang dùng năng lượng điện bên trên địa chỉ………………………………………………………

Đề nghị Điện lực…. …………….đồng ý thay cho thay đổi vấn đề vô HĐMBĐ thân mật nhị mặt mày đã ký kết kết với những vấn đề thay cho thay đổi như sau:

- Sang thương hiệu hợp ý đồng giao thương năng lượng điện......... Đổi địa điểm bên trên hợp ý đồng..........Khác

Lý tự (nếu có): ………………………………………………………………………

Cụ thể về vấn đề thay cho thay đổi như sau: (khách mặt hàng ghi)

  • Họ tên: ……………….........................................................……........………...
  • Địa chỉ: ………............................................................................……………...
  • Khác: ...................................................................................................................
  • Mục đích dùng năng lượng điện :

Xem thêm: bài tập chương oxi lưu huỳnh có đáp án violet

..........Sinh hoạt.........Sản xuất..........Kinh doanh công ty.........Cơ quan

Mọi sự năng khiếu nại tương quan cho tới việc kiến nghị thay cho thay đổi hợp ý đồng, tôi trọn vẹn phụ trách.

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

Phần mặt mày buôn bán năng lượng điện ghi:

Tình trạng dùng điện:

.........Không còn nợ......Còn nợ kỳ….../....., số chi phí là:.......................đồng.

..........Không VPSD..........Vi phạm HĐMBĐ ko giải quyết và xử lý đoạn.

.........................ngày......./......../...........

Ý loài kiến của Nhân viên phụ trách (Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

Mẫu giấy má kiến nghị thay cho thay đổi vấn đề hợp ý đồng giao thương điện

Xem thêm: diem thi hoc sinh gioi cap huyen lop 9 nam 2015

Bài ghi chép khác

  • Cách phòng tránh nổ và cháy khối hệ thống tích điện mặt mày trời. Tìm hiểu nguyên vẹn nhân tạo nên nổ và cháy (04-02-2021)
  • Sẽ sở hữu làn sóng mới nhất thi công năng lượng điện mặt mày trời bên trên cái ngôi nhà năm 2021 hoặc không? (04-01-2021)
  • Cách thi công pin tích điện mặt mày trời bên trên cái tôn (30-12-2020)
  • Thị ngôi trường năng lượng điện tuyên chiến đối đầu là gì? (24-12-2020)
  • Giải pháp chống sét cho tới khối hệ thống năng lượng điện mặt mày trời - Việt Nhật Solar (23-12-2020)
  • Năng lượng mặt mày trời là gì? Năng lượng mặt mày trời Việt Nhật (14-12-2020)