hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2cm

Trước khi tiếp xúc

F=kq1q2εr2q1q2=εr2Fkq1q2=2,7.104.0,0229.109=1,2.1017

Bạn đang xem: hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2cm

Do 2 năng lượng điện đẩy nhau nên q1q2>0 thì q1q2=1,2.1017

Sau khi tiếp xúc: q1/=q2/=q1+q22

F/=kq1/q2/εr2q1/q2/=εr2F/kq1+q222=3,6.104.0,0229.109

q1+q2=±8.109

Khi q1+q2=8.109  ta đem hệ

Xem thêm: văn nghị luận về tệ nạn xã hội ma túy

q1q2=1,2.1017q1+q2=8.109q28.109q+1,2.1017=0q1=6.109q2=2.109hoacq1=2.109q2=6.109

Khi q1+q2=8.109 ta đem hệ

q1q2=1,2.1017q1+q2=8.109q2+8.109q+1,2.1017=0q1=6.109q2=2.109hoacq1=2.109q2=6.109

Câu 1:

Ba điểm A, B, C tạo ra trở nên tam giác vuông bên trên C. AC = 4 centimet, BC = 3 centimet và nằm trong năng lượng điện ngôi trường đều. Véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E  song tuy nhiên với AC, phía kể từ A cho tới C và có tính rộng lớn E = 5000 V/m. Tính:

Xem thêm: ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim

a. UAC ? UCB ? UAB ?

b. Công của lực năng lượng điện ngôi trường khi một electron dịch rời kể từ A cho tới B.

Câu 2:

Một năng lượng điện điểm q được bịa vô năng lượng điện môi đồng tính, vô hạn. Tại một điểm M cơ hội q một quãng 0,4 m, năng lượng điện ngôi trường đem độ mạnh 9.105 V/m và khuynh hướng về năng lượng điện q. Hỏi kích cỡ và lốt của q. tường rằng hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên là ε=2,5