hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Tuyển tập dượt chung

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

Một số bài bác nằm trong tác giả

Đăng vị Vanachi nhập 01/06/2004 21:09, đang được sửa 9 phiên, phiên cuối vị Vanachi nhập 28/02/2021 09:22

Bạn đang xem: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Ca khúc: Yên hoa tam nguyệt; Thể hiện: Đồng Lệ 童丽

Đang chuyển vận...

Giọng dìm Trần Thiện Tùng

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下揚州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây kể từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há .
Cô phàm viễn hình ảnh bích ko tận,
Duy con kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch nghĩa

Bạn cũ kể từ biệt bên trên lầu Hoàng Hạc trở về phía tây,
Tháng nói điêu sương, xuống Dương Châu.
Bóng cái buồm lẻ phía xa vời dần dần khuất nhập vào nền trời xanh rì,
Chỉ còn thấy dòng sản phẩm Trường Giang vẫn chảy mặt mũi trời.


(Năm 726)

Hoàng Hạc lâu ở tây-nam thị trấn Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Quảng Lăng ni nằm trong thị trấn Giang Đô, tỉnh Giang Tô.

Bài thơ này được dùng trong những công tác SGK Văn học tập 10 tiến trình 1990-2006, SGK Ngữ văn 10 tiến trình kể từ 2007.

Xếp theo:

Trang nhập tổng số 7 trang (61 bài bác trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
Tháng nói điêu sương xuống Dương Châu
Bóng buồm chìm lộn nhập trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Phía tây các bạn biệt Hạc lâu
Tháng tía trẩy xuống Dương Châu thuận dòng
Cánh buồm bóng bú color không
Trông xa vời Trắng xoá nước sông mặt mũi trời

Xem thêm: onsen là gì


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá vấn đề, 1995

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Hoàng Hạc lầu xưa các bạn cũ rời
Dương Châu hoa sương mon tía xuôi
Buồm đơn bóng bú nhập xanh rì biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn kể từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa sương châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm đang được khuất bầu không
Trông theo đuổi chỉ thấy dòng sản phẩm sông mặt mũi trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn cũ rời tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng nói điêu sương, xuống Dương Châu.
Buồm đơn, bóng lộn nhập mây biếc,
Chỉ thấy Trường Giang xuôi mãi đâu...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã lầu Hoàng Hạc các bạn rời khỏi tớ
Hoa sương Dương trở nên tiết mon tía
Thăm thẳm không khí buồm một cánh
Trường giang nước chảy cho tới trời xa vời...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã kể từ Hoàng Hạc các bạn về tây
Cảnh tiết trở nên Dương hoa sương bay
Nhòa nhạt nhẽo trời xanh rì buồm khuất bóng
Trường Giang cuồn cuộn tận chân trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn rời kể từ tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng tía sương sương cho tới Dương Châu.
Buồm đơn bú bóng thân thuộc trời biếc,
Duy thấy Trường Giang cuồn cuộn mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Xem thêm: năm 2030 là năm con gì

Hoàng Hạc phía tây dắt các bạn già
Tháng nói điêu sương Dương Châu xa vời
Buồm côi dần dần rơi rụng chân mây biếc
Chỉ thấy Trường Giang nước chảy qua

Lầu Hạc về tây dắt biệt nhau,
Tháng nói điêu sương xuống Dương Châu.
Buồm côi lẻn bóng nhập ko biếc.
Chỉ thấy Trường Giang sóng Trắng color.

Trang nhập tổng số 7 trang (61 bài bác trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối