hai số nguyên tố có tổng là 99. số nguyên tố lớn là

 • Tìm số bất ngờ nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  tìm số bất ngờ nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  Bạn đang xem: hai số nguyên tố có tổng là 99. số nguyên tố lớn là

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ n biết n+2 phân chia không còn mang đến n-1

  tìm số bất ngờ n biết n+2chia không còn mang đến n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc cùng với nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc cùng với nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư Khi phân chia một vài bất kì mang đến 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: kiên nhẫn là gì

  Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở nên hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) mò mẫm ước công cộng (-16,24)

  c) mò mẫm tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những luật lệ tính, vệt ngoặc nhằm viết lách trở nên mặt hàng tính sở hữu thành quả là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những luật lệ tính, vệt ngoặc nhằm viết lách trở nên mặt hàng tính sở hữu thành quả là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao mang đến 2n phân chia không còn mang đến n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao mang đến 2n phân chia không còn mang đến n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân chia không còn mang đến -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang đến -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số sở hữu nằm trong kiểu là 17, Tử là những số bất ngờ thường xuyên nhưng mà là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

 • Câu chất vấn toán

  Tìm những số vẹn toàn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ dàng nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: cộng sản là gì

 • trả điều hộ bản thân câu hỏi

  cho s = 3 phần 10 +3 phần 11 +3 phần 12 +3 phần 13 + 3 phần 14 minh chứng rằng 1 < s < 2 kể từ cơ suy rời khỏi s khong cần số tự động nhiên

  20/02/2023 |   0 Trả lời